خانه موسوی

در حال بارگذاری ...ویدیو

07 اسفند 1397

خانه موسوی خانه موسوی درمحله دروازه میدان ودر همسایگی خانه سیدعلی آقا وخانه آقازاده واقع است. این خانه نیزدارای حیاط مرکزی، گودال باغچه وحوض سنگی است واطراف این حیاط در3 جبهه فضاها سرپوشیده واتاقها ساخته شده وجبهه شرقی بدون ساخت رها شده ازویژگیهای خاص بنا استفاده ازفرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفرازاین جبهه دوفضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیرعریض وزیبای بنا واقع شده، اندازه وتقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مرکزی ازپیمون واندازه 3 دری و5 دری پیروی می کند به این شکل که فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری واتاقهای دو سوی سرسرا وجبهه های دیگر3 دری اند ازویژگیهای خاص دیگراین بنا استفاده ازسیم گل(اندود کاهگل بسیارنرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط ودیوارهای بلندی که گرداگرد بام برای بیشترکردن امنیت وجلوگیری ازدید مستقیم رانام برد. قدمت این بنا نیزمثل مجموعه ای که درآن واقع شده قاجاری است. خانه موسوی: خانه موسوی درمحله دروازه میدان ودر همسایگی خانه سیدعلی آقا وخانه آقازاده واقع است. این خانه نیزدارای حیاط مركزی، گودال باغچه وحوض سنگی است واطراف این حیاط در3 جبهه فضاها سرپوشیده واتاقها ساخته شده وجبهه شرقی بدون ساخت رها شده ازویژگیهای خاص بنا استفاده ازفرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفرازاین جبهه دوفضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیرعریض وزیبای بنا واقع شده، اندازه وتقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مركزی ازپیمون واندازه 3 دری و5 دری پیروی می كند به این شكل كه فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری واتاقهای دو سوی سرسرا وجبهه های دیگر3 دری اند ازویژگیهای خاص دیگراین بنا استفاده ازسیم گل(اندود كاهگل بسیارنرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط ودیوارهای بلندی كه گرداگرد بام برای بیشتركردن امنیت وجلوگیری ازدید مستقیم رانام برد. قدمت این بنا نیزمثل مجموعه ای كه درآن واقع شده قاجاری است. خانه موسوی یكی از خانه های قدیمی شهرستان ابركوه است كه بصورت حیاط مركزی بوده و عمارت در سه جبهه به منظور استفاده در فصول مختلف استقرار پیدا كرده است. عمارت مهتابی و شكم دریده و بادگیر در یكی جبهه خانه واقع شده كه در تابستان از آن استفاده می شود و اتاقهای پنج دری در یك جبهه استقرار دارد كه در فصل سرما و زمستان قابل استفاده است. صندوقخانه از جمله فضاهایی است كه در مجاورت عمارت تالار و بادگیر قرار دارد همچنین یك حوض سنگی در وسط حیاط ایجاد شده كه به حیاط طراوت خاصی می بخشد. قدمت خانه موسوی متعلق به دوره قاجاریه و یكی از منازل مسكونی و شاخص در شهرستان ابركوه است كه تحت شماره 1840 به ثبت آثار ملی رسیده است. شرقی آن ساختمانی ندارد. در سرسرای جنوبی ساختمان برای فضای دو طرف سرسرا که در اصطلاح به آن بروار می گویند، از فرم هشت ضلعی استفاده شده است و این ویژگی خاص معماری خانه ی موسوی است. بر بالای این سرسرا بادگیر عریضزیبای آن قرار درارد. دور تا دور بام خانه دیوار های بلندی برای بیشتر کردن امنیت خانه و جلوگیری از دید ساخته شده اند. این خانه نیز همانند سایر عمارت های موجود در محله ی دروازه میدان قدمتش به دوره ی قاجار می رسد. به دلیل اینکه خانه در سه سمت حیاط ساخته شده در فصول مختلف سال استفاده های گوناگون می شده است. ضلع جنوبی که دارای بادگیر نیز می باشد برای استفاده در تابستان و اتاق های پنج دری نیز برای استفاده در فصول سرد سال بوده اند. صندوق خانه ی عمارت نیز در کنار تالار و بادگیر خانه قرار داشته است. در وسط حیاط نیز حوضی سنگی به منظور ایجاد طراوت بیشتر قرار دارد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دیار خانه های تاریخی
دیار خانه های تاریخی
مدت ويدئو : 03:38
بازدید : 583
شهر باستانی هگمتانه
شهر باستانی هگمتانه
مدت ويدئو : 02:39
بازدید : 1612
کاروانسرای میبد
کاروانسرای میبد
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 1285
خانه مستوفی
خانه مستوفی
مدت ويدئو : 04:51
بازدید : 995
بازار بزرگ تبریز (انگلیسی)
بازار بزرگ تبریز (انگلیسی)
مدت ويدئو : 03:40
بازدید : 1073
همه ...
ارگ کریمخان زند
ارگ کریمخان زند
مدت پادکست : 4:17
بازدید : 1917
بازار ابراهیم خان
بازار ابراهیم خان
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 1082
کاروانسرای قدمگاه
کاروانسرای قدمگاه
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 619
کلیسای سنت استپانوس
کلیسای سنت استپانوس
مدت پادکست : 4:29
بازدید : 1355
بقعه خلیفه
بقعه خلیفه
مدت پادکست : 3:35
بازدید : 357
همه ...
خانه پردلی
خانه پردلی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 589
عمارت تاریخی سنمبر
عمارت تاریخی سنمبر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1154
آتشکده چهار قاپی
آتشکده چهار قاپی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 915
انگورستان ملک اصفهان
انگورستان ملک اصفهان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5165
عمارت صمیمی
عمارت صمیمی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1311
همه ...