خانه موسوی

در حال بارگذاری ...ویدیو

07 اسفند 1397

خانه موسوی خانه موسوی درمحله دروازه میدان ودر همسایگی خانه سیدعلی آقا وخانه آقازاده واقع است. این خانه نیزدارای حیاط مرکزی، گودال باغچه وحوض سنگی است واطراف این حیاط در3 جبهه فضاها سرپوشیده واتاقها ساخته شده وجبهه شرقی بدون ساخت رها شده ازویژگیهای خاص بنا استفاده ازفرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفرازاین جبهه دوفضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیرعریض وزیبای بنا واقع شده، اندازه وتقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مرکزی ازپیمون واندازه 3 دری و5 دری پیروی می کند به این شکل که فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری واتاقهای دو سوی سرسرا وجبهه های دیگر3 دری اند ازویژگیهای خاص دیگراین بنا استفاده ازسیم گل(اندود کاهگل بسیارنرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط ودیوارهای بلندی که گرداگرد بام برای بیشترکردن امنیت وجلوگیری ازدید مستقیم رانام برد. قدمت این بنا نیزمثل مجموعه ای که درآن واقع شده قاجاری است. خانه موسوی: خانه موسوی درمحله دروازه میدان ودر همسایگی خانه سیدعلی آقا وخانه آقازاده واقع است. این خانه نیزدارای حیاط مركزی، گودال باغچه وحوض سنگی است واطراف این حیاط در3 جبهه فضاها سرپوشیده واتاقها ساخته شده وجبهه شرقی بدون ساخت رها شده ازویژگیهای خاص بنا استفاده ازفرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفرازاین جبهه دوفضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیرعریض وزیبای بنا واقع شده، اندازه وتقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مركزی ازپیمون واندازه 3 دری و5 دری پیروی می كند به این شكل كه فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری واتاقهای دو سوی سرسرا وجبهه های دیگر3 دری اند ازویژگیهای خاص دیگراین بنا استفاده ازسیم گل(اندود كاهگل بسیارنرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط ودیوارهای بلندی كه گرداگرد بام برای بیشتركردن امنیت وجلوگیری ازدید مستقیم رانام برد. قدمت این بنا نیزمثل مجموعه ای كه درآن واقع شده قاجاری است. خانه موسوی یكی از خانه های قدیمی شهرستان ابركوه است كه بصورت حیاط مركزی بوده و عمارت در سه جبهه به منظور استفاده در فصول مختلف استقرار پیدا كرده است. عمارت مهتابی و شكم دریده و بادگیر در یكی جبهه خانه واقع شده كه در تابستان از آن استفاده می شود و اتاقهای پنج دری در یك جبهه استقرار دارد كه در فصل سرما و زمستان قابل استفاده است. صندوقخانه از جمله فضاهایی است كه در مجاورت عمارت تالار و بادگیر قرار دارد همچنین یك حوض سنگی در وسط حیاط ایجاد شده كه به حیاط طراوت خاصی می بخشد. قدمت خانه موسوی متعلق به دوره قاجاریه و یكی از منازل مسكونی و شاخص در شهرستان ابركوه است كه تحت شماره 1840 به ثبت آثار ملی رسیده است. شرقی آن ساختمانی ندارد. در سرسرای جنوبی ساختمان برای فضای دو طرف سرسرا که در اصطلاح به آن بروار می گویند، از فرم هشت ضلعی استفاده شده است و این ویژگی خاص معماری خانه ی موسوی است. بر بالای این سرسرا بادگیر عریضزیبای آن قرار درارد. دور تا دور بام خانه دیوار های بلندی برای بیشتر کردن امنیت خانه و جلوگیری از دید ساخته شده اند. این خانه نیز همانند سایر عمارت های موجود در محله ی دروازه میدان قدمتش به دوره ی قاجار می رسد. به دلیل اینکه خانه در سه سمت حیاط ساخته شده در فصول مختلف سال استفاده های گوناگون می شده است. ضلع جنوبی که دارای بادگیر نیز می باشد برای استفاده در تابستان و اتاق های پنج دری نیز برای استفاده در فصول سرد سال بوده اند. صندوق خانه ی عمارت نیز در کنار تالار و بادگیر خانه قرار داشته است. در وسط حیاط نیز حوضی سنگی به منظور ایجاد طراوت بیشتر قرار دارد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

عمارت سه‌گانه وکیل
عمارت سه‌گانه وکیل
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 278
مدرسه نجومیه گناباد
مدرسه نجومیه گناباد
مدت ويدئو : 04:51
بازدید : 952
تپه حصار
تپه حصار
مدت ويدئو : 5:56
بازدید : 363
انگورستان ملك
انگورستان ملك
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 271
خانه مستوفی
خانه مستوفی
مدت ويدئو : 04:51
بازدید : 948
همه ...
خانه تاریخی  ابراهیمی
خانه تاریخی ابراهیمی
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 1231
ارگ كریم خانی
ارگ كریم خانی
مدت پادکست : 3:59
بازدید : 617
فخریگاه (فقره‌قا)
فخریگاه (فقره‌قا)
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 1372
بازار خان یزد
بازار خان یزد
مدت پادکست : 5:33
بازدید : 1354
خانه تاریخی شریعت
خانه تاریخی شریعت
مدت پادکست : 2:12
بازدید : 348
همه ...
خانه حاج ملک
خانه حاج ملک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1291
سی و سه پل - پل الله وردی خان
سی و سه پل - پل الله وردی خان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 922
معبد اژدها
معبد اژدها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 537
باغ‌ موزه قصر
باغ‌ موزه قصر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1276
خانه  سنتی ادیب الممالک  یزد
خانه سنتی ادیب الممالک یزد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 513
همه ...