قرارداد کار و شرایط انعقاد آن

در حال بارگذاری ...ویدیو
19

04 اسفند 1397

به موجب مادهی 7 قانون کار قراردادکار قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.برای صحت این موضوع در زمان انعقاد قرارداد مشروعیت قرارداد معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر الزامی است. بر مبنای ماده ی 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار قرارداد کارآموزی موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دستجمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. سازمان تامیین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه ی مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات قانونی بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.بیمه شده ی بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانونی منتفع خواهد شد. برمبنای ماده ی 148 قانون کار کارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند علاوه بر ماده ی 183همان قانون در صورتیکه کارفرمایان از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تادیه کلیه ی حقوق متعلق به کارگر با توجه به شرایط به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه ی مربوطه محکوم خواهد شد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

ملک عمومی
ملک عمومی
مدت ويدئو : 03:25
بازدید : 17042
تفکیک اسناد املاک
تفکیک اسناد املاک
مدت ويدئو : 03:12
بازدید : 581
اصل یکصدو نوزدهم قانون اساسی
اصل یکصدو نوزدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:10
بازدید : 432
قوانین عوارض ملی و محلی
قوانین عوارض ملی و محلی
مدت ويدئو : 04:00
بازدید : 1286
شماره اقتصادی
شماره اقتصادی
مدت ويدئو : 02:12
بازدید : 461
همه ...
قانون مدنی: در خیار عیب
قانون مدنی: در خیار عیب
مدت پادکست : 4:47
بازدید : 316
اصل سی ام قانون اساسی
اصل سی ام قانون اساسی
مدت پادکست : 0:51
بازدید : 1771
اصل هفتاد و دوم قانون اساسی
اصل هفتاد و دوم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:02
بازدید : 1601
اقدامات دادگاه در جلسه دادرسی
اقدامات دادگاه در جلسه دادرسی
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 193
قرارداد کار
قرارداد کار
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 205
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.