قرارداد کار و شرایط انعقاد آن

در حال بارگذاری ...ویدیو
18.2

04 اسفند 1397

به موجب مادهی 7 قانون کار قراردادکار قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.برای صحت این موضوع در زمان انعقاد قرارداد مشروعیت قرارداد معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر الزامی است. بر مبنای ماده ی 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار قرارداد کارآموزی موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دستجمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. سازمان تامیین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه ی مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات قانونی بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.بیمه شده ی بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانونی منتفع خواهد شد. برمبنای ماده ی 148 قانون کار کارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند علاوه بر ماده ی 183همان قانون در صورتیکه کارفرمایان از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تادیه کلیه ی حقوق متعلق به کارگر با توجه به شرایط به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه ی مربوطه محکوم خواهد شد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل پنجاه و ششم قانون اساسی
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:07
بازدید : 1731
چک ضمانتی
چک ضمانتی
مدت ويدئو : 02:07
بازدید : 1929
تکلیف تربیت فرزندان
تکلیف تربیت فرزندان
مدت ويدئو : 04:38
بازدید : 329
معامله با افراد زیر 18 سال
معامله با افراد زیر 18 سال
مدت ويدئو : 02:52
بازدید : 1390
اصل هشتادم قانون اساسی
اصل هشتادم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:56
بازدید : 413
همه ...
انواع مبیع
انواع مبیع
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 330
موارد لازم الرعایه در عزل وکیل دادگستری
موارد لازم الرعایه در عزل وکیل دادگستری
مدت پادکست : 4:03
بازدید : 204
اصل سی وهفتم قانون اساسی
اصل سی وهفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:43
بازدید : 2012
خانواده وحقوق
خانواده وحقوق
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 202
در حیازت مباحات
در حیازت مباحات
مدت پادکست : 4:45
بازدید : 346
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.