قراردادپیش فروش ساختمان

در حال بارگذاری ...ویدیو

04 اسفند 1397

به موجب قانون پیش فروش ساختمان ، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن ملک رسمی زمین(پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث یا تکمیل و یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار ) درآید قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود. بر مبنای ماده ی 3 قانون پیش فروش ساختمان ،قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به فروش ساختمان نمایند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دوتا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند. حل اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش:مبتنی بر ماده ی 20 قانون پیش فروش ساختمان کلیه اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار یک داور از سوی فروشنده ویک داورمرضی الطرفین انجام می پذیرد.درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند.درصورتیکه پیش فروشنده و پیش خریدار در تعیین داور مرضی الطرفین توافقی نداشته باشند داور مربوطه با معرفی رییس دادگستری شهرستان تعیین می گردد. بر اساس ماده ی 24 قانون اساسی پیش فروش ساختمان مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی ازدفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند در غیر اینصورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دوسال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه ی کسب محکوم می شوند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل 176 قانون اساسی
اصل 176 قانون اساسی
مدت ويدئو : 02:42
بازدید : 1353
اصل یکصد و پنجم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:45
بازدید : 473
مراحل اوراق کردن خودرو
مراحل اوراق کردن خودرو
مدت ويدئو : 03:39
بازدید : 2037
اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:21
بازدید : 356
انتخابات پارلمانی و مجلس فرانسه
انتخابات پارلمانی و مجلس فرانسه
مدت ويدئو : 01:24
بازدید : 465
همه ...
فسخ قرارداد
فسخ قرارداد
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 577
حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود
حدود اختیارات ضابطین در جرایم مشهود
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 163
حدود اختیارات وکیل
حدود اختیارات وکیل
مدت پادکست : 4:18
بازدید : 227
تاثیر پروانه رانندگی در جرائم رانندگی
تاثیر پروانه رانندگی در جرائم رانندگی
مدت پادکست : 3:55
بازدید : 188
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.