قراردادپیش فروش ساختمان

در حال بارگذاری ...ویدیو
5.6

04 اسفند 1397

به موجب قانون پیش فروش ساختمان ، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن ملک رسمی زمین(پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث یا تکمیل و یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار ) درآید قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود. بر مبنای ماده ی 3 قانون پیش فروش ساختمان ،قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به فروش ساختمان نمایند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دوتا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند. حل اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش:مبتنی بر ماده ی 20 قانون پیش فروش ساختمان کلیه اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار یک داور از سوی فروشنده ویک داورمرضی الطرفین انجام می پذیرد.درصورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند.درصورتیکه پیش فروشنده و پیش خریدار در تعیین داور مرضی الطرفین توافقی نداشته باشند داور مربوطه با معرفی رییس دادگستری شهرستان تعیین می گردد. بر اساس ماده ی 24 قانون اساسی پیش فروش ساختمان مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی ازدفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند در غیر اینصورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دوسال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه ی کسب محکوم می شوند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:32
بازدید : 1556
صندوق پرداخت خسارات احتمالی
صندوق پرداخت خسارات احتمالی
مدت ويدئو : 03:43
بازدید : 686
اصل شصت و هفتم قانون اساسی
اصل شصت و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 02:22
بازدید : 1656
اصل نود و پنجم قانون اساسی
اصل نود و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:02
بازدید : 510
ارث فرزند خوانده
ارث فرزند خوانده
مدت ويدئو : 03:48
بازدید : 1020
همه ...
اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی
اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:55
بازدید : 408
حرمت ازدواج با اقارب
حرمت ازدواج با اقارب
مدت پادکست : 2:34
بازدید : 242
اصل صد و نوزدهم قانون اساسی
اصل صد و نوزدهم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 386
قانون مدنی : در مساقات
قانون مدنی : در مساقات
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 281
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.