عقد ضمانت

در حال بارگذاری ...ویدیو
8

29 بهمن 1397

بر اساس ماده ی 684 قانون مدنی عقد ضمانت قراردادیست که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده می گیرد. بر این مبنا متعهد را ضامن ، طلبکار را مضمون له (شخصی که به نفع او ضمانت شده ) و شخص ثالث را مدیون اصلی می گویند. عقد ضمانت بر دو قسم است حالت اول آنست که دین از عهده ی مدیون اصلی خارج شده و ضامن مدیون میشود. در این حالت مدیون اصلی بطور کلی بری الذمه میشود. حالت دوم بدین صورت است که بابت یک دین واحد دو نفر مدیون و مسئول پرداخت میشوند. یعنی هم مدیون اصلی و هم ضامن در برابر طلبکار مسئولند. تعدد ضامنان: در این فرض چند نفر نسبت به بدهی یک شخص ضمانت می نمایند اگر چند شخص بصورت تضامنی از یک دین ضمانت کنند طلبکار می تواند به هریک از آنها که بخواهد مراجعه نماید و تمام یا بخشی از دین را از او دریافت دارد.بر اساس مواد 713 و 714 قانون مدنی اگر ضامن به طلبکار کمتر از دین داده باشد و با او توافق کرده باشد زیاده بر آن نمی تواند از مدیون اصلی مطالبه کند همچنین اگر ضامن بیشتر از دین به طلبکار بدهد حق گرفتن زیاده از مدیون اصلی ندارد و فقط میتواند به اندازه ی مبلغ اصلی مراجعه نماید مگر در صورتی که به اذن مدیون اصلی باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مالیات  و  مصارف آن
مالیات و مصارف آن
مدت ويدئو : 03:24
بازدید : 394
مجازات مزاحمت با تلفن همراه
مجازات مزاحمت با تلفن همراه
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 1116
شرط برخورداری از معافیت مالیاتی چیست؟
شرط برخورداری از معافیت مالیاتی چیست؟
مدت ويدئو : 01:55
بازدید : 397
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 02:23
بازدید : 478
اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:55
بازدید : 406
همه ...
موصی به
موصی به
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 170
تعویق اجرای احکام کیفری
تعویق اجرای احکام کیفری
مدت پادکست : 3:59
بازدید : 178
حدود وظایف هیت عالی  نظام پزشکی
حدود وظایف هیت عالی نظام پزشکی
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 172
صلاحیت دادگاه انقلاب
صلاحیت دادگاه انقلاب
مدت پادکست : 3:32
بازدید : 137
در اقاله
در اقاله
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 287
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.