عقد ضمانت

در حال بارگذاری ...ویدیو

29 بهمن 1397

بر اساس ماده ی 684 قانون مدنی عقد ضمانت قراردادیست که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده می گیرد. بر این مبنا متعهد را ضامن ، طلبکار را مضمون له (شخصی که به نفع او ضمانت شده ) و شخص ثالث را مدیون اصلی می گویند. عقد ضمانت بر دو قسم است حالت اول آنست که دین از عهده ی مدیون اصلی خارج شده و ضامن مدیون میشود. در این حالت مدیون اصلی بطور کلی بری الذمه میشود. حالت دوم بدین صورت است که بابت یک دین واحد دو نفر مدیون و مسئول پرداخت میشوند. یعنی هم مدیون اصلی و هم ضامن در برابر طلبکار مسئولند. تعدد ضامنان: در این فرض چند نفر نسبت به بدهی یک شخص ضمانت می نمایند اگر چند شخص بصورت تضامنی از یک دین ضمانت کنند طلبکار می تواند به هریک از آنها که بخواهد مراجعه نماید و تمام یا بخشی از دین را از او دریافت دارد.بر اساس مواد 713 و 714 قانون مدنی اگر ضامن به طلبکار کمتر از دین داده باشد و با او توافق کرده باشد زیاده بر آن نمی تواند از مدیون اصلی مطالبه کند همچنین اگر ضامن بیشتر از دین به طلبکار بدهد حق گرفتن زیاده از مدیون اصلی ندارد و فقط میتواند به اندازه ی مبلغ اصلی مراجعه نماید مگر در صورتی که به اذن مدیون اصلی باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل‏ چهارم قانون اساسی ایران
اصل‏ چهارم قانون اساسی ایران
مدت ويدئو : 00:53
بازدید : 715
مجازات تخریب میراث فرهنگی
مجازات تخریب میراث فرهنگی
مدت ويدئو : 02:59
بازدید : 675
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 360
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:19
بازدید : 488
رعایت قوانین و مقررات
رعایت قوانین و مقررات
مدت ويدئو : 02:50
بازدید : 428
همه ...
قانون کالای قرضی
قانون کالای قرضی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 213
در اقاله
در اقاله
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 273
قانون مدنی : در جعاله
قانون مدنی : در جعاله
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 301
اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی
اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:56
بازدید : 426
چگونگی اجرای محکومیت های مالی
چگونگی اجرای محکومیت های مالی
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 91
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.