مسئولیت کیفری

در حال بارگذاری ...ویدیو

27 بهمن 1397

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن ، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفان جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

آزاد کردن سند در رهن بانک
آزاد کردن سند در رهن بانک
مدت ويدئو : 03:46
بازدید : 1031
اصل هفتاد و یکم قانون اساسی
اصل هفتاد و یکم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:53
بازدید : 2627
اصل بیست و پنجم قانون اساسی
اصل بیست و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:55
بازدید : 1572
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:32
بازدید : 1591
اصل یکصد و چهلم قانون اساسی
اصل یکصد و چهلم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 441
همه ...
قانون مدنی: در معاوضه
قانون مدنی: در معاوضه
مدت پادکست : 4:35
بازدید : 335
انواع جرم از حیث ضابطان دادگستری
انواع جرم از حیث ضابطان دادگستری
مدت پادکست : 4:50
بازدید : 255
اصل نهم قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 1731
در عقود و تعهدات به طور کلی
در عقود و تعهدات به طور کلی
مدت پادکست : 1:30
بازدید : 265
اصل شصت وششم قانون اساسی
اصل شصت وششم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:55
بازدید : 573
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.