مسئولیت کیفری

در حال بارگذاری ...ویدیو

27 بهمن 1397

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن ، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفان جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل چهل و سوم قانون اساسی
اصل چهل و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 03:37
بازدید : 2552
اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی
اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:24
بازدید : 394
اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:53
بازدید : 556
اصل نودم قانون اساسی
اصل نودم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:24
بازدید : 500
بررسی صلاحیتهای قانونی
بررسی صلاحیتهای قانونی
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 359
همه ...
جهات تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه
جهات تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 224
قانون مدنی :  در ودیعه
قانون مدنی : در ودیعه
مدت پادکست : 1:12
بازدید : 285
اصل سی و چهارم قانون اساسی
اصل سی و چهارم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:02
بازدید : 715
اصل بیستم قانون اساسی
اصل بیستم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:47
بازدید : 1550
اصل پنجاه وهشتم قانون اساسی
اصل پنجاه وهشتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:54
بازدید : 531
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.