همدان در شورش سالارالدوله

در حال بارگذاری ...ویدیو
8.3

10 دي 1397

همدان در شورش سالارالدوله 0331 ق (( پسر سوم مظفرالدین شاه – 0331 ش) 0621 - ابوالفتح میرزا سالار الدوله، ) 0621 قاجار؛ که مدتها حکمران کرمانشاه، لرستان و کردستان بود،بعد از مشروطه به اتریش رفت،او پس از خلع محمد علی شاه در سال 0611 شمسی ) 0363 ق( ، توسط مشروطه خواهان ، با هماهنگی شاه مخلوع )محمد علی میرزا( در اوایل سال 0621 شمسی) 0362 ق ( از وین، وارد غرب کشور شد. پس از بازگشت ابوالفتح میرزا، روسای ایلات کردستان و کرمانشاه همچون داوود خان کلهر، نظر علی خان پشت کوهی، عباس خان نصیر الممالک چناری ،جماعت اسدآبادی و ولی زادگان کردستان به او پیوستند. وی به اتباع خارجی و اقلیت های مذهبی در همدان نامه نوشت و خواهان حمایت آنان شد، پیشقراول او با هفتصد نفر، به فرماندهی عباس خان نصیر الممالک؛ بدون خونریزی؛ وارد همدان شد، چرا که امیر افخم شورینی و عبدالله خان امیر نظام که از فوج داران همدان بودند؛ در نهان، با سالار الدوله هم پیمان بودند، تا جایی که نیروهای خود را در بیست و یکم مرداد 0621 شمسی ) 03 شعبان 0362 (از همدان خارج کردند تا مانعی برای پیشروی قوای سالارالدوله نباشد. با ورود عباس خان، غوغایی در شهر بر پا شد، بازار و مغازه ها تعطیل و مردم در مسجد جامع اجتماع کردند. در این میان عده ای طرفدار سالار الدوله و عده ای مخالف او بودند. سالار الدوله نامه ای به آیت الله شیخ محمد باقر بهاری نوشت، واو را پدر روحانی خود خطاب کرده؛ از او خواهان حمایت شد!، آیت الله بهاری که از رهبران مشروطیت در همدان محسوب می شد، با مشاهده نامه، خشمگین ، و جواب تندی به او داد: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تست عرض خود می بری و زحمت ما می داری شیخ باقر بهاری مردم را هم از همکاری با او منع کرد. سالار الدوله با اینکه همدان را تسخیر کرده بود ،ولی شخصا جرات ورود به این شهر را نداشت، اما قوای وی وارد شهر شدند و انجمن ولایتی، نظمیه و دوایر دولتی را غارت؛ و به آتش کشیدند؛ بازار نیز دست خوش چپاول گردید و حتی مامورین وی با استقرار توپ بر روی تپه مصلی، قصد به توپ بستن منزل آیت الله بهاری در کوچه ذوالریاستین را داشتند که با حمله مریدان آیت الله بهاری به رهبری برادر وی حاج شیخ محمد رضا جلوگیری شد. در نهایت سالار الدوله با لشکر 31 هزار نفریش عازم تهران شد که در نوبران، از مجاهدین و قوای دولتی شکست خورد و به همدان و کرمانشاه عقب نشینی کرد، اما ،نبرد اصلی قوای دولتی و مجاهدین با قوای طرفدار سالار الدوله به فرماندهی سر تیپ عبد الباقی خان چهاردولی ) پسر محمد رضا خان، نوه ولی خان میر پنج ( که مدتی قراسوران منطقه چهاردولی بود، در روستای شورچه، در مدخل منطقه چهاردولی رخ داد. البته، پیش از این نبرد، نیروهای دولتی به فرماندهی عبد الحسین میرزا فرمانفرما از عبد الباقی خان شکست خورده بود. در جنگ شورچه نیروهای مجاهدین تحت رهبری یفرم خان، یار محمد خان و مجاهدین بختیاری و رضا خان شصت تیر )فرمانده مسلسل چی ها( حضور داشتند، البته در این میان از خوانین منطقه چهاردولی اسدآباد همدان محمد صادق خان چهاردولی ملقب به صادق سلطان از هواداران مشروطیت بود که با نیروهای مجاهدین همراهی داشت، او از نوادگان ندر خان چهاردولی بود، ندر خان در سال 0626 شمسی ) 0611 ق (در زمان ناصر الدین شاه قاجار به ریاست ایل چهاردولی و قراسورانی منطقه منصوب شده بود. با این حال با حمله مجاهدین به قلعه شورچه که نیروهای عبد الباقی خان و محمود خان چناری) فرزند عباس خان( در آن محصور بودند، نبرد آغاز شد، که در این جنگ یفرم خان به دست محمود خان چناری و سهراب خان، پزشک اردوی مجاهدین به دست عبد الباقی خان کشته شدند اما در نهایت قلعه فتح شد و مجاهدین پیروز شدند و عبد الباقی خان تیرباران شد. با شکست شورچه طومار سالار الدوله بر چیده شد و امروز قبر تعدادی از مجاهدین ارمنی در پشت کلیسای مریم تپه هگمتانه باقی است. در پایان این جنگ، محمد صادق خان چهاردولی )صادق سلطان( طی حکمی در سال 0622 ش ) 0333 ق (به قراسورانی راههای خطه همدان تا تبریز منصوب شد، تا شاید پاداش مشروطه خواهی وی باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

پوران قربانی –شیرینی فروش
پوران قربانی –شیرینی فروش
مدت ويدئو : 2:50
بازدید : 96
دستاوردهای انقلاب در حوزه امنیت سیاسی
دستاوردهای انقلاب در حوزه امنیت سیاسی
مدت ويدئو : 3:19
بازدید : 161
مفهوم لابی‌ و لابی‌گری
مفهوم لابی‌ و لابی‌گری
مدت ويدئو : 3:12
بازدید : 30
اقتدار ملت ایران (رهبر انقلاب)
اقتدار ملت ایران (رهبر انقلاب)
مدت ويدئو : 01:55
بازدید : 231
همه ...
باز این چه شورش است .... ؟
باز این چه شورش است .... ؟
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 1288
چوبسنگ
چوبسنگ
مدت پادکست : 7:47
بازدید : 264
سفر با دوستان در نوجوانی
سفر با دوستان در نوجوانی
مدت پادکست : 4:05
بازدید : 163
آلودگی صوتی در محیط کار
آلودگی صوتی در محیط کار
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 562
چطور همسران به هم برچسب بد نزنند
چطور همسران به هم برچسب بد نزنند
مدت پادکست : 2:15
بازدید : 165
همه ...
پل فورگ داراب
پل فورگ داراب
تعداد تصوير : 1
بازدید : 3110
صف سوخت در تایوان
صف سوخت در تایوان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 654
بهار سمیرم
بهار سمیرم
تعداد تصوير : 12
بازدید : 844
قاصدک
قاصدک
تعداد تصوير : 1
بازدید : 565
ای کاش ...
ای کاش ...
تعداد تصوير : 1
بازدید : 4132
همه ...