شورش نان در همدان

در حال بارگذاری ...ویدیو
4.2

10 دي 1397

در دوره قاجاریه مالک اکثر اراضی کشاورزی همدان خوانین قراگوزلو بودند، آنان با انقلاب مشروطه مخالفت میکردند آنها سعی داشتند با تحریم اقتصادی مردم به مشروطیت ضربه بزنند و با احتکار گندم و ایجاد قحطی مصنوعی باعث نارضایتی مردم شوند، به قول ظهیر الدوله ) هر وقت اراده خوانین باشد، مردم شهر همدان نان دارند و هر وقت اراده « : ) حکمران همدان » . شان نباشد، اگر مردم گندم را خرواری پنجاه تومان هم بخرند!،باز هم گندم نیست در 18 شهریور 1285 شمسی) 21 رجب 1324 ق ( نان، که غذای اصلی مردم همدان بود، نایاب شد. در نتیجه نمایندگان مجلس فوائد عامه به تلگراف خانه رفته و عریضه ای به مظفر الدین شاه قاجار مخابره کردند که در آن از شاه و خوانین خواسته بودند که از دویست هزار خروار گندم موجود در همدان، خرج یکسال شهر را که بیست و پنج هزار خروار بود ، با قیمت خرواری ده تومان، تامین کنند. شاه در این زمینه حکم موافق صادر کرد و به ظهیر الدوله حکمران همدان دستور اجرا داد، او نیز در جلسه ای در روستای شورین که تختگاه خوانین بود و در منزل احتشام الدوله قراگوزلو، در جمع علماء، تجار و خوانین این امر را ابلاغ کرد. اما خوانین مجلس را بر هم زده و امتناع کردند. بعد از آن نیز نشستی در مجلس فوائد عامه برگزار و موضوع بررسی شد، که در این جلسه شیخ تقی وکیل الرعایا ) نماینده تجار ( سخنران مجلس بود، از جمله افراد دیگری که در این زمینه فعال و خانه شان محل مذاکره و اجتماع بود محمد حسن خان کبابیان ) ملقب به فرید الدوله گلگون ( بود. با امتناع خوانین گندمدار، ظهیر الدوله اعلام نمود که بر حسب دستور شاه خوانین موظف هستند تا بعد ازظهر دوشنبه یکم مهرماه 1285 شمسی ) 5 شعبان 1324 ق(، مقدار گندم لازم را تحویل دهند، در غیر این صورت، مردم، در بالای برج ) تپه ( مصلی که بیرق سفیدی در آنجا نصب شده؛ جمع، و خودشان دستور شاه را اجرا خواهند نمود. در شهر ولوله ای غریب افتاد، هیچ چیزی از مردم جز جریان بیرق سفید شنیده نمی شد، سرانجام اربابان و خوانین ) میرزا ابوالقاسم خان قراگوزلو، امیر افخم شورینی، عبد الله خان سردار اکرم، بهاء الملک و ضیاء الملک ( از ترس مردم، و با وساطت میرزا جعفر خان ذوالریاستین ) دایی امیر افخم و رئیس تجار همدان ( سند سپرده، و تعهد کردند که گندم را تحویل دهند، اما؛ پس از چندی اعلام کردند که فقط ده خروارگندم را با قیمت ده تومان می دهند، و بقیه را آزاد عرضه می کنند، که باز موجب اعتراض مردم گردید، آنان با بستن بازار؛ و "یا علی گویان" به تلگراف خانه رفته و از خوانین به شاه شکایت کردند. خوانین برای رفع مشکل خود؛ در صدد تطمیع ظهیر الدوله بر آمدند؛ اما، بی اثر بود؛ نتیجتا احتشام الدوله ) فرزند امیر افخم ( با کمک سربازان فوج خود و اشرار، به فراشان حکومتی حمله، و شهر را به آشوب کشیدند و در مسجد جامع هم به نماز گذاران تیراندازی کردند 0 از طرفی آنها در صدد ترور شیخ تقی وکیل الرعایا بر آمدند که وی پیش دستی کرد و شبانه در بیستم آبان ماه 1285 ( 25 رمضان 1324 ق (به عنوان نماینده مجلس شورای ملی که از سوی مجلس فوائد عامه انتخاب شده بود راهی تهران شد. این رفتار خوانین موجب اعتراض گستره مردم و حتی اقلیت های مذهبی و نامه نگاری آنان به دربار و آیت الله سید محمد طباطبایی در تهران شد و از سوی دیگر وکیل الرعایا با استقرار در تهران موضوع را به جد پیگیری کرد،و با سخنرانی او در مجلس شورای ملی و اعتراضات مردم و حمایت ظهیر الدوله ) حکمران همدان ( قرار شد بیان الملک با سفر به همدان و تعیین ربع محصول خوانین به مساله خاتمه دهد، اما با اعمال نفوذ خوانین قراگوزلو که بعضی از آنها مانند ناصرالملک بعنوان وزیر مالیه در راس قدرت بودندو تطمیع بیان الملک؛ کار خاصی صورت نگرفت، - - تا جایی که مجلس فوائد عامه به رهبری آیت الله شیخ محمد باقر بهاری، بیان -- الملک را به مجلس احضار و خواهان توضیح او شدند - - در این مقطع توزیع گندم و تهیه آرد -- برای نانواها با سید محمد طباطبایی همدانی از اعضای مجلس فوائد عامه بود، ولی هیچ وقت مشکل نان همدان حل نشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

تغذیه ی دوران بارداری
تغذیه ی دوران بارداری
مدت ويدئو : 01:59
بازدید : 526
گلار-شهرام خلیل مقدم
گلار-شهرام خلیل مقدم
مدت ويدئو : 03:34
بازدید : 307
برف آذربایجان
برف آذربایجان
مدت ويدئو : 04:38
بازدید : 716
شعرخوانی آقای سیدعلی موسوی گرمارودی
شعرخوانی آقای سیدعلی موسوی گرمارودی
مدت ويدئو : 2:42
بازدید : 196
شعرخوانی آقای محمدمهدی سیار
شعرخوانی آقای محمدمهدی سیار
مدت ويدئو : 3:16
بازدید : 195
همه ...
معضلات ایجاد اشتغال با کپی برداری
معضلات ایجاد اشتغال با کپی برداری
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 145
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 189
ورزشکاران
ورزشکاران
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 227
نامزد شورا، متعهد به قانون باشد
نامزد شورا، متعهد به قانون باشد
مدت پادکست : 3:44
بازدید : 199
دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 399
همه ...
گل
گل
تعداد تصوير : 1
بازدید : 561
دماوند
دماوند
تعداد تصوير : 2
بازدید : 751
تابستان داغ , مجی کولاک
تابستان داغ , مجی کولاک
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1141
شکوفه های سیب در اردیبهشت مشهد
شکوفه های سیب در اردیبهشت مشهد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 431
پیرمرد بلوچ
پیرمرد بلوچ
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1203
همه ...