شهید احمد قیطاسی

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 آذر 1397

شهید احمد قیطاسی در شهرستان سقز از توابع استان کرمانشاه متولد شد.پدرش نظامی بودودر ژاندارمری سابق خدمت می کرد..شهید علی احمد قیطاسی متولد شهرستان سقز است و در سال 60 با پایان یافتن خدمت پدرش به شهرستان نهاوند رجعت کرد. به همراه شهید علی محمد قیطاسی راهی جبهه شد و دوباره از طریق بسیج برگشته و به عضویت ژاندارمری و به همراه شهید علی محمد قیطاسی راهی جبهه شد و دوباره از طریق بسیج برگشته و به عضویت ژاندارمری و نیروی انتظامی درآمد. وی در سال 24 /8/1363 بهمراه گروه های گشت شناسایی و به منطقه دشمن نفوذ و با کمین دشمن مواجه شد و پس از مجروحیت به اسارت درآمد و طبق آخرین اطلاعات وی و سلیمان اکبری معاون ایشان به پشت جبهه منقل شدند و از سرنوشت آنان اطلاعات دقیقی در دست نبود. وی در دوران اسارت در یک قفس زندانی شد و شکنجه های زیادی را متحمل شد و بعد از پایان جنگ تحمیلی در تفحص در عراق مشخص شد وی در اردوگاه های العماره بهمراه معاونش به دلیل اعتراض و نگه داشتن 8 اسیر ایرانی درگیر و به شهادت می رسد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید سیاوش نکویی جغدانی
شهید سیاوش نکویی جغدانی
مدت ويدئو : 03:45
بازدید : 248
شهید حمید اهوز
شهید حمید اهوز
مدت ويدئو : 03:12
بازدید : 985
شهید محمدرضا تنگدست
شهید محمدرضا تنگدست
مدت ويدئو : 04:41
بازدید : 267
شهید غلامرضا ادبی مهذب
شهید غلامرضا ادبی مهذب
مدت ويدئو : 02:14
بازدید : 815
شهید جاوید الاثر اسماعیل یزدانی
شهید جاوید الاثر اسماعیل یزدانی
مدت ويدئو : 05:18
بازدید : 417
همه ...
شهید محمد رضایی قشمی
شهید محمد رضایی قشمی
مدت پادکست : 2:58
بازدید : 841
شهید ایوب وکیل آزاد
شهید ایوب وکیل آزاد
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 1137
شهید سلیمان رسول نژاد
شهید سلیمان رسول نژاد
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 1071
شهید رضا شهنی فیض
شهید رضا شهنی فیض
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 875
شهید صدرالله فنی
شهید صدرالله فنی
مدت پادکست : 2:27
بازدید : 572
همه ...
شهید جواد بارفروش
شهید جواد بارفروش
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1499
استاد شهید مرتضی مطهری
استاد شهید مرتضی مطهری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1714
شهید مجید باقرپور نیاری
شهید مجید باقرپور نیاری
تعداد تصوير : 4
بازدید : 765
شهید علی آقا ابوالقاسمی آتانی
شهید علی آقا ابوالقاسمی آتانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1200
شهید علیرضا جبلی
شهید علیرضا جبلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1486
همه ...