موزه صلح و دوستی ایرانیان

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 مرداد 1397

موزه صلح و دوستی ایرانیان در روستای کمره از توابع شهرستان خمین استان مرکزی قرار دارد . این موزه دارای 60 هزار سند ارزشمند در حوزه تاریخی می باشد. در این موزه اسناد تاریخی مطبوعات و ... نگه داری می شود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

موزه مردم شناسی اردکان
موزه مردم شناسی اردکان
مدت ويدئو : 04:08
بازدید : 1835
کتیبه بسم الله
کتیبه بسم الله
مدت ويدئو : 2:19
بازدید : 313
موزه مقدم  تهران
موزه مقدم تهران
مدت ويدئو : 5:57
بازدید : 390
کاخ موزه سبز
کاخ موزه سبز
مدت ويدئو : 02:44
بازدید : 518
موزه مردم شناسی اسدآباد
موزه مردم شناسی اسدآباد
مدت ويدئو : 01:49
بازدید : 1635
همه ...
موزه تاریخی چای ایران
موزه تاریخی چای ایران
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 1013
موزه صلح تهران
موزه صلح تهران
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 315
موزه محرم تبریز
موزه محرم تبریز
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 1179
موزه دفاع مقدس کرمان
موزه دفاع مقدس کرمان
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 1121
موزه سنجش
موزه سنجش
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 787
همه ...
موزه قزوین
موزه قزوین
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1351
موزه خصوصی بشرویه
موزه خصوصی بشرویه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 649
موزه نظامی (تهران)
موزه نظامی (تهران)
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1536
موزه گرمابه وکیل شیراز
موزه گرمابه وکیل شیراز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 651
کاخ موزه رامسر
کاخ موزه رامسر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4186
همه ...