موزه صلح و دوستی ایرانیان

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 مرداد 1397

موزه صلح و دوستی ایرانیان در روستای کمره از توابع شهرستان خمین استان مرکزی قرار دارد . این موزه دارای 60 هزار سند ارزشمند در حوزه تاریخی می باشد. در این موزه اسناد تاریخی مطبوعات و ... نگه داری می شود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

باغ‌موزه قصرتهران (انگلیسی )
باغ‌موزه قصرتهران (انگلیسی )
مدت ويدئو : 06:00
بازدید : 361
موزه قرآن آستان قدس رضوی
موزه قرآن آستان قدس رضوی
مدت ويدئو : 04:28
بازدید : 2332
موزه حیات طبیعی کرمان
موزه حیات طبیعی کرمان
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 1561
موزه اسلحه کرمان
موزه اسلحه کرمان
مدت ويدئو : 05:20
بازدید : 2163
همه ...
موزه سلطان آباد
موزه سلطان آباد
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 1024
موزه پارس
موزه پارس
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 2408
موزه شوش
موزه شوش
مدت پادکست : 4:14
بازدید : 915
موزه محلی چابهار
موزه محلی چابهار
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 1071
موزه رشت
موزه رشت
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 1475
همه ...
موزه شیخ شهاب الدین اهر
موزه شیخ شهاب الدین اهر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2134
موزه مردم شناسی قم
موزه مردم شناسی قم
تعداد تصوير : 20
بازدید : 54
موزه حمام زنانه گنجعلیخان کرمان
موزه حمام زنانه گنجعلیخان کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1294
موزه توس
موزه توس
تعداد تصوير : 12
بازدید : 735
موزه حیدر زاده یزد
موزه حیدر زاده یزد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1085
همه ...