متل وزیر سحر خیز

در حال بارگذاری ...ویدیو
13.3

20 ارديبهشت 1397

روزی از روزگار پادشاهی بود که وزیری بسیار منظم و مرتب داشت و همیشه می گفت: سحر خیز باش تا رستگار شوی. پادشاه با خودش فکری کرد و گفت: مگر می شود که هر کس سحر خیز باشد حتما کامروا شود؟ به همین خاطر به یک نفر گفت: فردا صبح جلوی وزیر را بگیرد و او را آنقدر کتک بزند تا دست از این جمله بردارد که هر کس سحر خیز باشد کامروا هم می شود. فردای آن روز همان مرد جلوی وزیر را گرفت و آنقدر او را کتک زد که به سختی خود را به پادشاه رساند. پادشاه با دیدن وزیر به او گفت: حالا متوجه شدی که هر کسی سحر خیز باشد حتما رستگار نمی شود؟ وزیر در پاسخ پادشاه گفت: آن راهزنی که مرا کتک زد از من سحرخیزتر بود به همین خاطر او به مراد دلش رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شکرستان (مسابقه خوانندگی ، آقای سرباز)
شکرستان (مسابقه خوانندگی ، آقای سرباز)
مدت ويدئو : 01:53
بازدید : 188
پاداش مهربانی
پاداش مهربانی
مدت ويدئو : 02:47
بازدید : 255
شیر و جوجه تیغی
شیر و جوجه تیغی
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 253
سرفه زدن نماز
سرفه زدن نماز
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 924
سفرهای پلیکان -خرگوش
سفرهای پلیکان -خرگوش
مدت ويدئو : 4:48
بازدید : 93
همه ...
متل و مثل
متل و مثل
مدت پادکست : 5:55
بازدید : 1454
من دیگه خجالت نمی کشم
من دیگه خجالت نمی کشم
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 1291
همسایه دیوار به دیوار
همسایه دیوار به دیوار
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 444
شهر من
شهر من
مدت پادکست : 3:59
بازدید : 947
خرس تنبل
خرس تنبل
مدت پادکست : 5:39
بازدید : 1135
همه ...
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2466
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2742
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3809
همه ...