متل وزیر سحر خیز

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 ارديبهشت 1397

روزی از روزگار پادشاهی بود که وزیری بسیار منظم و مرتب داشت و همیشه می گفت: سحر خیز باش تا رستگار شوی. پادشاه با خودش فکری کرد و گفت: مگر می شود که هر کس سحر خیز باشد حتما کامروا شود؟ به همین خاطر به یک نفر گفت: فردا صبح جلوی وزیر را بگیرد و او را آنقدر کتک بزند تا دست از این جمله بردارد که هر کس سحر خیز باشد کامروا هم می شود. فردای آن روز همان مرد جلوی وزیر را گرفت و آنقدر او را کتک زد که به سختی خود را به پادشاه رساند. پادشاه با دیدن وزیر به او گفت: حالا متوجه شدی که هر کسی سحر خیز باشد حتما رستگار نمی شود؟ وزیر در پاسخ پادشاه گفت: آن راهزنی که مرا کتک زد از من سحرخیزتر بود به همین خاطر او به مراد دلش رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

وقت نماز
وقت نماز
مدت ويدئو : 04:59
بازدید : 177
آقا معلم و بچه ها(کار گروهی)
آقا معلم و بچه ها(کار گروهی)
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 117
آنتی هنگتریال
آنتی هنگتریال
مدت ويدئو : 1:04
بازدید : 165
پوشش نامناسب
پوشش نامناسب
مدت ويدئو : 1:17
بازدید : 145
نظم
نظم
مدت ويدئو : 05:23
بازدید : 476
همه ...
نخودی
نخودی
مدت پادکست : 0:45
بازدید : 470
آقا کلاغه
آقا کلاغه
مدت پادکست : 0:32
بازدید : 427
بزرگ ترین خانه عنکبوت پادراز
بزرگ ترین خانه عنکبوت پادراز
مدت پادکست : 4:48
بازدید : 741
دروغگو
دروغگو
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 1111
هرکسی یه جوریه
هرکسی یه جوریه
مدت پادکست : 5:25
بازدید : 884
همه ...
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2965
سهراب یل بیرانوند
سهراب یل بیرانوند
تعداد تصوير : 12
بازدید : 75
رضا فلاح
رضا فلاح
تعداد تصوير : 8
بازدید : 67
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4454
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2673
همه ...