متل وزیر سحر خیز

در حال بارگذاری ...ویدیو
22.2

20 ارديبهشت 1397

روزی از روزگار پادشاهی بود که وزیری بسیار منظم و مرتب داشت و همیشه می گفت: سحر خیز باش تا رستگار شوی. پادشاه با خودش فکری کرد و گفت: مگر می شود که هر کس سحر خیز باشد حتما کامروا شود؟ به همین خاطر به یک نفر گفت: فردا صبح جلوی وزیر را بگیرد و او را آنقدر کتک بزند تا دست از این جمله بردارد که هر کس سحر خیز باشد کامروا هم می شود. فردای آن روز همان مرد جلوی وزیر را گرفت و آنقدر او را کتک زد که به سختی خود را به پادشاه رساند. پادشاه با دیدن وزیر به او گفت: حالا متوجه شدی که هر کسی سحر خیز باشد حتما رستگار نمی شود؟ وزیر در پاسخ پادشاه گفت: آن راهزنی که مرا کتک زد از من سحرخیزتر بود به همین خاطر او به مراد دلش رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

کامیون چوبی
کامیون چوبی
مدت ويدئو : 02:07
بازدید : 760
مدیر متواضع
مدیر متواضع
مدت ويدئو : 1:06
بازدید : 137
فقر فروشی
فقر فروشی
مدت ويدئو : 1:09
بازدید : 133
پرانتز
پرانتز
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 979
همه ...
همسایه دیوار به دیوار
همسایه دیوار به دیوار
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 429
دروغگو
دروغگو
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 1022
گنجشک لجباز
گنجشک لجباز
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 1180
نجات سنجاب
نجات سنجاب
مدت پادکست : 5:48
بازدید : 1860
زبان تبر
زبان تبر
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 766
همه ...
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2439
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3701
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2710
همه ...