متل وزیر سحر خیز

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 ارديبهشت 1397

روزی از روزگار پادشاهی بود که وزیری بسیار منظم و مرتب داشت و همیشه می گفت: سحر خیز باش تا رستگار شوی. پادشاه با خودش فکری کرد و گفت: مگر می شود که هر کس سحر خیز باشد حتما کامروا شود؟ به همین خاطر به یک نفر گفت: فردا صبح جلوی وزیر را بگیرد و او را آنقدر کتک بزند تا دست از این جمله بردارد که هر کس سحر خیز باشد کامروا هم می شود. فردای آن روز همان مرد جلوی وزیر را گرفت و آنقدر او را کتک زد که به سختی خود را به پادشاه رساند. پادشاه با دیدن وزیر به او گفت: حالا متوجه شدی که هر کسی سحر خیز باشد حتما رستگار نمی شود؟ وزیر در پاسخ پادشاه گفت: آن راهزنی که مرا کتک زد از من سحرخیزتر بود به همین خاطر او به مراد دلش رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بزرگداشت کنعان
بزرگداشت کنعان
مدت ويدئو : 05:39
بازدید : 224
جوش غرور
جوش غرور
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 194
لوازم ورزش
لوازم ورزش
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 1633
ارزش دود کباب
ارزش دود کباب
مدت ويدئو : 3:44
بازدید : 129
آزاد سازی خرمشهر
آزاد سازی خرمشهر
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 410
همه ...
قصه درخت سیب
قصه درخت سیب
مدت پادکست : 4:46
بازدید : 937
قصه الاغ و آواز خوش
قصه الاغ و آواز خوش
مدت پادکست : 9:56
بازدید : 543
کلاغ خوش شانس
کلاغ خوش شانس
مدت پادکست : 4:40
بازدید : 556
سینا سلام نمی کرد
سینا سلام نمی کرد
مدت پادکست : 3:47
بازدید : 1333
همه ...
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2603
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4225
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2880
همه ...