رودکى

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 ارديبهشت 1397

رودکى شاعر آغاز قرن چهارم است که او را به‌سبب مقام بلند وى در شاعرى و به‌علت پیشوائى پارسى‌گویان و آغازین بسیارى از انواع شعر پارسى به‌حق 'استاد شاعران' لقب داده‌اند. مى‌گوید 'قریه' یعنى قصبهٔ مرکزى ناحیهٔ رودک 'بَنُج' نام دارد و رودکى ازآنجا است. این کلمهٔ 'بنج' ظاهراً صورت محرف 'پنج‌ده' است که امروز همچنان به اسم خود در ناحیهٔ سمرقند باقى است. تاریخ ولادت رودکى به حدس قریب به یقین بایست اواسط قرن سوم هجرى بوده باشد. از آغاز حیات او و کیفیت تحصیلات وى اطلاعى دقیق در دست نیست. عوفى در لباب‌الالباب گفته که 'چنان تیزفهم بود که در هشت سالگى قرآن تمامت حفظ کرد و قرائت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانى دقیق مى‌گفت چنانکه خلق بر وى اقبال نمودند. رودکى در آخر عمر خود کور شد وفات رودکى را سمعانى به سال ۳۲۹ هجرى نوشته و گفته است که او در مولد خود بنج درگذشت و همان جا به‌ خاک سپرده شد. رودکی در خدمت امیر نصر تقرب بسیار داشت و در سفر و حضر با او بود و از ستایش او و وزیر وى ابوالفضل بلعمى و صلات و جوایز آنان مال فراوان اندوخت و جاه و جلال بسیار یافت،از میان این ممدوحان ابوالفضل بلعمى وزیر دانشمند سامانیان به رودکى اعتقادى وافر داشت و او را میان شاعران عرب و عجم بى‌نظیر مى‌دانست و ظاهراً مشوق رودکى در نظم کلیله و دمنه همین وزیر ادب‌ دوست بود. رودکى نزد همهٔ شاعران و ادبیان معاصر خود در خراسان و ماوراءالنهر به عظمت مقام شاعرى شناخته و توصیف شده است. بعد از او نیز بسیارى از شاعران بزرگ مانند دقیقى و کسائى و فردوسى و فرخى و عنصرى و رشیدى سمرقندى و نظامى عروضى و جز آنان او را به بزرگى مرتبت ستوده و بسا که از او با عنوان 'استاد شاعران' و 'سلطان شاعران' یاد کرده‌اند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

حكیم ملا هادی سبزواری
حكیم ملا هادی سبزواری
مدت ويدئو : 02:27
بازدید : 858
حاج آقا مصطفی خمینی
حاج آقا مصطفی خمینی
مدت ويدئو : 03:25
بازدید : 980
محمد تقی بهلول گنابادی
محمد تقی بهلول گنابادی
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 1237
آیت الله سید رضا بهاءالدینی
آیت الله سید رضا بهاءالدینی
مدت ويدئو : 04:03
بازدید : 1356
در ركاب خلیفه
در ركاب خلیفه
مدت ويدئو : 01:21
بازدید : 1183
همه ...
آیت الله سید رضا فاضلیان
آیت الله سید رضا فاضلیان
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 793
صاحب ابن عباد
صاحب ابن عباد
مدت پادکست : 5:21
بازدید : 1211
ابوطالب کلیم کاشانی
ابوطالب کلیم کاشانی
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 1183
ملا محمد ملائکه
ملا محمد ملائکه
مدت پادکست : 4:29
بازدید : 1088
آیت الله سید ابوالحسن مولانا
آیت الله سید ابوالحسن مولانا
مدت پادکست : 2:24
بازدید : 485
همه ...
آیت الله مشکینی
آیت الله مشکینی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1015
آیت الله عبدالكریم موسوی اردبیلی
آیت الله عبدالكریم موسوی اردبیلی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2022
آیت الله صادق خلخالی
آیت الله صادق خلخالی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3699
آیت الله محمد محمدی گلپایگانی
آیت الله محمد محمدی گلپایگانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4075
آیت الله خوشوقت
آیت الله خوشوقت
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1456
همه ...