پالان دوزی

در حال بارگذاری ...ویدیو

29 فروردين 1397

پوشش وتجهیزاتی که به منظور حفاظت وبهره کشی بهتر ، برای حیوانات بارکش می سازند ، پالان می نامند وکسی که پیشه اش دوختن این قبیل تجهیزات است است پالان دوز نامیده می شود . الاغ ، یا بو، ، قاطر و شتر جزو حیوانات بارکش هستند وپالان دوز برای هر کدام آنها تجهیزات مخصوص می سازد. نام پالان شتر جهاز می باشد . پالان تشکیل می شود از یک تشکچه ی کلفت دو شاخه به قالب پشت وکمر حیوان ، که از پارچه ی ضخیم به نام جوال درست می شود لای پالان را با پوشال پر می کنند و قسمت جلو آن را به نام قربوس ، بلندتر می سازند وزیرش را با پارچه ی نرمتر استر می کنند وسطح آن را مانند لحاف با نخ پشمی خیلی کلفت به نام قائمه بخیه دوزی می کنند که همیشه شق ورق ، به قالب پشت حیوان باقی بماند ونیز برای اینکه درحین حرکت به جلو وبه عقب وراست وچپ نلغزد ، یک تسمه ی پهن را به نام رانکی از زیر دم حیوان گذرانیده به طور قالبی به دوشاخه راست وچپ پالان می دوزند وقسمت جلو آن را هم به همین شکل به دور سر سینه بندش متصل می کنند ویک تسمه سگک دار خیلی پهن نیز به نام تنک از بالای پالان وزیر شکم حیوان عبور می دهند ودو سرش را محکم به هم می بندند یا سگک می زنند علاوه بر پالان به کله وپوزه ی حیوان هم یک کلگی افسار چرمی می زنند وهمه آنها را با منگوله وخرمهره وزینت آلات دیگر تزیین می نمایند .ابزار اصلی پالان دوزی ، یک سوزن خیلی کلفته نوک تیز به نام جوال دوز ویک درفش سرکج خیلی بلند چنگک مانند با جوالدوز درزهای عادی را می دوزد وبا درفش سرکج د قسمتهای خیلی کلفت پالان ، بدون استفاده از سوزن بخیه می زند یعنی از یک سو درفش را فرو می کند ودر سوی دیگر خود قائمه را به دهانه ی چنگک می اندازد وبا خود درفش ، به سوی دیگر می شکد پالان دوزها در کار خود مهارت خاصی دارند .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مونتاژ لباسشویی
مونتاژ لباسشویی
مدت ويدئو : 05:45
بازدید : 5957
نقاشی روی سفال
نقاشی روی سفال
مدت ويدئو : 04:26
بازدید : 9397
بازار ماهی فروشان آبادان
بازار ماهی فروشان آبادان
مدت ويدئو : 02:13
بازدید : 3412
فلزکاری
فلزکاری
مدت ويدئو : 03:54
بازدید : 1199
بسته بندی پسته جهت صادرات
بسته بندی پسته جهت صادرات
مدت ويدئو : 4:48
بازدید : 137
همه ...
شهناز نوایی، رئیس کمیته بانوان معدنکار
شهناز نوایی، رئیس کمیته بانوان معدنکار
مدت پادکست : 7:48
بازدید : 914
نیل سازی
نیل سازی
مدت پادکست : 1:07
بازدید : 1471
بازار زنجان
بازار زنجان
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 1145
بنکدار
بنکدار
مدت پادکست : 3:08
بازدید : 941
مقنی
مقنی
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 979
همه ...
سد فریمان
سد فریمان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1279
محرق کاری
محرق کاری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2685
کارگاه شیرینی پزی در سمیرم
کارگاه شیرینی پزی در سمیرم
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1891
پرورش زنبور عسل
پرورش زنبور عسل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 295
صنعت در اصفهان (بازار اصفهان)
صنعت در اصفهان (بازار اصفهان)
تعداد تصوير : 15
بازدید : 2549
همه ...