تامین خواسته

در حال بارگذاری ...ویدیو

09 ارديبهشت 1397

تامین خواسته در اصطلاح حقوق، یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. شرایط صدور قرار تأمین خواسته 1) خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد. 2) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد. اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و... نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است. 3) درخواست تأمین؛ صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد. موارد صدور قرار تأمین خواسته 1)دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود. 2)خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می‌شود. ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است. 3)در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چک. «پس از اقامه دعوا ،محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند...» 4) صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی(ایداع) ؛ «خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند. موارد تقاضای تأمین از سوی خوانده 1)در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی. 2)در مورد خسارت ناشی از حق الوکالت. تبدیل تأمین مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می‌خواهد توقیف کند و یا قبلا توقیف کرده است، مال دیگری را توقیف کند. تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می‌کند.این تقاضا را خواهان نیز می‌تواند بکند. آثار قرار تأمین خواسته 1) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع و تفریط مصون می‌ماند. 2) در مورد خوانده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول ممنوع است. این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد. 3) در مورد ثالث: شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد. موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته 1)در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان. 2) در صورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آن‌ها درخواست تأمین شده است. 3) در صورتی که خواهان تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل نهم قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:16
بازدید : 1737
اصل پنجم قانون اساسی
اصل پنجم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:57
بازدید : 1631
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:07
بازدید : 388
اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:45
بازدید : 366
اصل یکصد و چهلم قانون اساسی
اصل یکصد و چهلم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 422
همه ...
عقد وکالت
عقد وکالت
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 1122
اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی
اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 751
مجازات و جرم تهدید نسبت به نفس
مجازات و جرم تهدید نسبت به نفس
مدت پادکست : 4:21
بازدید : 164
صلاحیت بازپرس
صلاحیت بازپرس
مدت پادکست : 4:03
بازدید : 157
شهادت و قسم دروغ
شهادت و قسم دروغ
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 160
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.