کتاب شاخص های راه امام

در حال بارگذاری ...ویدیو

21 بهمن 1396

اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئلة اسلام ناب محمدی است؛ یعنی اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالت خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محرومان، اسلام مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان و مستضعفان و در مقابل این اسلام، امام اصطلاح «اسلام آمریکایی» را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. اسلام آمریکایی، یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسلام بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق مظلومان... این اسلام را امام، اسلام آمریکایی نام گذاری کرد. فکر اسلام ناب، فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود و مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی، امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایة شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستم گران و زورگویان عالم، مبارزة واقعی و حقیقی بکند. لذا امام، حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب ترین واجب ها، صیانت از جمهوری اسلامی است؛ چون صیانت از اسلام - به معنای حقیقی کلمه - وابسته به صیانت از نظام سیاسی اسلام است، بدون نظام سیاسی، امکان ندارد. امام، جمهوری اسلامی را مظهر حاکمیت اسلام می دانست و برای همین، امام، جمهوری اسلامی را دنبال کرد؛ در راهش آن همه تلاش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار، پای جمهوری اسلامی ایستاد. مسئله امام، مسئله اسلام بود؛ لذا پای جمهوری اسلامی ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنی مدل جمهوری اسلامی. امام جمهوری اسلامی را در مقابل این طاغوت های بشری به وجود آورد؛ اسلام را - که در دل اسلامیت، تکیه به مردم و رأی مردم و خواست مردم وجود دارد - معیار اصلی این نظام قرار داد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

کتاب مطلع عشق
کتاب مطلع عشق
مدت ويدئو : 2:49
بازدید : 182
کتاب، خانه خانه تا ظهور
کتاب، خانه خانه تا ظهور
مدت ويدئو : 1:27
بازدید : 105
کتاب کلوچه های خدا
کتاب کلوچه های خدا
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 244
فرزندان ما جواهرند ولی ما آهنگریم
فرزندان ما جواهرند ولی ما آهنگریم
مدت ويدئو : 3:24
بازدید : 142
قصه بره سرخ و شاهزاده غمگین
قصه بره سرخ و شاهزاده غمگین
مدت ويدئو : 01:04
بازدید : 212
همه ...
کتاب مهارتهای زندگی برای کودکان
کتاب مهارتهای زندگی برای کودکان
مدت پادکست : 5:16
بازدید : 1191
کتاب قانون جنگل
کتاب قانون جنگل
مدت پادکست : 4:18
بازدید : 73
قند پهلو
قند پهلو
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 72
کتاب عباس دست طلا
کتاب عباس دست طلا
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 229
کتاب فرهنگ‏نامه توبه
کتاب فرهنگ‏نامه توبه
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 10
همه ...
قرآن نگل
قرآن نگل
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2189
کتاب خطی خواص الاشجار
کتاب خطی خواص الاشجار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 484
کتاب توبه شاعر شعر است
کتاب توبه شاعر شعر است
تعداد تصوير : 1
بازدید : 901
کتاب آموزشی تست نفوذ با Backtrack
کتاب آموزشی تست نفوذ با Backtrack
تعداد تصوير : 4
بازدید : 414
کتاب حیرانی
کتاب حیرانی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 794
همه ...