کتاب شاخص های راه امام

در حال بارگذاری ...ویدیو

21 بهمن 1396

اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئلة اسلام ناب محمدی است؛ یعنی اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالت خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محرومان، اسلام مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان و مستضعفان و در مقابل این اسلام، امام اصطلاح «اسلام آمریکایی» را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. اسلام آمریکایی، یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسلام بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق مظلومان... این اسلام را امام، اسلام آمریکایی نام گذاری کرد. فکر اسلام ناب، فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود و مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی، امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایة شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستم گران و زورگویان عالم، مبارزة واقعی و حقیقی بکند. لذا امام، حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب ترین واجب ها، صیانت از جمهوری اسلامی است؛ چون صیانت از اسلام - به معنای حقیقی کلمه - وابسته به صیانت از نظام سیاسی اسلام است، بدون نظام سیاسی، امکان ندارد. امام، جمهوری اسلامی را مظهر حاکمیت اسلام می دانست و برای همین، امام، جمهوری اسلامی را دنبال کرد؛ در راهش آن همه تلاش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار، پای جمهوری اسلامی ایستاد. مسئله امام، مسئله اسلام بود؛ لذا پای جمهوری اسلامی ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنی مدل جمهوری اسلامی. امام جمهوری اسلامی را در مقابل این طاغوت های بشری به وجود آورد؛ اسلام را - که در دل اسلامیت، تکیه به مردم و رأی مردم و خواست مردم وجود دارد - معیار اصلی این نظام قرار داد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

کتاب قصه های پدر بزرگ
کتاب قصه های پدر بزرگ
مدت ويدئو : 02:01
بازدید : 354
معرفی کتاب دشت شقایق ها
معرفی کتاب دشت شقایق ها
مدت ويدئو : 02:31
بازدید : 187
کتاب انسان بهتر
کتاب انسان بهتر
مدت ويدئو : 3:14
بازدید : 142
همه ...
کتاب خطی خواص الاشجار(الحشایش )
کتاب خطی خواص الاشجار(الحشایش )
مدت پادکست : 5:19
بازدید : 204
چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد
چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد
مدت پادکست : 2:00
بازدید : 115
کتاب مطالعه موفق با تمرکز
کتاب مطالعه موفق با تمرکز
مدت پادکست : 5:51
بازدید : 201
کتاب تفکر پازلی
کتاب تفکر پازلی
مدت پادکست : 2:29
بازدید : 157
گفتارهای سینمایی فخرالدین انوار
گفتارهای سینمایی فخرالدین انوار
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 18
همه ...
کتاب توبه شاعر شعر است
کتاب توبه شاعر شعر است
تعداد تصوير : 1
بازدید : 942
کتابخانه‌ی اختصاصی نیاوران
کتابخانه‌ی اختصاصی نیاوران
تعداد تصوير : 20
بازدید : 283
کتاب حیرانی
کتاب حیرانی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 832
کتاب خطی خواص الاشجار
کتاب خطی خواص الاشجار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 562
قرآن نگل
قرآن نگل
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2347
همه ...