پروفسور پریرخ دادستان

در حال بارگذاری ...ویدیو
6.5

17 بهمن 1396

پروفسور پریرخ دادستان تحصیلات رسمی و حرفه ای : سوابق تحصیلی پریرخ دادستان به قرار زیر است : - تحصیلات ابتدایی در دبستان «خورشید» تهران و اخذ دو دیپلم علمی و ادبی به ترتیب از دبیرستان های «ناموس» و «شاهدخت» - دریافت دیپلم متوسطه از دبیرستان ناموس 1328 ـ قبولی در کنکور سراسری و دریافت بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اعزام به کشور سوئیس ( به عنوان تنها زن پذیرفته شده ) 1330 ـ دریافت گواهینامه علوم تربیتی در رشته روانشناسی از دانشگاه ژنو 1331 ـ دریافت دانشنامه تخصصی روانشناسی بالینی کودک ، ژنو1332 ـ دریافت دانشنامه عمومی روانشناسی کاربردی ، ژنو 1332 ـ دریافت دانشنامه لیسانس روانشناسی ،ژنو 1333 ـ دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روانشناسی ، ژنو1335 ـ دریافت دکتری روانشناسی ، ژنو1339خاطرات و وقایع تحصیل : بیشتر دوران تحصیل پریرخ دادستان به تحصیل در رشته روانشناسی در کشور سوئیس ( دانشگاه ژنو) گذشته که در زندگی علمی وی مرحلة مهمی به شمار می رود.فعالیتهای ضمن تحصیل : پریرخ دادستان در کنار رشته و گرایش تخصصی خود همواره به گرایشهای دیگر یا رشته های دیگر نیز توجه داشت چنانکه در 1329علاوه بر دیپلم علمی، دیپلم ادبی و نیزدر 1953، علاوه بر دانشنامه تخصصی روانشناسی بالینی، دانشنامة عمومی روانشناسی کاربردی را دریافت کرد.استادان و مربیان : مهمترین استاد، پریرخ دادستان به ویژه در هنگام تحصیل در مرحله دکتری، استاد ژان پیاژه ، استاد روانشناسی دانشگاه ژنو در پاریس بوده است.وقایع میانسالی : پریرخ دادستان پس از بازگشت از سوئیس در سال 1329، مدتی به عنوان کارشناس فرهنگی تربیتی اداره کال تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش فعال بود. وی از سال 1354عضو هئیت علمی دانشگاه تهران شد و تا مرحله استادی نیز ارتقا یافت. وی در بسیاری از مراکز مهم علمی در زمینه روانشناسی عضویت یا مسئولیت دارد. وی درسال 1381 به عنوان چهره ماندگار در عرصة روانشناسی معرفی شد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : برخی مسئولیت های پریرخ دادستان عبارت بوده اند از : - کارشناس فرهنگی تربیتی اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش - عضو هئیت علمی دانشگاه تهران از سال 1354 - مدیر دفتر مطالعات وتحقیقات روانشناسی و تحقیقات و علوم انسانی - عضویت شورای راهبری سند ملی آموزش و پرورش 1383 تا کنون ـ مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه روانشناسان ایرانی 1382 تا کنون ـ استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 1381 تاکنون ـ مدیر گروه روانشناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1375 تاکنون ـ مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1372 تا کنون ـ استاد 1379- 1365 گروه روانشناسی دانشگاه تهران -دانشیار 1365- 1359 گروه روانشناسی دانشگاه تهران - مدیر گروه 1362- 1354 - استادیار 1359- 1344 گروه روانشناسی دانشگاه تهران - استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی _ ۱۳۸۱ تاکنون - صاحب امتیاز و مدیرمسؤول مجتمع آموزشی رؤیا (وزارت آموزش و پرورش) طی سال های ۱۳۴۴ تا ۵۴ - ریاست مرکز تحقیقات روانشناسی پلی تکنیک تهران (وزارت آموزش و پرورش) از ۱۳۴۱ تا ۴۴ - مدیر گروه روانشناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) _ ۱۳۷۵ تاکنون - مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات علوم انسانی معاونت پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد تهران جنوب _ ۱۳۷۲ تاکنون -عضویت در گروه علمی _ تخصصی رشته روانشناسی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی _ ۱۳۸۴ -عضویت در شورای مرکزی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی _ ۱۳۸۴ فعالیتهای آموزشی : پریرخ دادستان از سال 1354 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران شد. وی در سال 1359 به مرتبه دانشیاری و مدتی بعد به مرحلة استادی نایل آمد.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : پریرخ دادستان علاوه بر تدریس و مسئولیت های اجرایی و به تحقیق مطالعه و تالیف آثار دررشتة روانشناسی مشغول بوده و هست.آرا و گرایشهای خاص : پریرخ دادستان عمدتا به روانشناسی بالینی و درمانگری توجه دارد. آثار وی نیز عمدتاً دراین حیطه نگاشته شده است.جوائز و نشانها : منتخب در همایش چهره های ماندگار به عنوان اولین روانشناس در این همایش - ۱۳۸۱ منتخب اولین دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدیر دانشگاه تهران _ ۱۳۸۳ برنده جایزه بخش تحقیقات بنیادی علوم انسانی در پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی _ ۱۳۸۰ برنده لوح تقدیر سازمان «سمت» به عنوان مدیر گروه پژوهشی روانشناسی برنده لوح تقدیر ریاست تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر گروه پژوهشی روانشناسی سمت برنده لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیر گروه پژوهشی روانشناسی سمت پژوهشگر برگزیده جامعه اسلامی پژوهشگران _ ۱۳۸۰ برنده لوح تقدیر همایش علل و عوامل تقدم مسائل جمعی بر منافع فردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب "روانشناسی مرضی تحوّل از کودکی تا نوجوانی " تالیف پریرخ دادستان به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دوه دهم کتاب سال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چگونگی عرضه آثار : سوابق پژوهشی و آموزشی پریرخ دادستان به قرا زیر است: سوابق پژوهشی : مجری 16 مورد طرح پژوهشی و هنجار گزینی تست‌های متفاوت در دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش که در این میان برخی از طرح‌های ایشان برنده جوایز ارزنده‌ای نیز شده‌اند . از آن جمله ‌روش‌های تشویق و تنبیه در مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان ( برنده طرح برگزیده سال 1377) ، بررسی توان ذهنی دانش آموزان دوره ابتدایی به منظورتعیین استانداردهای آموزشی (برنده پانزدهمین جشنواره بین‌اللملی خوارزمی) 1376 ،بررسی توانایی‌های کودکان غیر فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی ( برنده طرح برگزیده 1379 ) و میزان اضطراب دانش آموزان در جلسات امتحانی و راه‌های کاهش آن ( برنده طرح برگزیده سال 1375 ) سوابق فعالیت‌های آموزشی : 17 مورد پایان‌نامه دکترا و 101 مورد پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مختلف استان تهران. و ارائه 29 مقاله (1383ـ1355) که در مجلات مختلف روانشناسی . آثار : 1 اختلال های زبان و روش های تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی ۳ _ کتاب برگزیده دانشگاه تهران ۱۳۸۰ - کتاب تشویقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۹) 2 اختلالهای زبان 3 ارزشیابی شخصیت کودکان براساس آزمون های ترسیمی 4 بیماری جدید تمدن 5 بیماریهای روانی ویژگی اثر : 13686 تربیت به کجاره می سپرد ویژگی اثر : 13697 تنیدگی با استرس 8 دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی 9 روانشناسی بالینی ویژگی اثر : 137110 روانشناسی ژنتیک 2 ویژگی اثر : 137211 روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی ویژگی اثر : 1371-(برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ از طرف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).آشنایی با کتاب:« روانشناسی مرضی تحول »: روانشناسی مرضی تحوُل / تألیف پریرخ دادستان -. تهران : ژرف، 1370.- 481ص . در این اثر، چرخۀ اختلالات روانی دوران تحوّل یعنی دوره های شیر خوارگی، کودکی و نوجوانی در حدّ پیشرفته ترین مرزهای دانش روانشناسی مرضی تحوّل ترسیم شده است، و برای آماده سازی علمی همۀ دانشجویان علوم انسانی و مخصوصاً دانشجویان رشته های روانشناسی بالینی تحوّلی و رشتۀ روانپزشکی کودک ، ابزاری مفید و ضروری است. این کتاب ، نخستین اثری است که به صورت روانشناسی مرضی تحولی به زبان فارسی انتشار یافته و گستردگی ، ظرافت و دقت و صحت مطالب آن بی سابقه است 12 روانشناسی مرضی تحولی، از کودک تا بزرگسال ویژگی اثر : (جلد دوم کتاب تشویقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۹ - جلد اول کتاب برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۶)13 روشهای تشخیصی و بازپروری 14 گفت وگوهای آزاد با ژان پیاژه ویژگی اثر : (با همکاری دکتر محمود منصور)15 لغت نامه روانشناسی ویژگی اثر : 1365-(مشترک با دکتر منصور و دکتر میناراد)16 نقاشی کودکان ، کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینک ویژگی اثر : 137117 کار کودکان، کاربُرد تست ترسیم خانواده در کلینیک + نوشته شده در دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 17:6 توسط علی
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دکتر محمد تقی صراف
دکتر محمد تقی صراف
مدت ويدئو : 05:24
بازدید : 1625
دكتر ناصر افضلی بهبهانی
دكتر ناصر افضلی بهبهانی
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 1244
دکتر محمد علی جعفریان
دکتر محمد علی جعفریان
مدت ويدئو : 04:15
بازدید : 1698
دكتر عبدالرضا وارسته
دكتر عبدالرضا وارسته
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 1335
دکتر منصور رامی
دکتر منصور رامی
مدت ويدئو : 04:08
بازدید : 1188
همه ...
حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 711
فتح الله مجتبایی
فتح الله مجتبایی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 896
محمد علی حبله رودی
محمد علی حبله رودی
مدت پادکست : 4:54
بازدید : 6845
علی اکبر صالحی
علی اکبر صالحی
مدت پادکست : 2:46
بازدید : 560
رضوان پورعصار پژوهشگر
رضوان پورعصار پژوهشگر
مدت پادکست : 5:41
بازدید : 246
همه ...
عکس یادگاری با پروفسور جرمی ریچاردز
عکس یادگاری با پروفسور جرمی ریچاردز
تعداد تصوير : 1
بازدید : 692
حسین پاینده
حسین پاینده
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1590
دکتر مجید شهریاری
دکتر مجید شهریاری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1742
پروفسور لطفی زاده
پروفسور لطفی زاده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1868
مرحوم استاد رضا خلفی
مرحوم استاد رضا خلفی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 591
همه ...