مقام های جشن و سرور: مقام سه پا

در حال بارگذاری ...ویدیو
5

20 دي 1396

رقص‌های دسته‌بند لری تفاوت حرکتی چندانی با یکدیگر ندارند و به لحاظ دسته‌بندبودن و در دایره اجراشدن و داشتن سرچوبی با رقص‌های کردی مشترک‌اند. یکی از انواع رقص های دوری لری که در جشن و سرور از آن بهره می گیرند مقام سه پا است. پس از سنگین سماع اجرا می‌شود و آهنگ آن تندتر است. اجراکنندگان با پای راست رقص را شروع می‌کنند و سه قدم به جلو برمی‌دارند (مثل رقص «سه‌جار» کردستان و «سه‌قَرسِه» کرمانج‌های خراسان تکیه بر عدد سه است که در فرهنگ موسیقایی ایران عددی نمادین و مقدس است). شروع حرکت با پای راست ویژگی اکثر رقص‌های دسته‌بند ایرانی، از جمله رقص‌های لری است که می‌تواند نمادی از نیک‌پرستی و ستایش داد و راستی باشد. اجراکنندگان پس از سه قدم، ابتدا پای راست و بعد پای چپ را خم می‌کنند. دست‌های رقصندگان در این رقص پنجه به پنجه در هم گره می‌خورند و شانه‌های آنان به یکدیگر تکیه دارند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

سفره های مهر
سفره های مهر
مدت ويدئو : 02:05
بازدید : 1110
رقص آفر (رقص برداشت گندم)
رقص آفر (رقص برداشت گندم)
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 444
عروسی پیرشالیار
عروسی پیرشالیار
مدت ويدئو : 05:50
بازدید : 2471
چالنگی مالنگی
چالنگی مالنگی
مدت ويدئو : 02:24
بازدید : 858
سفره هفت سین
سفره هفت سین
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 1700
همه ...
تاسیانه
تاسیانه
مدت پادکست : 2:56
بازدید : 5362
دید و بازدید عید
دید و بازدید عید
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 3602
آداب تحویل سال نو
آداب تحویل سال نو
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 359
مراسم  برنجکاری در دیزیچه
مراسم برنجکاری در دیزیچه
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 1694
آینه تکم
آینه تکم
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1281
همه ...
غبار روبی امامزاده حسین (ع)
غبار روبی امامزاده حسین (ع)
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1538
هفت سین
هفت سین
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2696
کوچ عشایر کرمان
کوچ عشایر کرمان
تعداد تصوير : 30
بازدید : 649
رقص آفر
رقص آفر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 903
آیین بیل‌گردانی
آیین بیل‌گردانی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 564
همه ...