سید عبدالله بهبهانی

در حال بارگذاری ...ویدیو

30 آذر 1396

سید عبدالله بهبهانی متولد 1219 خورشیدی در شهر نجف اشرف ، در گذشت 1289 خورشیدی. ایشان که در یکی از حساس ترین دوره های تاریخ زندگی میکرد (عصر مشروطه) و حوادث بسیاری به خود دید. در این دوران مظفرالدین شاه به تصمیمات ناخردانه و نا عادلانه در بین مردم آشوب به پا کرد و سید عبدالله بهبهانی به کمک مردم به پا خواستند و تا آخرین نفس جلوی این شاه بی لیاقت ایستادند و سرانجام در سال 1289 خورشیدی توسط چهار نفر سید بزرگواره کشته شدند و پیکر ایشان در زادگاهش نجف به خاک سپرده شده است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بدیع الزمان همدانی
بدیع الزمان همدانی
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1322
آیت الله محمدعلی اراکی
آیت الله محمدعلی اراکی
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 404
آیت الله حسینی الهاشمی
آیت الله حسینی الهاشمی
مدت ويدئو : 01:50
بازدید : 905
استاد کیوان سمیعی
استاد کیوان سمیعی
مدت ويدئو : 04:54
بازدید : 327
ضیاالدین فیض مهدوی
ضیاالدین فیض مهدوی
مدت ويدئو : 02:44
بازدید : 437
همه ...
میرزا جواد مجتهد تبریزی
میرزا جواد مجتهد تبریزی
مدت پادکست : 2:38
بازدید : 1284
سید محمد تقی رودباری
سید محمد تقی رودباری
مدت پادکست : 2:40
بازدید : 596
شیخ احمد صابرى همدانى
شیخ احمد صابرى همدانى
مدت پادکست : 4:40
بازدید : 778
سلمان فارسی
سلمان فارسی
مدت پادکست : 3:15
بازدید : 979
میرزا عبد الجواد ادیب نیشابوری
میرزا عبد الجواد ادیب نیشابوری
مدت پادکست : 1:54
بازدید : 283
همه ...
استادعلی آهی
استادعلی آهی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 555
آیت الله احمد جنتی
آیت الله احمد جنتی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2671
آیت الله دکتر بهشتی
آیت الله دکتر بهشتی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2643
آیت الله ابوالقاسم خزعلی
آیت الله ابوالقاسم خزعلی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 686
آیت الله نوری همدانی
آیت الله نوری همدانی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1122
همه ...