دکتر محمد علی اردبیلی

در حال بارگذاری ...ویدیو
2.5

29 آذر 1396

دکتر محمد علی اردبیلی در سال 1336 در تهران به دنیا آمد دوره ابتدایی را در مدرسه نو بنیاد گذراند . دکتر اردبیلی در بیش از ده همایش علمی در تهران و شهرستان مشارکت فعال داشته است در هیئت قانون گذاری برای تدوین و نگارش قوانین عضویت داشته است .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

احمد بذرافشان
احمد بذرافشان
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 3041
پرفسور سعید عزیزیان
پرفسور سعید عزیزیان
مدت ويدئو : 04:21
بازدید : 2450
محمد مهدی حسن پور بریجانی
محمد مهدی حسن پور بریجانی
مدت ويدئو : 3:27
بازدید : 169
ابوالفضل جعفری خانه
ابوالفضل جعفری خانه
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 403
دکتر فریدون عزیزی
دکتر فریدون عزیزی
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 2106
همه ...
آقا معلم خوری
آقا معلم خوری
مدت پادکست : 3:08
بازدید : 725
دکتر حسابی
دکتر حسابی
مدت پادکست : 3:48
بازدید : 1462
دکتر محمدرضا شریفی
دکتر محمدرضا شریفی
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 2036
محمد کاظم مزینانی
محمد کاظم مزینانی
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 454
دکتر ذبیح الله صفا
دکتر ذبیح الله صفا
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 569
همه ...
دکتر حسن سبحانی
دکتر حسن سبحانی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 598
پروفسور لطفعلی عسکرزاده اردبیلی (لطفی زاده)
دکتر محمود ساعتچی
دکتر محمود ساعتچی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1961
دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2586
پروفسور پورمتعبد
پروفسور پورمتعبد
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1647
همه ...