پرستوی دودی

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 آذر 1396

این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود. این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا روی آب آشیانه می سازد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

عقاب
عقاب
مدت ويدئو : 03:33
بازدید : 1301
موش کانگورویی
موش کانگورویی
مدت ويدئو : 3:57
بازدید : 160
اگرت
اگرت
مدت ويدئو : 03:57
بازدید : 919
ماهی هامور
ماهی هامور
مدت ويدئو : 1:39
بازدید : 25
چرخ ریسک پشت بلوطی
چرخ ریسک پشت بلوطی
مدت ويدئو : 02:09
بازدید : 2825
همه ...
دراج یا رنگین تاج
دراج یا رنگین تاج
مدت پادکست : 2:03
بازدید : 769
شیر ماهی
شیر ماهی
مدت پادکست : 1:29
بازدید : 1123
ماهی کور
ماهی کور
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 3228
آبدزدک
آبدزدک
مدت پادکست : 2:57
بازدید : 1191
ماهی هامور
ماهی هامور
مدت پادکست : 3:00
بازدید : 1109
همه ...
پشه مالاریا
پشه مالاریا
تعداد تصوير : 4
بازدید : 723
پلیکان سفید
پلیکان سفید
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1531
پروانه دم قلابی
پروانه دم قلابی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1005
ماهی تبرزینی
ماهی تبرزینی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 871
لاک پشت
لاک پشت
تعداد تصوير : 7
بازدید : 705
همه ...