پرستوی دودی

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 آذر 1396

این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود. این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا روی آب آشیانه می سازد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

گوپی
گوپی
مدت ويدئو : 04:12
بازدید : 2306
كفچه مار
كفچه مار
مدت ويدئو : 3:02
بازدید : 277
سنگ چشم
سنگ چشم
مدت ويدئو : 01:57
بازدید : 1019
گوزن زرد
گوزن زرد
مدت ويدئو : 03:51
بازدید : 1882
مار الماسی
مار الماسی
مدت ويدئو : 2:43
بازدید : 238
همه ...
بزمجه بنگال
بزمجه بنگال
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 821
زیک
زیک
مدت پادکست : 2:38
بازدید : 1034
مرغ شاخدار
مرغ شاخدار
مدت پادکست : 2:45
بازدید : 625
کرم ابریشم
کرم ابریشم
مدت پادکست : 3:30
بازدید : 1221
آفتاب ‏پرست
آفتاب ‏پرست
مدت پادکست : 2:10
بازدید : 993
همه ...
رفتارهای عجیب خرس ها
رفتارهای عجیب خرس ها
تعداد تصوير : 7
بازدید : 2037
انواع کبوتر
انواع کبوتر
تعداد تصوير : 21
بازدید : 923
مار دو سر
مار دو سر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3748
زاغ خالدار
زاغ خالدار
تعداد تصوير : 16
بازدید : 658
لحظه تولد مار کبرا
لحظه تولد مار کبرا
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5659
همه ...