پرستوی دودی

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 آذر 1396

این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود. این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا روی آب آشیانه می سازد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

گوزن زرد
گوزن زرد
مدت ويدئو : 03:51
بازدید : 1841
قاقُم
قاقُم
مدت ويدئو : 2:03
بازدید : 265
هیدر
هیدر
مدت ويدئو : 3:21
بازدید : 86
شتر مرغ
شتر مرغ
مدت ويدئو : 01:23
بازدید : 968
مار شتری
مار شتری
مدت ويدئو : 2:33
بازدید : 575
همه ...
روش شکار مرغابی
روش شکار مرغابی
مدت پادکست : 1:18
بازدید : 3811
سار
سار
مدت پادکست : 3:56
بازدید : 499
کبوتر چاهی
کبوتر چاهی
مدت پادکست : 4:14
بازدید : 1133
بزمجه بنگال
بزمجه بنگال
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 780
میگو
میگو
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 755
همه ...
ماهی قرمز
ماهی قرمز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1264
باقرقره یا کوکر شکم‌سیاه
باقرقره یا کوکر شکم‌سیاه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 940
پانگولین یا مورچه خوار
پانگولین یا مورچه خوار
تعداد تصوير : 16
بازدید : 947
پروانه
پروانه
تعداد تصوير : 16
بازدید : 486
گاومیش کوهان دار آمریکایی
گاومیش کوهان دار آمریکایی
تعداد تصوير : 36
بازدید : 461
همه ...