پرستوی دودی

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 آذر 1396

این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود. این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا روی آب آشیانه می سازد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

پرواز پرندگان
پرواز پرندگان
مدت ويدئو : 05:24
بازدید : 4917
هوبره
هوبره
مدت ويدئو : 01:17
بازدید : 2106
ماهی لجن خوار(کت فیش)
ماهی لجن خوار(کت فیش)
مدت ويدئو : 04:14
بازدید : 1229
سن گندم
سن گندم
مدت ويدئو : 1:49
بازدید : 186
ماهی خورک ابلق
ماهی خورک ابلق
مدت ويدئو : 4:55
بازدید : 82
همه ...
ماهی راشگو
ماهی راشگو
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 1572
خدنگ
خدنگ
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 1256
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
مدت پادکست : 5:24
بازدید : 840
مرغ مگس خوار
مرغ مگس خوار
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 427
ماهی جک دمپسی
ماهی جک دمپسی
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 232
همه ...
ماهی مولی
ماهی مولی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1421
جربیل بلوچی
جربیل بلوچی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1463
پروانه
پروانه
تعداد تصوير : 39
بازدید : 277
حواصیل سبز
حواصیل سبز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 248
دلفین
دلفین
تعداد تصوير : 15
بازدید : 2124
همه ...