پرستوی دودی

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 آذر 1396

این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از پرستوست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در پرستوی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است. صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود. این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا روی آب آشیانه می سازد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اگرت
اگرت
مدت ويدئو : 03:57
بازدید : 880
گراز
گراز
مدت ويدئو : 01:32
بازدید : 1126
پروانه ها
پروانه ها
مدت ويدئو : 05:27
بازدید : 1538
خفاش
خفاش
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 176
اسب آبی
اسب آبی
مدت ويدئو : 04:49
بازدید : 638
همه ...
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
مدت پادکست : 5:24
بازدید : 856
درنا
درنا
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 973
سواردتیل یا دم شمشیری
سواردتیل یا دم شمشیری
مدت پادکست : 2:13
بازدید : 283
گورکن
گورکن
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 1026
ابیا
ابیا
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 1145
همه ...
بچه های دوست داشتنی
بچه های دوست داشتنی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1740
نهَنگ عَنبَر
نهَنگ عَنبَر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 396
زرد پره ی سینه زرد
زرد پره ی سینه زرد
تعداد تصوير : 8
بازدید : 556
اژدهای خاردار
اژدهای خاردار
تعداد تصوير : 12
بازدید : 430
مرغ دریایی
مرغ دریایی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 933
همه ...