ماهی گورخری

در حال بارگذاری ...ویدیو
4.3

04 آبان 1396

ماهی آفانیوس گینوئیس از خانواده کپور دندان داران یا ماهی گورخری، تنها گونه منحصر به فرد آبگرم گنو است. نکته‌ای که این ماهی را نسبت به بقیه متمایز می‌کند این است که ماهی آفانیوس در آب‌هایی با دمای 47 تا 50 درجه زندگی می‌کند. چشمه آبگرم گنو با درجه حرارت حدود 40 درجه سانتیگراد در 34 کیلومتری شمال بندرعباس واقع شده است؛ آبگرم گنو یکی از مناطق گردشگردی و تفریحی بندرعباس است و یکی از شاخصه‌های منحصر به فرد این چشمه حضور یک گونه ماهی بومی رو به انقراض به نام آفانیوس گینوئیس است که این ماهی منحصر به فرد توانسته شرایط دمایی بالای این چشمه را که برای بسیاری از گونه‌ها کشنده است به خوبی تحمل کند و در این اکوسیستم آبی سازگار شود. دکتر آرش اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده ی شیلات دانشگاه هرمزگان در خصوص راز سازگاری ماهی آفانیوس در دماهای بالا به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خلیج فارس، گفت: علت سازگاری طولانی ماهی آفانیوس گنو این است که این ماهی یک سری ژن‌های مخصوص شوک حرارتی دارد که سبب می شود ماهی آفانیوس شرایط را در دمای بالا تحت کنترل خود در بیاورد. وی افزود: در طی تحقیقاتی که با همکاری پروفسورEric cleder از دپارتمان بیولوژی دانشگاه Turku فنلاند انجام شد مشخص شد که عملکرد ژن‌های پروتئین شوک حرارتی به خصوص ژن ( heat shock protein 90 alpha) در بافت‌های کبد و اندام های جنسی ماهی آفانیوس گنو، ممکن است نقش کلیدی در سازگاری و بقای این ماهی در چشمه آب گرم گنو داشته باشد. وی عنوان کرد: این کشف با به کارگیری روش‌های نوین مولکولی و مقایسه بین ژن‌ها در ماهیان آفانیوس ساکن چشمه آب گرم گنو و رودخانه‌های دیگر و همچنین شبیه سازی شرایط محیطی چشمه آب گرم گنو در آزمایشگاه انجام شده است. اکبر زاده بیان کرد: این کشف کمک می‌کند تا درک بهتری از چگونگی سازگاری موجودات خونسرد در اکوسیستم‌هایی که شرایط دمایی بالایی دارند داشته باشیم. با توجه به پدیده گرمایش زمین و امکان گرمتر شدن دمای اکوسیستم‌های آبی این امر کمک می‌کند که بتوانیم پیش‌بینی کنیم در آینده ماهیان و سایر آبزیان خونسرد از نظر ژنتیکی چگونه با این پدیده خود را سازگار می‌کنند. عضو هیئت علمی دانشکده شیلات دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: با این حال برای درک بهتر چگونگی سازگاری این ماهی در شرایط پر از استرس چشمه آب گرم گنو از دیدگاه مولکولی نیاز به انجام مطالعات گسترده مولکولی با روش‌های نوین همچون RNA sequencing و Epigenetics است. وی افزود: ماهی آفانیوس گنو از جنس Aphanius و خانواده کپور ماهیان دنداندار است. چندین گونه از این جنس در اکوسیستم های آبی ایران وجود دارد که برخی از آنها گونه‌های بومی ایران هستند، با این حال ماهی آفانیوس گنو با نام علمی Aphanius ginaonis فقط در چشمه آب گرم گنو یافت می‌شود. اکبر زاده در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از انقراض این ماهی باید به حفاظت از این گونه پرداخت و از تخریب زیستگاه طبیعی آن جلوگیری کرد، همچنین می‌توان با تکثیر مصنوعی آن اقدام به رها سازی و افزایش ذخایر این گونه ارزشمند و کمیاب کرد. مجید وفادار، مدیر کل حفاظت از محیط زیست هرمزگان نیز در خصوص زیستگاه این آبزی به خبرنگار ایسنا گفت: به تازگی زیستگاه این ماهی در منطقه آبگرم گنو را بازسازی کردیم و خوشبختانه در این زمینه مسئله‌ای وجود ندارد و مواردی که زیستگاه این آبزی را به خطر می‌اندازد، تحت کنترل است. تنها مسئله‌ای که در خصوص زیستگاه ماهی آفانیوس وجود دارد این است که به زیستگاه این ماهی به خاطر وجود استخرهای آب تنی آسیبی نرسد که خوشبختانه این موضوع کنترل شده است و مسئله‌ای وجود ندارد. وی با بیان اینکه در حال جذب اعتبارات جدید برای ساخت حوضچه‌های مصنوعی و گسترش زیستگاه ماهی آفانیوس گنو هستیم، افزود: با توجه به منحصر به فرد بودن این ماهی، در حال مطالعه بر روی تکثیر و پرورش آن هستیم و در بحث بانک ژن ماهی آفانیوس نیز مطالعاتی انجام شده است در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی گورخری گنو و ماهی گورخری معمولی با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید. جهت تعیین و مقایسه تنوع ژنتیکی این دو ماهی در حوزه خلیج فارس، تعداد 30 نمونه ماهی گورخری گنو از چشمه آب گرم گنو در استان هرمزگان و 30 نمونه ماهی گورخری معمولی از چشمه آب گرم میراحمد در استان بوشهر طی یک سال جمع‌‌آوری گردید. نمونه‌‌ها در اتانول 96% فیکس شد و برای انجام مطالعات ژنتیکی به آزمایشگاه بیوتکنولوژی خرمشهر منتقل گردید. DNA نمونه‌‌ها به روش فنل-کلروفرم استخراج و سپس کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز 1% تعیین شد. با استفاده از توالی ناحیه D-loop و پرایمر اختصاصی ماهی آفانیوس، محصول PCR برای تمامی نمونه‌‌ها به دست آمد. جهت هضم آنزیمی محصول PCR به طول 550 جفت‌‌باز، از 5 آنزیم محدودگرAluI, DpnI, Eco47I, HindIII HinfI استفاده شد، سپس باندهای DNA نمونه‌‌ها، با استفاده از الکتروفورز عمودی ژل پلی‌‌اکریل‌‌آمید و رنگ‌آمیزی نیترات نقره مشاهده گردید. آنالیز داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزارArlequin 3.11 انجام گرفت. در نتیجه این آنالیزها، 12 هاپلوتیپ متفاوت به دست آمد که 9 هاپلوتیپ مربوط به ماهی گورخری گنو و 3 هاپلوتیپ مربوط به ماهی گورخری معمولی بود. 4 هاپلوتیپ به دست‌‌ آمده در ماهی گورخری گنو جزء هاپلوتیپ‌‌های نادر بودند. در ماهی گورخری معمولی هاپلوتیپ AAAAA بیشترین فراوانی را دارا بود و در ماهی گورخری گنو هاپلوتیپ‌‌های EABAB، EACAB و CABABبیشترین فراوانی را نشان دادند. محاسبه تنوع هاپلوتیپی و نوکلئوتیدی نشان داد که تنوع در ژنوم میتوکندریایی ماهی گورخری گنو بالاتر از ماهی گورخری معمولی است. بررسی-های انجام شده بر ژنوتیپ‌‌های حاصله نشان داد که PCR-RFLP تکنیک مناسبی جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین دو گونه ماهی مذکور می‌‌باشد
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

توکای طوقی
توکای طوقی
مدت ويدئو : 02:32
بازدید : 411
مار كوتوله
مار كوتوله
مدت ويدئو : 3:22
بازدید : 282
خانواده سگ سانان
خانواده سگ سانان
مدت ويدئو : 02:40
بازدید : 1429
سواردتیل یا دم شمشیری
سواردتیل یا دم شمشیری
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 1364
یله مار
یله مار
مدت ويدئو : 5:10
بازدید : 320
همه ...
آفتاب ‏پرست
آفتاب ‏پرست
مدت پادکست : 2:10
بازدید : 971
یوزپلنگ ایرانی
یوزپلنگ ایرانی
مدت پادکست : 5:24
بازدید : 887
طوطی عروس
طوطی عروس
مدت پادکست : 3:30
بازدید : 656
زنجـِره
زنجـِره
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 2279
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
مدت پادکست : 1:17
بازدید : 678
همه ...
مار پلنگی
مار پلنگی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 534
خانواده آبی و مسی پروانگان
خانواده آبی و مسی پروانگان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 611
کوسه
کوسه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 475
درختچه ابوتیلون فانوسی
درختچه ابوتیلون فانوسی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 584
پرنده کملک
پرنده کملک
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1427
همه ...