شهید عیسی منصوری باغ

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 مهر 1396

شهید عیسی منصوری متولد سال 47 در روستای باغ بابوئیه شهرستان جیرفت متولد شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور و در 12 مهر 1361 در کوشک به شهادت رسید . شهید عیس منصوری اعتقاد داشت که کسانی که به شهادت رسیدند زنده و در پیشگاه خدا هستند و او از مردم طلب عفو و بخشش می کند . سلام زیاد به مادر می رساند و از او میخواهد که برایش گریه وناله نکند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید سید صادق شفیعی
شهید سید صادق شفیعی
مدت ويدئو : 02:18
بازدید : 549
شهید احمد ترشیزی
شهید احمد ترشیزی
مدت ويدئو : 02:02
بازدید : 718
شهید محمدرضا داوودی
شهید محمدرضا داوودی
مدت ويدئو : 03:01
بازدید : 1182
شهید ملک محمدخانی
شهید ملک محمدخانی
مدت ويدئو : 2:10
بازدید : 16
شهید محرم قربانزاده
شهید محرم قربانزاده
مدت ويدئو : 02:03
بازدید : 871
همه ...
شهید اسدالله زكی پور
شهید اسدالله زكی پور
مدت پادکست : 1:58
بازدید : 626
شهید محمدعلی رفیعی
شهید محمدعلی رفیعی
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 371
شهید سهراب شفیعی
شهید سهراب شفیعی
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 62
شهید حسن اسیری
شهید حسن اسیری
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 358
شهید بارانی تلاج
شهید بارانی تلاج
مدت پادکست : 1:19
بازدید : 473
همه ...
شهید احمد سلیمانی
شهید احمد سلیمانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 505
شهید مجتبی بابایی زاده
شهید مجتبی بابایی زاده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2949
تشییع پیکر جانباز شهید مجید نبیل
تشییع پیکر جانباز شهید مجید نبیل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1134
شهید علی آقا ابوالقاسمی آتانی
شهید علی آقا ابوالقاسمی آتانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1040
شهید بهتویی ابراهیمی آتانی
شهید بهتویی ابراهیمی آتانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 832
همه ...