تامل پسرک فقیر و کفش

در حال بارگذاری ...ویدیو

05 مهر 1396

در یکی از شبهای سرد زمستان،پسرکی در حال جابجا کردن پاهای برهنه اش، روی برف بود. تا شاید سرمای برف های کف پیاده رو کمتر آزارش بدهد. پسرک صورت خود را به شیشه های سرد فروشگاه چسبانده بود و به داخل نگاه می کرد. در نگاه پسر چیزی موج می زد،انگار با چشمان چیزی را آرزو می کرد و نداشته هایش را از خدا طلب می کرد. خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت. کمی مکث می کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشای بود انداخت،به فکر فرو رفت بعد از مدتی وارد فروشگاه شد. مدتی بعد در حالی که یک جفت کفش در دستانش بود،بیرون آمد. خانم پسرک را صدا زد پسر برگشت و به سمت خانم رفت،چشمانش برق می زد و دست پایش از سرما می لرزید،وقتی آن خانم کفش ها را به او داد،پسرک با چشمانی خوشحال و در عین ناباوری و با صدایی لرزان پرسید،شما خدا هستید،خانم جواب داد نه پسرم من فقط یکی از بندگان خدا هستم،پسرک گفت:می دانستم که با خدا نسبتی دارید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

حکایت (حال خانواده)
حکایت (حال خانواده)
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 217
گدا بر گدا رحمت برخدا
گدا بر گدا رحمت برخدا
مدت ويدئو : 3:11
بازدید : 49
قوش کریمخانی
قوش کریمخانی
مدت ويدئو : 3:41
بازدید : 121
خاطرات یک غسال اموات
خاطرات یک غسال اموات
مدت ويدئو : 4:55
بازدید : 258
همه ...
حکایت پیرمرد و پزشک
حکایت پیرمرد و پزشک
مدت پادکست : 3:29
بازدید : 303
داستانک کبک و طراران
داستانک کبک و طراران
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 435
بخشیدن کسی که دوستش داریم
بخشیدن کسی که دوستش داریم
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 289
فرزند ناخلف
فرزند ناخلف
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 610
سه پرسش مهم سقراط
سه پرسش مهم سقراط
مدت پادکست : 2:00
بازدید : 554
همه ...
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 498
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 5684
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1398
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 859
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2684
همه ...