تامل پسرک فقیر و کفش

در حال بارگذاری ...ویدیو

05 مهر 1396

در یکی از شبهای سرد زمستان،پسرکی در حال جابجا کردن پاهای برهنه اش، روی برف بود. تا شاید سرمای برف های کف پیاده رو کمتر آزارش بدهد. پسرک صورت خود را به شیشه های سرد فروشگاه چسبانده بود و به داخل نگاه می کرد. در نگاه پسر چیزی موج می زد،انگار با چشمان چیزی را آرزو می کرد و نداشته هایش را از خدا طلب می کرد. خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت. کمی مکث می کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشای بود انداخت،به فکر فرو رفت بعد از مدتی وارد فروشگاه شد. مدتی بعد در حالی که یک جفت کفش در دستانش بود،بیرون آمد. خانم پسرک را صدا زد پسر برگشت و به سمت خانم رفت،چشمانش برق می زد و دست پایش از سرما می لرزید،وقتی آن خانم کفش ها را به او داد،پسرک با چشمانی خوشحال و در عین ناباوری و با صدایی لرزان پرسید،شما خدا هستید،خانم جواب داد نه پسرم من فقط یکی از بندگان خدا هستم،پسرک گفت:می دانستم که با خدا نسبتی دارید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اول خدا
اول خدا
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 696
تامل آهنگر بیمار
تامل آهنگر بیمار
مدت ويدئو : 1:46
بازدید : 64
مسابقه مشاعره
مسابقه مشاعره
مدت ويدئو : 01:58
بازدید : 220
حکایت (حال خانواده)
حکایت (حال خانواده)
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 162
کنترل خشم
کنترل خشم
مدت ويدئو : 3:31
بازدید : 144
همه ...
داستانک  استخدام
داستانک استخدام
مدت پادکست : 2:00
بازدید : 429
رفتگر
رفتگر
مدت پادکست : 1:17
بازدید : 394
ناشنوا و بیمار
ناشنوا و بیمار
مدت پادکست : 2:46
بازدید : 239
جوان آشفته حال
جوان آشفته حال
مدت پادکست : 1:44
بازدید : 275
هدف از زندگی
هدف از زندگی
مدت پادکست : 2:32
بازدید : 472
همه ...
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 4510
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 667
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1265
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2501
همه ...