اجزای تشکیل دهنده بدن زنبور عسل

در حال بارگذاری ...ویدیو

28 شهريور 1396

زنبور عسل با سایر حشرات در بسیاری از خصوصیات مشترک بوده ولی از نظر شکل، اندازه و عمل بعضی از قسمت های بدن با هم تفاوت دارند. زنبورعسل دارای اسکلت خارجی می باشد. این اسکلت سخت از قطعات و حلقه های سخت کیتینی درست شده که تمام اعضای داخلی بدنی را احاطه می کند. زنبورعسل حشره ای است تقریباً استوانه ای شکل و تقارن دو طرفی دارد. بدن زنبور عسل مانند سایر حشرات، حلقه حلقه بوده و این حلقه ها طوری کنار هم قرار گرفته اند که بدن زنبور را به طور مشخص به سه قسمت سر، سینه و شکم تقسیم می کند. در روی سر، زنبور که قسمت جلویی بدن را تشکیل می دهد، چشم ها، شاخک ها و قطعات دهانی قرار دارند و در روی سینه ضمائم حرکتی زنبور شامل پاها و بال ها مستقر می باشند. در روی شکم ضمائمی وجود نداشته، بلکه فقط در انتهای آن دستگاه تناسلی خارجی قرار دارد. نیش که در انتهای بدن زنبوران ماده قرار دارد از تغییر شکل تخم ریز به وجود آمده است. بیشتر ضمائم زنبورعسل مفصلی یا بندبند می باشند. سر، زنبور جمجمه ی سختی است که در جلوی بدن قرار دارد. سر از روبرو مثلثی و در قسمت عقب یعنی محل اتصال به گردن کمی فرو رفته است. در روی سر زنبور قطعات دهانی و اعضای حسی مهمی چون چشم های (ساده و مرکب) و شاخک ها قرار می گیرند سر حشرات توسط قطعه ی نرمی به نام گردن به سینه متصل می گردد. چشم ها: در روی سر زنبورعسل دو نوع چشم قرار دارند. چشم های مرکب و چشم های ساده. چشم های مرکب به صورت لوبیایی و بزرگ در دو طرف و بالای سر قرار دارند. چشم های ساده سه عدد هستند که در فرق سر و در بین چشم های مرکب به صورت قرینه قرار می گیرند. شاخک ها: شاخک ها زوائد بندبند بوده که به تعداد یک جفت در جلو سر و معمولاً در بین و کنار چشم های مرکب قرار می گیرند. تعداد بندها در زنبورهای نر ۱۳ و در زنبور ملکه و کارگرها ۱۲ بند هستند. سینه ی حشرات از سه حلقه درست شده است. سینه اول، سینه دوم و سینه سوم ولی سینه زنبور عسل و سایر حشرات زیر راسته Apocrita از راسته ی بال غشائیان از چهار حلقه که شامل سینه ی اول، سینه ی دوم، سینه ی سوم و ساق یا Propodeum می باشند تشکیل شده است. ساق در واقع اولین حلقه ی شکم است که به حلقه سوم سینه متصل گردیده. به همین علت شکم را در زنبورها، گاستر (Gaster) نامیده و به آن Abdomen اطلاق نمی گردد. به هر حلقه ی سینه در قسمت زیرین یک جفت پا متصل می گردد. از دو جفت بال زنبور، یک جفت به سینه ی دوم و یک جفت به سینه ی سوم متصل می گردد. سه جفت پای زنبورعسل مانند سایر حشرات به ندرت از نظر شکل و اندازه با هم شبیه هم هستند ولی از نظر ساختمانی، پاهای زنبورعسل مانند بقیه حشرات از پنج حلقه یا بند درست شده اند. بند اول پا که پا را به سینه متصل می کند پیش ران، بند دوم را پی ران، بند سوم را ران و بند چهارم را ساق و آخرین قسمت را پنجه می گویند. پنجه ی پا خود از پنج قسمت درست شده که قسمت اول در تمام پاهای زنبور عسل بلندتر و کلفت تر است. شاخک پاک کن:فرورفتگی مدوری است که در قسمت داخلی اولین بند پنجه ی پاهای جلو قرار دارد. در داخل این فرورفتگی خارهای کوچک ردیفی شبیه شانه وجود دارند. در روی این فرورفتگی زائده ای تیغه مانند قرار دارد که در موقع پاک کردن شاخک در روی فرورفتگی قرار می گیرد. این زائده از انتهای ساق پا خارج شده است. زنبور عسل دو جفت بال دارد که یک جفت به سینه ی دوم و یک جفت به سینه ی سوم متصل است. بال های جلو بزرگتر و رگه های بیشتری نسبت به بال های عقب دارند. شکم حشرات که در قسمت انتهایی بدن قرار دارد، از خارج حلقه حلقه بوده و در داخل آن دستگاه های مختلف بدن مانند دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس و دستگاه تناسلی و قسمتی از سلسله اعصاب قرار می گیرند. شکم لارو زنبور عسل ده حلقه ولی زنبور بالغ ۹ حلقه دارد، زیرا اولین حلقه ی شکم در سینه ادغام شده است. از نظر ظاهری، شکم زنبور کارگر بیش از ۶ حلقه ندارد. نیش زنبور از نظر ساختمانی شبیه عضو تخم گذاری سایر حشرات می باشد. نیش در داخل محفظه ای در انتهای شکم زنبور قرار داشته و در موقع لزوم آن را خارج می کند. دستگاه گوارش زنبور عسل عبارت است از یک لوله ی خمیده که از دهان شروع و به مخرج ختم می گردد. دستگاه گردش خون زنبور عسل مانند سایر حشرات، سیستمی باز است که از یک لوله ی طویل درست شده. این لوله در قسمت پشتی بدن قرار داشته و از حلقه ی ششم شکم شروع و ضمن گذشتن از سینه در داخل سر و زیر مغز باز می شود. قسمتی از لوله ای که در شکم قرار دارد را قلب (H) و ادامه ی آن در سینه را آئورت (Ao) می نامند. دستگاه تنفس :بدن موجودات زنده برای سوخت و ساز مواد غذایی به اکسیژن نیاز دارد که پس از مصرف آن، انرژی، آب و گاز کربنیک آزاد می گردد. در حشرات منجمله زنبور عسل عمل رساندن اکسیژن به سلول توسط سیستم تنفسی تراشه صورت می گیرد. تراشه ها لوله هایی در بدن هستند که توسط روزنه هایی به نام روزنه های تنفسی به خارج بدن ارتباط دارند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مارهای دریایی
مارهای دریایی
مدت ويدئو : 5:50
بازدید : 197
اسب وحشی
اسب وحشی
مدت ويدئو : 04:28
بازدید : 1215
سمور آبی
سمور آبی
مدت ويدئو : 05:06
بازدید : 1111
ماهی مرواریدی
ماهی مرواریدی
مدت ويدئو : 02:35
بازدید : 1801
چرخ ریسک
چرخ ریسک
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 5760
همه ...
ماهی ساردین
ماهی ساردین
مدت پادکست : 1:26
بازدید : 2195
سرای پرندگان البرز
سرای پرندگان البرز
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 213
تمساح پوزه کوتاه (گاندو)
تمساح پوزه کوتاه (گاندو)
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 1614
باقرقره شکم سفید
باقرقره شکم سفید
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 704
سیاه خروس
سیاه خروس
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 844
همه ...
جوجه گنجشک
جوجه گنجشک
تعداد تصوير : 31
بازدید : 3395
آگامای سروزغی خاکستری
آگامای سروزغی خاکستری
تعداد تصوير : 4
بازدید : 336
مرغ
مرغ
تعداد تصوير : 3
بازدید : 507
مرغ دریایی - ساحل هرمزگان
مرغ دریایی - ساحل هرمزگان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2664
دارکوب سر سرخ
دارکوب سر سرخ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 549
همه ...