کدو قلقله زن

در حال بارگذاری ...ویدیو

26 شهريور 1396

در یک آبادی پیرزنی زندگی می کرد. پیرزن دختری داشت که بعد از مدتی او را به همسری فردی که بالای تپه به دور از روستا بود، درآورد. چند ماهی بود که پیرزن از دخترش خبر نداشت. این بود که دلش برای او تنگ شده و به همین خاطر یک روز صبح نان و پنیر با خود برداشت و به راه افتاد. در بین راه صدای زوزه ای را شنید. یکباره گرگی از پشت بوته ها درآمد. پیرزن با دیدن گرگ خیلی ترسید. از گرگ پرسید می خواهی مرا بخوری؟ گرگ گفت: بله آماده شو که می خواهم تو را بخورم. پیرزن گفت: من که چیزی ندارم. خیلی لاغرم. پوستم به استخوانم چسبیده پس به چه درد تو می خورم. اجازه بده پیش دخترم بروم و آنجا غذای زیادی بخورم تا چاق شود آنوقت می آیم که مرا بخوری. گرگ قبول کرد و پیرزن با خوشحالی از آنجا فرار کرد. جلوتر که رفت با شیر جنگل مواجه شد. همان صحبت هایی که به گرگ گفته بود به شیر هم گفت. شیر هم مثل گرگ قبول کرد. جلوتر که رفت با ببری مواجه شد. دوباره همان حرفها را به ببر گفت و او نیز پذیرفت. پیرزن به راه افتاد تا به خانه دخترش رسید. به مدت یکماه در آنجا ماند و در کنار دختر و دامادش به خوبی زندگی کرد تا اینکه قصد برگشتن به خانه اش را داشت. پیرزن به دخترش گفت: به شوهرت بگو برایم یک کدوی بسیار بزرگ پیدا کند تا داخل آن را خالی کنم و خودم را در آن پنهان کنم. به این ترتیب داماد کدویی بزرگ را فراهم کرد و به پیرزن داد. پیرزن به دخترش گفت: کمی نمک هم برایم بیاور. بعد پیرزن را که داخل کدو بود هول دادند. کدو همراه با پیرزن به طرف پایین تپه به راه افتاد. در بین راه شیر و گرگ را دید. پیرزن به آنها گفت که من کدویی بیشتر نیستم و به درد شما نمی خورم. از آنجا که جلوتر رفت کدو به سنگی برخورد کرد و از وسط دو نیم شد. در آن موقع سر و کله ببر پیدا شد. ببر گفت: به به چه پیرزن چاق و چله ای. الان دیگه وقت خوردن تو فرا رسیده. پیرزن با دیدن ببر تنها کاری که از دستش برمی آمد این بود که نمک را داخل چشمهای ببر بریزد و از دست ببر هم نجات پیدا کند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

سالک چیست ؟
سالک چیست ؟
مدت ويدئو : 01:52
بازدید : 1764
انیمیشن عروسک مهسا
انیمیشن عروسک مهسا
مدت ويدئو : 2:04
بازدید : 185
خواب پریشان پادشاه
خواب پریشان پادشاه
مدت ويدئو : 07:45
بازدید : 143
ترسالودگی
ترسالودگی
مدت ويدئو : 1:03
بازدید : 130
نظافت
نظافت
مدت ويدئو : 05:24
بازدید : 385
همه ...
دروغگو
دروغگو
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 1047
زنبور
زنبور
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 436
قصه بهار دوستی
قصه بهار دوستی
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 531
از پیاده رو حرکت کن
از پیاده رو حرکت کن
مدت پادکست : 3:16
بازدید : 2618
کلاغ ومرد باقالی کار
کلاغ ومرد باقالی کار
مدت پادکست : 5:51
بازدید : 1280
همه ...
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3951
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2787
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2506
همه ...