روستای عین الغاز

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 شهريور 1396

روستای عین غاز، چشم اندازی زیبا و دیدنی از شالیزارهای ، برنج که ، یک لحظه ، ناخود آگاه خود را در شمال ، کشور می بینید . با زمین های ، تقسیم شده برای کاشت ، برنج ، زنان و مردان روستایی ، روستای عین غاز که در شالیزارها مشغول کار هستند تا برنج ، بکارند و حاصل دست رنج و زحمت آنها روی سفره های مردمان این دیار و دیگر استانها ی کشور، خودنمایی کند . اهالی روستای عین غاز در کنار فعالیت های کشاورزی خود به فعالیت در زمینه صیفی کاری مشغول هستند. کاشت صیفی کار و بدست آوردن محصولاتی مثل گوجه ، خیار و دیگر محصولات از جمله تلاش و کوشش مردم این روستا است. عمده محصول این روستا در زمینه ی ، کاشت گوجه فرنگی است که محصولی ، پرارزش برای بدست آوردن فرآورده ای مثل رب گوجه فرنگی است که محصول بعد از به ثمر رسیدن راهی کارخانه های دور و نزدیک می شود تا مورد استفاده قرار گیرد و فرآورده های مرغوب از مزارع ، روستای عین غاز، زینت بخش و طعم دهنده انواع غذاهای ما بباشد . فعالیت در زمینه ی دامداری و تلاش این مردمان برای بدست آوردن فرآورده های دامی از جمله تامین ، شیر کارخانجات ، شیر، فعالیت دیگری است که در روستا ی عین غاز انجام می شود . در روستای عین غاز، سد انحرافی عین غاز وجود دارد که از آب این سد برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای آمره
روستای آمره
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 2951
روستای زوزن
روستای زوزن
مدت ويدئو : 04:01
بازدید : 443
روستای آکرد
روستای آکرد
مدت ويدئو : 05:15
بازدید : 2740
روستای پلنگرد
روستای پلنگرد
مدت ويدئو : 07:41
بازدید : 266
روستای روعان
روستای روعان
مدت ويدئو : 03:25
بازدید : 2126
همه ...
روستای آویهنگ
روستای آویهنگ
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 763
روستای ازناو
روستای ازناو
مدت پادکست : 1:22
بازدید : 933
روستای اورو ساباط قزوین
روستای اورو ساباط قزوین
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 860
روستای لادیز
روستای لادیز
مدت پادکست : 5:21
بازدید : 883
روستای وفس
روستای وفس
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 3189
همه ...
سرایجوق
سرایجوق
تعداد تصوير : 34
بازدید : 866
روستای هویه
روستای هویه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 87
روستای دوزج
روستای دوزج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 318
روستای بلاش آباد
روستای بلاش آباد
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3501
روستای طزنج
روستای طزنج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2805
همه ...