روستای قوزلو

در حال بارگذاری ...ویدیو

16 شهريور 1396

روستای تاریخی قوزلو در بخش انگران ودر 50 کیلومتری شهر ماهنشان استان زنجان قرار دارد و جاذبه های گردشگری و قابلیت های فراوانی دارد به گونه ای که در زمینه گردشگری طبعیت نیز یک پتانسیل مهم و تاثیرگذار محسوب می شود که متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن جاذبه های طبیعی ،گردشگری طبیعی این روستا شناخته شده نیست. طبیعت قوزلو یک طبیعت بکرو زیبایی است و کسانی که دوستدار طبیعت و اهل گردش هستند می طلبد که یک روز را درکنار رودی که از این روستا رد می شود در دل طبیعت و با نگاهی به روستای پلکانی به صفا و آرامش بگذرانند. قوزولو به دلیل ییلاقی بودن،دارای آب وهوای مناسب گیاهان گوناگون داروی وغیره را در دل کوها و دشت های خود داراست. این روستا یکی از روستاهایی از نوع پلکانی است که درشهرستان ماهنشان بوده وبه علت معرفی نکردن جزء روستاهای پلکانی ناشناخته درایران مانده است ، روستای قوزلو و خورجهان از توابع شهر دندی بخش انگوران است. روستاهای قوزلو دارای طبیعت بکر و گردشگری است و رودی که از روستا می گذرد زیبایی چندانی به این روستا بخشیده است . روستای قوزلو یک مناطق ییلاقی و دارای آب وهوای معتدل و مناسب است و از بالاترین پتانسیل گرد‌شگری برخورد‌ار است، اما گمنامی این روستا به واسطه معرفی نشد‌ن، موجب شد‌ه است تا فعالیت‌های متمرکز برای ارتقای شرایط این روستا د‌ر امر گرد‌شگری بسیار کم‌رنگ و کم‌اثر باشد‌. به‌ طوری که این روستا به جز میزبانی گرد‌شگری نامتمرکز حتی جز موارد‌ ناد‌ر مورد‌ بازد‌ید‌ جد‌ی مسئولان قرار نگرفته است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای شیخ صله
روستای شیخ صله
مدت ويدئو : 06:03
بازدید : 177
روستای چناسک
روستای چناسک
مدت ويدئو : 05:06
بازدید : 1633
روستای پرکوه دودانگه
روستای پرکوه دودانگه
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 3832
باغ گردو
باغ گردو
مدت ويدئو : 07:42
بازدید : 380
ییلاق اولسبلنگاه-بهشت گمشده
ییلاق اولسبلنگاه-بهشت گمشده
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 704
همه ...
روستای گازار
روستای گازار
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 1419
روستای ییلاقی لاویج  مازندران
روستای ییلاقی لاویج مازندران
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 193
روستای سیس
روستای سیس
مدت پادکست : 2:43
بازدید : 1344
روستای ده نو
روستای ده نو
مدت پادکست : 3:58
بازدید : 1407
روستای ینگه قلعه
روستای ینگه قلعه
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 320
همه ...
روستای میکلا
روستای میکلا
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1445
روستای اسکارد
روستای اسکارد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 387
روستای لادیز
روستای لادیز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1834
آب بندان روستای شموشک
آب بندان روستای شموشک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2539
روستای تاریخی تیس
روستای تاریخی تیس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1838
همه ...