روستای قوزلو

در حال بارگذاری ...ویدیو
12.5

16 شهريور 1396

روستای تاریخی قوزلو در بخش انگران ودر 50 کیلومتری شهر ماهنشان استان زنجان قرار دارد و جاذبه های گردشگری و قابلیت های فراوانی دارد به گونه ای که در زمینه گردشگری طبعیت نیز یک پتانسیل مهم و تاثیرگذار محسوب می شود که متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن جاذبه های طبیعی ،گردشگری طبیعی این روستا شناخته شده نیست. طبیعت قوزلو یک طبیعت بکرو زیبایی است و کسانی که دوستدار طبیعت و اهل گردش هستند می طلبد که یک روز را درکنار رودی که از این روستا رد می شود در دل طبیعت و با نگاهی به روستای پلکانی به صفا و آرامش بگذرانند. قوزولو به دلیل ییلاقی بودن،دارای آب وهوای مناسب گیاهان گوناگون داروی وغیره را در دل کوها و دشت های خود داراست. این روستا یکی از روستاهایی از نوع پلکانی است که درشهرستان ماهنشان بوده وبه علت معرفی نکردن جزء روستاهای پلکانی ناشناخته درایران مانده است ، روستای قوزلو و خورجهان از توابع شهر دندی بخش انگوران است. روستاهای قوزلو دارای طبیعت بکر و گردشگری است و رودی که از روستا می گذرد زیبایی چندانی به این روستا بخشیده است . روستای قوزلو یک مناطق ییلاقی و دارای آب وهوای معتدل و مناسب است و از بالاترین پتانسیل گرد‌شگری برخورد‌ار است، اما گمنامی این روستا به واسطه معرفی نشد‌ن، موجب شد‌ه است تا فعالیت‌های متمرکز برای ارتقای شرایط این روستا د‌ر امر گرد‌شگری بسیار کم‌رنگ و کم‌اثر باشد‌. به‌ طوری که این روستا به جز میزبانی گرد‌شگری نامتمرکز حتی جز موارد‌ ناد‌ر مورد‌ بازد‌ید‌ جد‌ی مسئولان قرار نگرفته است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای ولمازو
روستای ولمازو
مدت ويدئو : 05:02
بازدید : 1599
روستای بهدان
روستای بهدان
مدت ويدئو : 05:08
بازدید : 481
روستای چم علیشاه
روستای چم علیشاه
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 2764
روستای کچوئیه
روستای کچوئیه
مدت ويدئو : 04:53
بازدید : 868
روستای دوگیجان
روستای دوگیجان
مدت ويدئو : 04:19
بازدید : 2929
همه ...
روستای کرمجگان
روستای کرمجگان
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 127
روستای چوزه
روستای چوزه
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 946
روستای افراتخته
روستای افراتخته
مدت پادکست : 3:27
بازدید : 1917
روستای گنجوان
روستای گنجوان
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 1971
روستای رمشت
روستای رمشت
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 597
همه ...
دیلمان سیاهکل گیلان
دیلمان سیاهکل گیلان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 769
روستای کردآباد
روستای کردآباد
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2000
روستای سرایجوق
روستای سرایجوق
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2086
روستای دایار
روستای دایار
تعداد تصوير : 12
بازدید : 131
روستای تاریخی تیس
روستای تاریخی تیس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1770
همه ...