روستای قوزلو

در حال بارگذاری ...ویدیو

16 شهريور 1396

روستای تاریخی قوزلو در بخش انگران ودر 50 کیلومتری شهر ماهنشان استان زنجان قرار دارد و جاذبه های گردشگری و قابلیت های فراوانی دارد به گونه ای که در زمینه گردشگری طبعیت نیز یک پتانسیل مهم و تاثیرگذار محسوب می شود که متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن جاذبه های طبیعی ،گردشگری طبیعی این روستا شناخته شده نیست. طبیعت قوزلو یک طبیعت بکرو زیبایی است و کسانی که دوستدار طبیعت و اهل گردش هستند می طلبد که یک روز را درکنار رودی که از این روستا رد می شود در دل طبیعت و با نگاهی به روستای پلکانی به صفا و آرامش بگذرانند. قوزولو به دلیل ییلاقی بودن،دارای آب وهوای مناسب گیاهان گوناگون داروی وغیره را در دل کوها و دشت های خود داراست. این روستا یکی از روستاهایی از نوع پلکانی است که درشهرستان ماهنشان بوده وبه علت معرفی نکردن جزء روستاهای پلکانی ناشناخته درایران مانده است ، روستای قوزلو و خورجهان از توابع شهر دندی بخش انگوران است. روستاهای قوزلو دارای طبیعت بکر و گردشگری است و رودی که از روستا می گذرد زیبایی چندانی به این روستا بخشیده است . روستای قوزلو یک مناطق ییلاقی و دارای آب وهوای معتدل و مناسب است و از بالاترین پتانسیل گرد‌شگری برخورد‌ار است، اما گمنامی این روستا به واسطه معرفی نشد‌ن، موجب شد‌ه است تا فعالیت‌های متمرکز برای ارتقای شرایط این روستا د‌ر امر گرد‌شگری بسیار کم‌رنگ و کم‌اثر باشد‌. به‌ طوری که این روستا به جز میزبانی گرد‌شگری نامتمرکز حتی جز موارد‌ ناد‌ر مورد‌ بازد‌ید‌ جد‌ی مسئولان قرار نگرفته است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای شادکام بافق
روستای شادکام بافق
مدت ويدئو : 5:12
بازدید : 228
روستای سیدابوصالح
روستای سیدابوصالح
مدت ويدئو : 04:18
بازدید : 387
روستای کلوده
روستای کلوده
مدت ويدئو : 04:21
بازدید : 2260
روستای مسک
روستای مسک
مدت ويدئو : 04:24
بازدید : 456
روستای هراتمه
روستای هراتمه
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 1662
همه ...
روستای گل آخور
روستای گل آخور
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 1366
روستای کانی کون
روستای کانی کون
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 696
روستای هانیز
روستای هانیز
مدت پادکست : 2:02
بازدید : 589
روستای ماموخ سفلی
روستای ماموخ سفلی
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 1155
روستای خواجه بلاغی
روستای خواجه بلاغی
مدت پادکست : 2:18
بازدید : 1093
همه ...
روستای گِسک
روستای گِسک
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1336
روستای هامانه
روستای هامانه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1036
روستای گلدره
روستای گلدره
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1661
سوچلما 1
سوچلما 1
تعداد تصوير : 1
بازدید : 911
روستای کرند
روستای کرند
تعداد تصوير : 12
بازدید : 346
همه ...