آستان مقدس امامزاده جعفر (علیه السلام) ـ دامغان

در حال بارگذاری ...ویدیو

09 شهريور 1396

آستان مقدس امامزاده جعفر (علیه السلام) ـ دامغان آنچه راجع به سلسله نسب امامزاده جعفر(علیه السلام) بر ‏جعبه صندوق روی قبر کنده شده با آنچه که سید ظهیرالدین ‏مرعشی در شرح خروج الثایر بالله جعفر بن محمد بن حسین ‏المحدث بن علی بن حسین بن علی عمراشرف بن علی زین ‏العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) در ‏تاریخ رویان نوشته است شباهت زیادی دارد و معلوم می کند ‏که علت توجه کیاها و سادات مرعشی مازندران به دامغان و ‏امامزاده جعفر(علیه السلام) نسبتی است که داشته اند تا سال ‏‏1336 هـ. ق و شاید مدتی پس از آن بالای ایوان جنوبی که الان ‏تعدادی کاشی دارد، تمام جبه ی ایوان کاشی کاری بوده که ‏کاشی های آن را کنده و برده اند به دلیل آنکه گرانبها بوده ‏است‎.‎ امامزاده جعفر(علیه السلام) را منابع و مآخذ معتبر انساب از نسل امام زین العابدین(علیه السلام) با چهار واسطه می دانند، محل شهادت وی را به اختلاف، دروازه نیشابور و دامغان ذکر کرده اند. به امامزاده جعفر (علیه السلام) معروف می باشد آستان امامزاده جعفر(علیه السلام) در مرکز شهر دامغان ‏در خیابان امام خمینی (رحمة الله علیه) دامغان واقع شده است و ‏این قول را محدث قمی انتخاب کرده در مغرب شهر دامغان ‏جنب چهل دختر و کنار جاده دامغان به سمنان بقعه ی امامزاده ‏جعفر بن علی معروف است بقعه ی این امامزاده مربع و از هر ‏طرف 13 قدم است. در چهار بدنه ی دیوار بقعه، چهار طاق نما ‏است که هر طاق نما دری دارد. بالای چهار بدنه و هشت طاق ‏و گنبد تقریباً 17 زراع است، داخل بقعه سفید و وسط گنبد ‏آجرنما است درب بقعه رو به جنوب و قبر در وسط آن ‏صندوق است با منبت کاری ممتاز و کتیبه های بسیار، طول ‏صندوق 3/25 متر و عرض 1/75 متر متر و ارتفاع آن 1/25 متر ‏است. در كتیبه، دور بالای صندوق آیاتی از سوره دهر و سوره ‏فتح و آیة الكرسی و نادعلی، و لافتی الا علی لاسیف الا ‏ذوالفقار و چهارده معصوم كنده كاری شده است. ودرقسمت ‏روبرو نوشته شده است: عمل العبد الفقیر الحقیر المذنب ‏المحتاج بعفوالله و غفرالله استاد نظام الدین بن استاد علی بن ‏علی بخار. صاحت و ساعی این خیرات استاد محمد صفار ‏دامغانی‎. ‎ تحریراً فی شهر (شكسته است) سال اربع و ستین‎. ‎‏ از ‏جمله آثار قابل ذکر امامزاده دو سنگ نبشته مفصل با تاریخ های ‏‏816 و 815 ه.ق است که در دو سوی ورودی نصب شده اند و ‏از نظر تاریخی از اعتباری فراوان برخوردارند به ویژه آنکه ‏نکات مذکور در دومین سنگ نبشته در ارتباط با نوع مالیاتهای ‏قرن نهم در منطقه اهمیت خاصی دارد. برخی برآنند که اشاره ‏سنگ نبشته وقف نامه کنار ورودی امامزاده به خانقاه به این بنا ‏مربوط می گردد و از این رو آن را خانقاه شاهرخ تیموری می ‏دانند. (منابع: دایره المعارف تشیع 2:417، حقیقت:341ـ337 و..)‏‎ ‎‎ مساحت بقعه 278/85 متر مربع و مساحت كل بنا 457 متر مربع ‏است و مساحت فعلی مجموعه عرصه و اعیانی امامزاده 1285 ‏متر مربع می باشد. قدمت بنای ساختمان بقعه امامزاده ‏جعفر(علیه السلام) 1250 سال و به دوران سلجوقی و حتی ‏پیش از آن به قرن چهارم نسبت داده شده است. سبك معماری ‏بصورت پیازی مخروطی و از آجر استفاده شده است. در چهار ‏طرف بقعه چهار طاق نماست كه هر یك دری بداخل امامزاده ‏دارد. درب جنوبی آن در ایوان باز می شود ارتفاع ایوان به ‏قدری است كه گنبد از پشت ایوان كمتر پیدا است. این درب ‏اصلی ورودی است، شكل قبر كه صندوق آنرا احاطه كرده ‏مرتفع است و بر روی قبر سنگ سیاهی بطور عمودی نصب ‏است. تا سال 1336 قمری و شاید مدتی پس از آن بالای ایوان ‏جنوبی كه حالیه 37 كاشی دارد تمامی جبهه ایوان كاشی كاری ‏بود كه كاشیهای آن را كنده و برده اند بدلیل اینكه دارای ‏كاشیهای بسیار گرانبها بوده است. این كاشیها فیروزه ای و ‏سورمه ای و سبزرنگ و به شكل كثیرالاضلاع بوده و بر روی ‏كاشیها نقش حیوانات و مرد و زن و شیر و خورشید و در ‏برخی از آنها اشعاری به فارسی و عربی است. در دو طرف ‏داخل ایوان جنوبی كه در اصلی ورود به حرم امامزاده در آن ‏است دو لوح سنگی به دیوار نصب است.‏ ‏ تاریخ تحریر را (محرم الحرام سنه خمس عشر ثمان ماة ‏الملالیه) است. این تاریخ معاصر با سلطنت شاهرخ پسر امیر ‏تیمور گوركان است كه در سالهای 799 تا 850‏‎ ‎هجری قمری در ‏ایران سلطنت داشته است. در پایه ایوان مقابل سنگ وقفنامه ‏سنگ دیگری تیر نصب شده است. در دور سنگ صلوات بر ‏پیغمبر اكرم و ائمه دوازده گانه نوشته شده و تاریخ این سنگ ‏نوشته با حكومت میرزا علاءالدوله پسر بای سنقر بن امیر تیمور ‏گوكانی كه خط ثلث را نیكو می نوشته و كتیبه مقصوره مسجد ‏گوهر شاد مشهد روی كاشی ممتاز به خط اوست‎.‎‏ وقف نامه ‏این امامزاده در سال 815 هجری قمری در شهر دامغان تنظیم و ‏به تایید 109 تن از شهود و بزرگان قرن نهم دامغان مسجل ‏است، این وقف نامه را نمونة بسیار زیبایی از شیوه سند نویسی ‏قرن مذکور می دانند که به خط تعلیق هزار بیگ بن عزالدین ‏عوض شاه خواری بر کاغذ سمرقندی کتابت شده است که ‏بخش خطبه سند از بین رفته است. واقف این بنا امیر سیف ‏الدین علی کیا ابن سراج الدین رستم بن حاجی (هزار جریبی) ‏است وی ظاهراً از امرای سلسله کارکیای گیلان است که شرح ‏حالشان در تاریخ رویان آملی و تاریخ طبرستان ظهیر الدین ‏مرعشی آمده است. تاریخ بنای بقعه امامزاده را به دوران ‏سلجوقی می دانند و حتی پیش از دورة سلجوقی می دانند و ‏معمار این بنا با توجه به نوشته های داخل خود صحن ـ عمل ‏العبد الفقیر الحقیر المذنب المحتاج بعفوالله و غفرالله استاد نظام ‏الدین بن استاد علی بن ابن علی نجار ـ این شخص بوده است ‏و چنین استنباط می شود که در ابتدا بی پیرایه بوده ولی بعدها ‏پادشاهان سلجوقی دیوارهای مدخل را با کاشی هایی که ذکر ‏شد مزین نموده و به صورت آبرومندی درآورده اند. از جمله ‏آثار قابل ذکر امامزاده جعفر(علیه السلام) دو سنگ نبشته مفصل ‏با تاریخ های 816 و 851 بوده که در دو سوی درب ورودی ‏نصب شده بود که از نظر تاریخی آن را دارای اعتبار فراوان می ‏دانند به ویژه آنکه نکات مذکور در دومین سنگ نبشته در ارتباط ‏با نوع مالیاتهای قرن نهم در منطقه اهمیت خاصی دارد.حرم ‏امامزاده با طرح چهار گوش 13×13 متر در هر ضلع طاقنمایی ‏دارد که با دری به خارج راه می یابد به کمک هشت نیم طاق ‏مقرنس، طرح چهارضلعی به هشت ضلعی و سپس بنای گنبد بر ‏روی آن استوار شده است. در کتب گذشتگان آمده است، داخل ‏بقعه سفید کاری شده و هیچ گونه تزئینی ندارد، دور تا دور ‏سنگ روی مرقد دارای تزئینات گچ بری جالبی است، روی ‏سنگ سیاه قبر نسب امامزاده و سورة مبارکه توحید به خط کوفی ‏کنده شده است. ‏ گنبد مزار بنا به صورت شلجمی و از آجر ساده بنا شده ‏است، در برابر ورودی اصلی بقعه ایوان کوچکی با قوس تیزه ‏دار و در دو سوی آن دو طاقنما قرار دارد که از وسط هر یک ‏دری به دو اتاق جانبی ایوان راه می دهد. بالای تیزه ایوان نیز ‏غرفه مانندی با نمای طاق جاسازی شده است. در دو سوی این ‏نماسازی دو مناره مانند با حجمی قابل توجه توجه بنا شده که از ‏سطح بام بالاتر نرفته است و تمامی بنای مزبور ساده و بدون ‏تزئین است. ‏ استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ بخش مرکزی ـ شهر دامغان
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

آرامگاه بیهقی
آرامگاه بیهقی
مدت ويدئو : 04:47
بازدید : 1146
مسجد جامع خوانسار
مسجد جامع خوانسار
مدت ويدئو : 3:55
بازدید : 409
صحن اتابکی حرم فاطمه معصومه
صحن اتابکی حرم فاطمه معصومه
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 2985
مسجد رکن الملک
مسجد رکن الملک
مدت ويدئو : 05:03
بازدید : 1571
همه ...
امامزاده حلیمه خاتون(س)
امامزاده حلیمه خاتون(س)
مدت پادکست : 2:34
بازدید : 1604
بقعه متبرکه حاج بختیار
بقعه متبرکه حاج بختیار
مدت پادکست : 4:03
بازدید : 2275
مسجد جامع ساوه
مسجد جامع ساوه
مدت پادکست : 5:55
بازدید : 354
مسجد جامع بردستان
مسجد جامع بردستان
مدت پادکست : 3:04
بازدید : 329
همه ...
امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم
امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم
تعداد تصوير : 12
بازدید : 24671
مسجد سرپلک  (شهید حسن مدرس طباطبایی ) یزد
مسجد سرپلک (شهید حسن مدرس طباطبایی ) یزد
تعداد تصوير : 24
بازدید : 893
امامزاده قاسم چهارکوه
امامزاده قاسم چهارکوه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 970
آستان امامزاده نعمت الله (علیه السلام) شهر گز
امامزاده سید جعفر محمد (ع) ـ یزد
امامزاده سید جعفر محمد (ع) ـ یزد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1156
همه ...