اتاق رنگ

در حال بارگذاری ...ویدیو

21 مرداد 1396

نوید و نگار مشغول بازی بودند که ناگهان بفکر نقاشی کشیدن میفتن و در همین حال که نقاشی میکشیدند در حال صحبت با هم بودند که تصمیم میگیرند نقاشی های خود را رنگ کنند، نوید آب رنگ های خود را آورده و در حال رنگ کردن بودند که ناگهان یکی از آب رنگ ها روی قالی ریخته و باعث کثیف شدن اتاق می شود، در این حال مادر آنها وارد می شود و نوید و نگار را دعوا می کند و از آناه می خواهد بدون اجازه هیچ وقت کاری را انجام ندهند...
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

هتی هیس هیس
هتی هیس هیس
مدت ويدئو : 04:15
بازدید : 455
اتحاد مورچه ها
اتحاد مورچه ها
مدت ويدئو : 02:05
بازدید : 503
کمک وی
کمک وی
مدت ويدئو : 1:03
بازدید : 54
پهلوان پنبه
پهلوان پنبه
مدت ويدئو : 05:37
بازدید : 333
خروس و رنگها
خروس و رنگها
مدت ويدئو : 01:42
بازدید : 567
همه ...
حکایت پادشاه و درویش
حکایت پادشاه و درویش
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 172
فتح و فاتح خیبر
فتح و فاتح خیبر
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 467
بزرگ ترین خانه عنکبوت پادراز
بزرگ ترین خانه عنکبوت پادراز
مدت پادکست : 4:48
بازدید : 560
عادت بد غرغر کردن
عادت بد غرغر کردن
مدت پادکست : 2:32
بازدید : 697
قصه هوس های مورچه ای
قصه هوس های مورچه ای
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 449
همه ...
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3126
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2247
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2418
همه ...