پالایشگاه گاز بید بلند

در حال بارگذاری ...ویدیو

26 تير 1396

پالایشگاه گاز بیدبلند اولین پالایشگاه گاز در خاورمیانه تاریخچه؛ پالایشگاه گاز بیدبلند به عنوان اولین پالایشگاه گاز خاورمیانه در 18کیلومتری شمال آغاجاری ،32کیلومتری غرب بهبهان و35کیلومتری شرق میانکوه در استان خوزستان واقع شده است طراحی پالایشگاه از ابتدا به منظور تصفیه گازهای ترش همراه منطقه آغاجاری وصدور به خارج از کشور صورت گرفته وساختمان اولیه شامل 5واحد تصفیه گاز با ظرفیت mmscfd240برای هر واحدوقابل توسعه تا9واحد در سال1347آغاز ودر آذر 1350مورد بهره برداری قرارگرفت. طراحی پالایشگاه توسط شرکت pritchardوساختمان آن بوسیله شرکت costain&press;وبا نظارت IMEGایران صورت گرفت . با پیدایش حوزه های نفتی مارون واهواز وارسال گازهای شیرین این مناطق جهت انتقال به خط سراسری از طریق ایستگاه تقویت فشار گاز بیدبلند (شهید کاوه پیشه)،حجم صادرات افزایش یافته ونصب واحدهای بعدی منتفی گردید. تعداد واحدهای پالایش4 واحد ظرفیت اسمی هر واحد8/6 میلیون متر مکعب در روز تعداد دیگهای بخار4واحد ظرفیت اسمی هر دیگ بخار84 تن در ساعت فشار بخار تولیدی26کیلوگرم بر سانتی متر مربع دمای بخار تولیدی ( ماگزیمم)332 درجه سانتیگراد حجم آب هر دیگ بخار40 تن آب مقطر تعداد برج های خنک کننده1واحد ولتاژ شبکه برق ورودی11000 ولت تعداد مشعلبلند (با طول 90 متر)5 واحد تعداد مشعل گازهای اسیدی1واحد مول درصد H2S در گاز ترش ورودی25/0 %-05/0 % مول درصد CO2 در گاز ترش ورودی حدود85/2 %-35/1 % نقطه شبنم هیدروکربوری در psig 910 ، در حدود F 14 است . میزان آب موجود در گاز شیرین خروجی حداکثرmmscf / lb7 ماگزیمم H2Sموجود در گاز شیرین خروجیppm7 ماگزیمم مول درصد CO2 موجود در گاز شیرین خرجی 5/0 % مشخصات وخوراک پالایشگاه؛ 1.گازهای همراه حوزه آغاجاری از طریق کارخانه های گاز مایع 200و300با حداکثر گازهای اسیدی (H2S 2500PPM,CO2 2.6mol%)پس از تقویت فشار در تاسیسات شهید مکوندی فر ویوسفی از طریق یک خط لوله 40اینچ وارد پالایشگاه می گردد. 2.گازهای ترش حوزه آغاز از طریق کارخانه گاز مایع 1600ویک خط لوله 30اینچ با حداکثر گازهای اسیدی(CO22mol%...H2S 100 PPM)به پالایشگاه تحویل می گردد. 3.گازهای ترش حوزه پارس جنوبی با حداکثر گازهای اسیدی( (H2S 4500 PPM,CO22.6mol% ازطریق خط پنجم سراسری وتاسیسات تقلیل فشار ایجاد شده در منطقه تلخاب واقع در 14کیلومتری پالایشگاه به خط 40اینچ ترش آغاجاری تزریق واز این طریق به پالایشگاه تحویل می گردد. مخلوط گازهای سه حوزه فوق بعنوان خوراک واحدهای پالایش که از دوبخش شیرین سازی ونم زدائی تشکیل می شود ومورد استفاده قرار می گیرد. در بخش شیرین سازی از فرآیند جذب در برج تماس توسط محلول دی اتانول آمین 30-25درصدوزنی ومتیل دی لتلنول آمین 40-30درصدوزنی استفاده می گردد. دربخش دوم فرآیندتنظیم نقطه شبنم آبی وهیدروکربوری بااستفاده ازفرآیند جذب سطحی در برج های مخصوص وبا بکارگیری موادجاذب سیلیکاژل نوع HوWSانجام می گردد. گازخشک وشیرین خروجی در این مرحله با استانداردهای مورد تائیدشرکت ملی گاز از طریق تاسیسات تقویت فشار شهید کاوه پیشه به خط اول سراسری تحویل می گردد. واحد گوگرد سازی در بدو راه اندازی پالایشگاه درازسرویس خارج ودر زمان جنگ تحمیلی در اثر بمباران واصابت مستقیم موشک غیرقابل استفاده گردید.اما با توجه به دریافت خوراک از حوزه پارس جنونی با مقدارH2Sبالا،ایجاد یک واحد جدید استحصال گوگرد در دستور کارقرار دارد. تاسیسات آسیب دیده؛در سال 1367درسه مرحله به همت متخصصین وکارکنان شرکت پالایش گازبیدبلند مورد بازسازی ونوسازی قرارگرفتندکه ازآن جمله میتوان به واحدهای 200و300و400ودیگ های بخارشماره 3،4و5اشاره کرد.ضمنا درسال1375واحد پالایش گاز500نیز به همت کارکنان دلسوزوپرتلاش بازسازی ودر24آذرهمان سال مورد بهره برداری ودر سرویس قرار گرفت. واحد پالایش گاز100ودیگهای بخارشماره 1و2به علت وسعت خسارت وتخریب برچیده واز مدار خارج گردیدند.هم اکنون توان تصفیه گاز پالایشگاه حدودmmscfd960است که حداکثربرای هرواحدmmscfd240 خواهد بود. دیگهای بخار؛تعداد دیگهای بخار پالایشگاه با احتساب در سرویس قرار گرفتن دیگ بخار جدید(شماره 6)4واحد می باشد.ظرفیت طراحی برای هر دیگ بخارton/hr84می باشدکه با فشار kg/cm2ودمای ماکزیمم 332درجه سانتیگراد ،بخارHPوLPمورد نیازواحدهای تصفیه گاز وآب وبرق وبخاررا تامین می کند. آب مقطرمورد نیاز پالایشگاه توسط یک دستگاه آب مقطر سازی به ظرفیت 24متر مکعب در ساعت وبه روش EVaporationتولیدمی گردد.آب نرم مورد نیاز این سیستم پس از عبور از فیلترفشاری ودستگاه تعویض یونی کاتیونی با حداکثر سختی ppm15تامین می گردد. مشعل های بلند؛5مشعل به ارتفاع 90متر وهرکدام به ظرفیت mmscfd240که وظیفه سوزاندن گازهای فلرشونده پالایشگاه وکارخانه گاز مایع 1600شرکت ملی نفت را برعهده دارند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مراحل ساخت تابلو تبلیغاتی
مراحل ساخت تابلو تبلیغاتی
مدت ويدئو : 01:12
بازدید : 1212
تولید صنعتی پنیر لیقوان
تولید صنعتی پنیر لیقوان
مدت ويدئو : 01:36
بازدید : 3199
صنایع دستی طلا
صنایع دستی طلا
مدت ويدئو : 4:55
بازدید : 235
ریخته گری
ریخته گری
مدت ويدئو : 05:08
بازدید : 2594
سبد بافی
سبد بافی
مدت ويدئو : 04:43
بازدید : 2127
همه ...
خباز (نانوا)
خباز (نانوا)
مدت پادکست : 3:55
بازدید : 1243
صنایع دستی
صنایع دستی
مدت پادکست : 3:54
بازدید : 166
کارخانه واگن پارس
کارخانه واگن پارس
مدت پادکست : 1:03
بازدید : 1588
استخراج فیروزه
استخراج فیروزه
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 1071
معرفی شهر بم کرمان
معرفی شهر بم کرمان
مدت پادکست : 1:31
بازدید : 246
همه ...
كارخانه رب گوجه
كارخانه رب گوجه
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4446
معدن سنگ بابا حیدر
معدن سنگ بابا حیدر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 995
تنور سازی سنتی
تنور سازی سنتی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3540
بازار کرمان
بازار کرمان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1587
تنورسازی
تنورسازی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 476
همه ...