اتلو متلو در خراسان جنوبی

در حال بارگذاری ...ویدیو
2.1

12 تير 1396

ارزش حیاتی باران به خصوص برای کشاورزان و دامداران سبب شده تا همیشه چشم به آسمان دوخته و در انتظار آمدن ابرهای باران زا باشند. آداب و رسومی که از گذشتگان داریم نشان می دهد نباریدن باران طولانی بوده است. لذا فرهنگ عامه مردم خراسان جنوبی پر است از باورها و آیین هایی که ریشه در خشکسالی این سرزمین دارد و آیین های مختلف باران خواهی نمونه ای از آن است. اغلب مراسم تمنای باران، رنگ و بوی مذهبی داشته که با راز و نیاز و تضرع به پیشگاه خدواند برگزار می شود. به طوری که معمولا مردم سه روز روزه می گرفتند، در بیابان با بزرگی و پیشوایی علمایی همچون شیخ محمدباقر آیتی، شیخ محمدحسین آیتی و ... در زیر آسمان نماز کرده و با راز و نیاز با خدا، تمنای باران می کردند. در کنار اینها جوانان برای اینکه نهایت عجز و استغاثه و وضعیت تاسف بار خود را نشان دهند دور هم جمع می شدند و عروسکی با عنوان «اَتَلو مَتَلو» را از چوب درست می کردند لباس های کهنه و مندرس را بر او می پوشانند بعد آن را در دست گرفته و در کوچه ها راه می رفتند و عموما جلوی خانه متمولین محل، دسته جمعی با آهنگی موزون اشعاری را می خوانند: اتلو، متلو/ ای خدا بارو كو/ بارون اوشالو كو/ اتلوی ما تشنه شده/ ور كوو ور پشته شده/ اوی غدیرش مایه/ چمچیه شیرین مایه/ ایی نیم كوی لاله زار/ او نیم كوی لاله زار/ خیمه زده ترك هزار/ بلوچا سرمستن/ كلی مرا شكستن/ خد گی گو وربستن/ ای خدا بارو كو/ ور چوی چوپونو كو/ چوپو پنیر مایه/ نان و پنیر مایه/ ای خدا بارو كو/ باران اوشالو كو/ گندم د زیر خاكه/ از تشنگی هلاكه/ بارش میایه گل مشو/ گندم دارو بی دل مشو/ یارب بده ته بارو/ به حق شای مردو. Attalow mattalow / ey xode baro ko / barone ow salo ko / attalowye ma tosne sode / var kovo var poste sode / owye qadires maye / camcey sires maye / I nime kuy lale zar / u mime kuy lale zar / xeyme zade torke hezar / baluca sar mastan / kolelye maro eskastan / xod goye gow var bastan / ey xoda baro ko / var cuye coppono ko / coppo panire maye / none patire maye / ey xoda baro ko / barone ow salo ko / gandom da zire xaka / az tosne gi halaka / bares meyaye gel mesu / gandom dare bi del mesu / yarab bede to baro / be haqqe saye mardo. برگردان: اتالو، متالو/ ای خدا باران كن/ باران آبشاران كن/ اتالوی ما تشنه شده/ بر كوه و بر پشته شده (رفته)/ آب غدیر (آبگیر) می خواهد/ چمچمه شیر می خواهد/ این نیم كوه لاله زار (است)/ آن نیم كوه لاله زار (است)/ خیمه زده ترك هزار/ بلوچ ها سرمستند/ كله ما را شكستند/ با گاو بر بستند/ ای خدا باران كن/ بر چوب چوپانان كن/ چوپان پنیر می خواهد/ نان و فتیر می خواهد/ ای خدا باران كن/ باران آبشاران كن/ گندم در زیر خاك است/ از تشنگی هلاك است/ باران می آید، گل می شود/ گندم داران بی دل می شوند/ یا رب بده تو باران/ به حق شاه مردان. صاحبخانه نیز به فراخور خودش به آنها جنس و پول کمک می کند و در پایان با موادغذایی جمع آوری شده غلور می پزند و برای نزول بارش دعا می کنند. مراسم «اَتَلو مَتَلو» یکی از آیین های خاص تمنای باران در استان خراسان جنوبی است و این تنها مراسمی است که به نام استان خطاب می شود و حتی در فهرست آثار معنوی کشور با شماره ۵۰ به ثبت رسیده است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

هفت سین
هفت سین
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 1604
قضاوت
قضاوت
مدت ويدئو : 01:45
بازدید : 538
هاللا
هاللا
مدت ويدئو : 03:06
بازدید : 1404
آیین آش پشت پا در مازندران
آیین آش پشت پا در مازندران
مدت ويدئو : 3:44
بازدید : 227
عروسی سنتی در روستای اساس پل سفید
عروسی سنتی در روستای اساس پل سفید
مدت ويدئو : 04:53
بازدید : 1492
همه ...
رسم هدیه شنون (هدیه دادن)
رسم هدیه شنون (هدیه دادن)
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 508
مراسم حمام بران مادر و نوزاد
مراسم حمام بران مادر و نوزاد
مدت پادکست : 0:56
بازدید : 1966
آیین چهارشنبه سوری آشتیان
آیین چهارشنبه سوری آشتیان
مدت پادکست : 1:31
بازدید : 1370
نامگذاری درفرهنگ بختیاری
نامگذاری درفرهنگ بختیاری
مدت پادکست : 3:08
بازدید : 1529
شیر سنگی
شیر سنگی
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1466
همه ...
مراسم عروسی سنتی در تالش
مراسم عروسی سنتی در تالش
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1984
ایل جمهور
ایل جمهور
تعداد تصوير : 12
بازدید : 5699
هفت سین دانشجویی
هفت سین دانشجویی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2319
جشن نوروز در اردبیل
جشن نوروز در اردبیل
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2375
عشایر یاسوج
عشایر یاسوج
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3043
همه ...