شهید حسین حسین زاده

در حال بارگذاری ...ویدیو

29 خرداد 1396

ولادت 1334 ملکشاهی شهادت 10/12/1376 صالح آباد پاسگاه شور شیرین قسمتی از وصیتنامه شهید : وظیفه هر ایرانی دفاع از میهن است و در این راه جان بهای اندکی است .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید عبدالامیر تقی زاده
شهید عبدالامیر تقی زاده
مدت ويدئو : 04:46
بازدید : 263
شهید اردشیر شقاقی
شهید اردشیر شقاقی
مدت ويدئو : 04:47
بازدید : 231
شهید جبرئیل محسنی
شهید جبرئیل محسنی
مدت ويدئو : 02:16
بازدید : 336
شهید محمود آذر ارجمند
شهید محمود آذر ارجمند
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 657
شهید محمود نویدی
شهید محمود نویدی
مدت ويدئو : 07:39
بازدید : 244
همه ...
شهید مهرداد فاضلی
شهید مهرداد فاضلی
مدت پادکست : 4:22
بازدید : 848
شهید جمیل شهسواری
شهید جمیل شهسواری
مدت پادکست : 5:28
بازدید : 640
شهید حیدر کمالی
شهید حیدر کمالی
مدت پادکست : 3:58
بازدید : 628
شهید مجید الهی سمنانی
شهید مجید الهی سمنانی
مدت پادکست : 4:10
بازدید : 335
شهید علی اصغر مین باشی
شهید علی اصغر مین باشی
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 624
همه ...
شهید علی اکبر شیرودی
شهید علی اکبر شیرودی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1674
شهید حسن اصغری
شهید حسن اصغری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 109
شهید مجید آتشگران
شهید مجید آتشگران
تعداد تصوير : 12
بازدید : 846
شهید هراتی اسکندری
شهید هراتی اسکندری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2014
ناصر دستاری - جانباز اردبیلی
ناصر دستاری - جانباز اردبیلی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2542
همه ...