متل پیرزن و گرگ پیر

در حال بارگذاری ...ویدیو

29 خرداد 1396

پیرزن مهربانی در روستا زندگی می کرد. یک روز گرگ پیر در خانه پیرزن را کوبید و ناله کنان گفت که گرسته ام و از شدت گرسنگی دارم می میرم. پیرزن هم از روی دلسوزی دلش به حال گرگ پیر سوخت و در خانه را به روی گرگ باز کرد و چند روز به طور مداوم از او پذیرایی کرد. گرگ که جای گرم و نرمی برای خودش پیدا کرده بود قصد رفتن از آنجا را نداشت. پیرزن که از دست گرگ به ستوه آمده بود نزد آهنگر رفت و از او درخواست کمک کرد. آهنگر با دیدن گرگ از روی هراس بهانه گیری کرد و کمکی به پیرزن مهربان نکرد. پیرزن با خودش گفت: فایده ای ندارد. باید قابلمه ای پر از آب جوش کنم و روی گرگ بریزم تا از اینجا فرار کند. این کار را انجام داد. سپس پسته های دربسته را برایش آورد و گرگ وقتی پسته ها را می خورد دندانش شروع به درد کردن نمود. دوباره پیرزن شروع به اذیت و آزاد گرگ کرد و این بار در زمستان سرد و یخبندان آب سرد را روی گرگ انداخت. به این ترتیب وقتی گرگ پیر شرایط خانه را نامساعد دید تنها راه نجات خود را فرار از آنجا دانست. بعد زا فرار گرگ پیرزن نیز نفسی تازه کشید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

من می خوام پرزور باشم
من می خوام پرزور باشم
مدت ويدئو : 04:54
بازدید : 112
طره
طره
مدت ويدئو : 01:03
بازدید : 66
مردجوان وخیاط حیله گر
مردجوان وخیاط حیله گر
مدت ويدئو : 01:55
بازدید : 409
کیسه پلاستیکی
کیسه پلاستیکی
مدت ويدئو : 2:42
بازدید : 68
هواپیمای چوبی
هواپیمای چوبی
مدت ويدئو : 02:09
بازدید : 1524
همه ...
دایره رنگی و موش کوچولو
دایره رنگی و موش کوچولو
مدت پادکست : 4:11
بازدید : 594
قصه الاغ و آواز خوش
قصه الاغ و آواز خوش
مدت پادکست : 9:56
بازدید : 360
خاله شاخ نبات
خاله شاخ نبات
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 996
احمد خجالتی است
احمد خجالتی است
مدت پادکست : 6:42
بازدید : 388
همسایه دیوار به دیوار
همسایه دیوار به دیوار
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 325
همه ...
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3045
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2202
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2374
همه ...