متل پیرزن و گرگ پیر

در حال بارگذاری ...ویدیو

29 خرداد 1396

پیرزن مهربانی در روستا زندگی می کرد. یک روز گرگ پیر در خانه پیرزن را کوبید و ناله کنان گفت که گرسته ام و از شدت گرسنگی دارم می میرم. پیرزن هم از روی دلسوزی دلش به حال گرگ پیر سوخت و در خانه را به روی گرگ باز کرد و چند روز به طور مداوم از او پذیرایی کرد. گرگ که جای گرم و نرمی برای خودش پیدا کرده بود قصد رفتن از آنجا را نداشت. پیرزن که از دست گرگ به ستوه آمده بود نزد آهنگر رفت و از او درخواست کمک کرد. آهنگر با دیدن گرگ از روی هراس بهانه گیری کرد و کمکی به پیرزن مهربان نکرد. پیرزن با خودش گفت: فایده ای ندارد. باید قابلمه ای پر از آب جوش کنم و روی گرگ بریزم تا از اینجا فرار کند. این کار را انجام داد. سپس پسته های دربسته را برایش آورد و گرگ وقتی پسته ها را می خورد دندانش شروع به درد کردن نمود. دوباره پیرزن شروع به اذیت و آزاد گرگ کرد و این بار در زمستان سرد و یخبندان آب سرد را روی گرگ انداخت. به این ترتیب وقتی گرگ پیر شرایط خانه را نامساعد دید تنها راه نجات خود را فرار از آنجا دانست. بعد زا فرار گرگ پیرزن نیز نفسی تازه کشید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

باقیات صالحات
باقیات صالحات
مدت ويدئو : 02:48
بازدید : 670
ورود غریبه ها ممنوع
ورود غریبه ها ممنوع
مدت ويدئو : 2:17
بازدید : 30
یه تیکه آینه
یه تیکه آینه
مدت ويدئو : 04:39
بازدید : 489
دوستان تنبل
دوستان تنبل
مدت ويدئو : 04:43
بازدید : 495
پرنده و جوجه
پرنده و جوجه
مدت ويدئو : 02:32
بازدید : 2953
همه ...
قصه اولین پرواز
قصه اولین پرواز
مدت پادکست : 4:44
بازدید : 416
دو بال پرواز
دو بال پرواز
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 1099
پسته اخمو
پسته اخمو
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 1025
داستان کوه به کوه نمی رسه
داستان کوه به کوه نمی رسه
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 256
مورچه کوچولو
مورچه کوچولو
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 397
همه ...
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2553
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2319
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3348
همه ...