مسجد جامع فریومد

در حال بارگذاری ...ویدیو

28 ارديبهشت 1396

مهمترین اثر به جای مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت . بنـای قـدیمی آن احتمـالاً مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است. براساس شواهد و مدارك موجود بـه احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازی کامل شده است. این بنـا از نظـر معمـا ری حائز اهمیت است. مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسلامی است. علاوه بر این هـم فضـاهایعمومی شهری از جمله بیمارستان در فریومد وجود داشته اسـت . بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط کالبدی و فضایی با شهر برقرار نموده است. مسجد جامع فریومد را میتوان به عنوان موزة تزئینـا ت معماری ایران در دورة اسلامی محسوب نمود. دارای نقشه دو ایوانی است، ایوانهای مسجد نسبت به صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت. نداشتن مناره یا گلدسته در روی ایوان ها و سر در ورودی آن، وجـود تزئینـات سـفالکاری پرکـار بـا طرحهای هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبری شـده حـاوی آیـات قرآنی و احادیث، همراه با طرحهای گیاهی و هندسی از ویژگیهای بارز آن است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

سید جلال الدین اشرف (ع)
سید جلال الدین اشرف (ع)
مدت ويدئو : 04:34
بازدید : 425
امامزاده محمد دیباج
امامزاده محمد دیباج
مدت ويدئو : 01:27
بازدید : 311
زیارتگاه سید عباس
زیارتگاه سید عباس
مدت ويدئو : 04:11
بازدید : 1194
همه ...
مسجد جامع کبیر قزوین
مسجد جامع کبیر قزوین
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 869
اسپیه مزگت یا مسجد سفید
اسپیه مزگت یا مسجد سفید
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 1593
مسجد محمد رسول الله
مسجد محمد رسول الله
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 166
امامزاده سید مرتضی
امامزاده سید مرتضی
مدت پادکست : 3:34
بازدید : 259
مسجد امام حسن مجتبی
مسجد امام حسن مجتبی
مدت پادکست : 7:19
بازدید : 261
همه ...
حسینیه حاج علی اشرف
حسینیه حاج علی اشرف
تعداد تصوير : 8
بازدید : 164
مسجد پای برج
مسجد پای برج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 924
امامزاده یعقوب(ع)
امامزاده یعقوب(ع)
تعداد تصوير : 13
بازدید : 1630
هارون ولایت
هارون ولایت
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2666
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه س در شهر مقدس قم
همه ...