انتخابات چیست؟

در حال بارگذاری ...ویدیو

16 ارديبهشت 1396

انتخابات چیست؟ واژه « انتخابات» از ریشه عربی فعل « نخب» به معنای برگزیدن و اختیار كردن است و معادل اروپایی آن یعنی Election نیز به فعل لاتین Eligeve به معنای جدا كردن، سوا كردن و برگزیدن باز می‌گردد. از نظر علم معنا شناسی Semantics نیز این اصطلاح تغییر و تحولات معنایی وسیعی پیدا كرده است ولی در كاربرد رایج و عام آن به معنای روش یا شیوه‌ای است برای برگزیدن تعداد معینی از افراد از میان شمار كثیری از كسانی كه برای تصدی یك منصب یا مقام خود را نامزد كرده‌اند. در تعریف دیگری از انتخابات گفته شده است«انتخابات مجموعه عملیاتی است كه درجهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهارت قدرت تدبیر شده است.» از این منظر، انتخابات ابزاری است كه بوسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شكل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدی اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. رای دهنده ضمن رای دادن كه عملی حقوقی- سیاسی محسوب می‌شود در حقیقت با برگزیدن نماینده و یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشاركت می‌كند. در واقع از طریق انتخابات است كه به اعضای جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شكل دادن به سیاست عمومی دخالت می‌نماید. انتخابات در كنار دیگر ساز و كارهای مشاركت شهروندان به صورت انفرادی یا جمعی،گروهی و صنفی، همچنان به عنوان بارزترین و قابل اندازه‌گیری ترین نوع مشاركت مردم در عرصه سیاسی است. همچنین انتخابات از یك سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاك خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است. حقوق مردم در انتخابات چیست؟ یكی از سطوح و عرصه‌های مهم مشاركت سیاسی، شركت مردم یك جامعه در انتخابات است و كندوكاو در ادبیات موجود در مورد مشاركت سیاسی این نكته را روشن می‌سازد كه كه با وجود راه‌های گوناگون مشاركت و مداخله در سیاست، توجه خاصی به « انتخابات»، «مشاركت انتخاباتی» و «حقوق مردم در انتخابات» است. اجزای متشکله انتخابات انتخابات و فضای محیط بر آن متشكل از اجزای زیر است: 1- برگزار كنندگان ( دولت، احزاب و گروه‌هایی كه نامزدها به آنان وابسته‌اند) 2- انتخاب شوندگان (نامزدهای انتخاباتی كه احیاناً وابستگی گروهی دارند و در كنار ویژگیهای شخصی ممكن است سوابق مدیریتی و خدمتی هم داشته باشند) 3- انتخاب كنندگان(كسانی كه برای واگذاری قدرت و انتقال آن به نامزدهای انتخاباتی وارد عرصه انتخابات می‌شوند) اینان واجد شرایط رای دادن هستند كه ممكن است وابستگی جزئی یا گرایشی نسبت به احزاب و گروه‌ها یا نامزدها داشته باشند و برپایی این گرایش و میزان اطلاعاتی كه از موضوع‌های سیاسی دارند، دست به انتخابات بزنند. 4- نظامهای انتخاباتی (متشكل از قوانینی كه هر كشور برای برگزاری انتخابات وضع كرده و می‌تواند شامل سن واجدان حق رای دادن یا نحوه گزینش نامزدها برای ورود به عرصه انتخابات باشد) 5- فضای حاكم بر جامعه (موضوعهای سیاسی و فضای فرهنگی- اجتماعی حاكم در زمان انتخابات) در واقع بررسی انتخابات و مشاركت انتخاباتی به خوبی چگونگی رابطه متقابل جامعه و دولت را به نمایش می‌گذارد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

تولید ارده در اردکان
تولید ارده در اردکان
مدت ويدئو : 0:27
بازدید : 345
عیوب روشن نشدن خودرو
عیوب روشن نشدن خودرو
مدت ويدئو : 3:33
بازدید : 64
تعریف سوختگی (قسمت اول)
تعریف سوختگی (قسمت اول)
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 897
آب یعنی زندگی ...
آب یعنی زندگی ...
مدت ويدئو : 1:11
بازدید : 55
همه ...
صادق بودن با خود
صادق بودن با خود
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 373
اهمیت حضور مردم  در انتخابات
اهمیت حضور مردم در انتخابات
مدت پادکست : 1:35
بازدید : 468
اهمیت سفر در زندگی
اهمیت سفر در زندگی
مدت پادکست : 3:49
بازدید : 79
همکاری
همکاری
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 719
مدیریت ذهن بر رفتار
مدیریت ذهن بر رفتار
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 407
همه ...
روستای خداآفرید
روستای خداآفرید
تعداد تصوير : 18
بازدید : 831
ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان
تعداد تصوير : 2
بازدید : 828
غروب 16 آذرماه 93 در سمیرم
غروب 16 آذرماه 93 در سمیرم
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1037
صف سوخت در تایوان
صف سوخت در تایوان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 899
پرتغال فروشی در سمیرم
پرتغال فروشی در سمیرم
تعداد تصوير : 7
بازدید : 830
همه ...