سن گندم

در حال بارگذاری ...ویدیو

14 ارديبهشت 1396

سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد ودر اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوری که در سالهای 1390و 1391 سطح مبارزه شیمیایی علیه آن به ترتیب 1165229 و 979925 هکتار بوده است استفاده محض و گسترده از مبارزه شیمیایی در کنترل آفت کافی نیست و باید از آن در قالب کنترل تلفیقی بهره گیری شود. زیست شناسی تخم ها، کروی و به قطر یک میلیمتر است. رنگ تخم تازه گذاشته شده سبز روشن و بسته به شرایط محیطی 2 تا 3 روز بعد در سطح آن نقطه های ریز تیره رنگی ظاهر می شود. رنگ پوره های سن اول بلافاصله پس از خروج از تخم، سبز بسیار روشن است، که پس از چند ساعت متمایل به سیاه می شود. از سن دوم به بعد رنگ اصلی پوره ها نمایان می گردد. براساس مطالعات رجبی (1372) این حشره درمناطق سن خیز ایران دارای دو فرم بیولوژیک است، که این وضعیت به بروز تغییرات مرفولوژیک منجر می¬گردد. براین مبنا جمعیتی که در زیستگاه های طبیعی واقع در ارتفاعات زندگی می کند، ضمن تغذیه از گیاهان مرتعی و زارعی به ویژه گندمیان، بدون آنکه پروازهای قابل توجهی دهند، به زاد و ولد در زیستگاه های طبیعی خود می پردازند و جابجایی قابل توجهی نیز ندارند. براساس مطالعات رجبی اندازه بدن در دو فرم مذکور متفاوت است، طوری که در فرم های طغیانی بزرگتر از سن های ساکن و غیرطغیانی هستند و همچنین وزن بدن در فرمهای طغیانی بزرگتر از سن های ساکن می باشد. مناطق انتشار سن معمولی گندمE. Integriceps دارای تراکم و انتشار وسیعی در سطح گندم کارهای گندم کارهای ایران است. در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق کشت گندم و جو ایران به این آفت آلوده می باشند. عوامل زیر در انتشار سن گندم درایران موثر بوده است (رجبی، 1379) 1- وجود مواد غذایی به حد وفور (گیاهان میزبان ترجیحی) 2- فراهم بودن اماکن مناسب جهت دوره طولانی دیاپوز 3- وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اسب وحشی
اسب وحشی
مدت ويدئو : 04:28
بازدید : 1124
توکای بزرگ
توکای بزرگ
مدت ويدئو : 00:56
بازدید : 372
كفچه مار
كفچه مار
مدت ويدئو : 3:02
بازدید : 140
سنگ چشم
سنگ چشم
مدت ويدئو : 01:57
بازدید : 871
مار دستی
مار دستی
مدت ويدئو : 3:02
بازدید : 144
همه ...
پرستو
پرستو
مدت پادکست : 3:10
بازدید : 437
زیک
زیک
مدت پادکست : 2:38
بازدید : 891
کبوتر چاهی
کبوتر چاهی
مدت پادکست : 4:14
بازدید : 1026
ماهی کفال
ماهی کفال
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 809
عقرب گاو دُم
عقرب گاو دُم
مدت پادکست : 1:45
بازدید : 254
همه ...
مگس گیر راه راه یا خال دار
مگس گیر راه راه یا خال دار
تعداد تصوير : 16
بازدید : 939
عقاب دریایی
عقاب دریایی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 940
پروانه طاووس
پروانه طاووس
تعداد تصوير : 20
بازدید : 139
سنجاب راه راه بلوچستان
سنجاب راه راه بلوچستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1654
کل و بز دنا
کل و بز دنا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3831
همه ...