سن گندم

در حال بارگذاری ...ویدیو

14 ارديبهشت 1396

سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد ودر اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. خسارت مربوط به سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طولانی دارد و در حال حاضر مساله گیاهپزشکی ایران محسوب می شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوری که در سالهای 1390و 1391 سطح مبارزه شیمیایی علیه آن به ترتیب 1165229 و 979925 هکتار بوده است استفاده محض و گسترده از مبارزه شیمیایی در کنترل آفت کافی نیست و باید از آن در قالب کنترل تلفیقی بهره گیری شود. زیست شناسی تخم ها، کروی و به قطر یک میلیمتر است. رنگ تخم تازه گذاشته شده سبز روشن و بسته به شرایط محیطی 2 تا 3 روز بعد در سطح آن نقطه های ریز تیره رنگی ظاهر می شود. رنگ پوره های سن اول بلافاصله پس از خروج از تخم، سبز بسیار روشن است، که پس از چند ساعت متمایل به سیاه می شود. از سن دوم به بعد رنگ اصلی پوره ها نمایان می گردد. براساس مطالعات رجبی (1372) این حشره درمناطق سن خیز ایران دارای دو فرم بیولوژیک است، که این وضعیت به بروز تغییرات مرفولوژیک منجر می¬گردد. براین مبنا جمعیتی که در زیستگاه های طبیعی واقع در ارتفاعات زندگی می کند، ضمن تغذیه از گیاهان مرتعی و زارعی به ویژه گندمیان، بدون آنکه پروازهای قابل توجهی دهند، به زاد و ولد در زیستگاه های طبیعی خود می پردازند و جابجایی قابل توجهی نیز ندارند. براساس مطالعات رجبی اندازه بدن در دو فرم مذکور متفاوت است، طوری که در فرم های طغیانی بزرگتر از سن های ساکن و غیرطغیانی هستند و همچنین وزن بدن در فرمهای طغیانی بزرگتر از سن های ساکن می باشد. مناطق انتشار سن معمولی گندمE. Integriceps دارای تراکم و انتشار وسیعی در سطح گندم کارهای گندم کارهای ایران است. در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق کشت گندم و جو ایران به این آفت آلوده می باشند. عوامل زیر در انتشار سن گندم درایران موثر بوده است (رجبی، 1379) 1- وجود مواد غذایی به حد وفور (گیاهان میزبان ترجیحی) 2- فراهم بودن اماکن مناسب جهت دوره طولانی دیاپوز 3- وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

مورچه
مورچه
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 312
زنبور عسل
زنبور عسل
مدت ويدئو : 04:06
بازدید : 6082
وال
وال
مدت ويدئو : 04:20
بازدید : 1176
قوچ
قوچ
مدت ويدئو : 03:03
بازدید : 2255
فرشته ماهی (آنجل)
فرشته ماهی (آنجل)
مدت ويدئو : 02:39
بازدید : 717
همه ...
ماهی کفال
ماهی کفال
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 791
جبیر (آهوی نر)
جبیر (آهوی نر)
مدت پادکست : 3:30
بازدید : 658
بزمجه بنگال
بزمجه بنگال
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 704
جربیل بلوچی
جربیل بلوچی
مدت پادکست : 1:41
بازدید : 432
ماهی سیم
ماهی سیم
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 621
همه ...
طوطی دریایی
طوطی دریایی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1838
طوطی
طوطی
تعداد تصوير : 5
بازدید : 391
دم جنبانک خاکستری
دم جنبانک خاکستری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 345
لک لک
لک لک
تعداد تصوير : 2
بازدید : 392
سنگ چشم پشت بلوطی
سنگ چشم پشت بلوطی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 343
همه ...