انعکاس زندگی

در حال بارگذاری ...پادکست

17 شهريور 1395

پدر و پسری در کوه داشتند قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید آی. صدایی از دوردست آمد؛ آی. پسرک با کنجکاوی فریاد زد کی هستی؟ باز هم پاسخ شنید. کی هستی؟ پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو. باز هم پاسخ شنید ترسو؟ پسرک با تعجب از پدرش پرسید: پدر چه خبر است؟ پدر لبخندی زد و گفت: پسرم خوب توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی . صدا پاسخ داد تو یک قهرمان هستی. پسرک باز بیشتر تعجب کرد. پدرش توضیح داد راستش داستان این صدا از این قرار است که مردم می گویند: این انعکاس کوه است. ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هرچیزی که بگویی یا انجام دهی زندگی عینا به تو جواب می دهد. اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت بوجود می آید. اگره به دنبال موفقیت باشی آن را حتما به دست خواهی آورد. هرچیزی که بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
وارسته
وارسته
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 348
حکایت  دو دوسـت در بیـابان
حکایت دو دوسـت در بیـابان
مدت ويدئو : 1:28
بازدید : 257
خاطرات یک غسال اموات
خاطرات یک غسال اموات
مدت ويدئو : 4:55
بازدید : 313
نبرد روسها و تبرستان
نبرد روسها و تبرستان
مدت ويدئو : 4:50
بازدید : 155
همه ...
ساخت بهترین مجسمه
ساخت بهترین مجسمه
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 584
وامانده قافله
وامانده قافله
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 485
داستانک سكوی صعود
داستانک سكوی صعود
مدت پادکست : 1:29
بازدید : 477
سعدی و خواجه
سعدی و خواجه
مدت پادکست : 3:07
بازدید : 1053
کمی فکر کن
کمی فکر کن
مدت پادکست : 1:42
بازدید : 499
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 986
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6171
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1066
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2825
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1512
همه ...