آسمون

در حال بارگذاری ...پادکست
8.7

09 دي 1394

وای ابری پاییزی خودش را بر شهر حاکم کرده بود. برگ‌های زرد یكی‌یكی در میان بادی نسبتا آرام از شاخه‌ها جدا می‌شدند و رقصان خود را به جمع دیگر برگ‌های كف زمین ریخته پارك می‌رساندند. از میان شاخه‌های انبوه درختان صدای چند كلاغ شنیده می‌شد. كمی آن طرف‌تر و شاید بیرون از پارك، صدای گنگ یاكریم بود كه در آسمان پیچیده بود. بچه‌های كوچك از پی هم می‌دویدند و به شادی از دل می‌خندیدند. حاج‌علی اما در میانه میدان وسط پارك تكیه داده به عصایش و چشمش به آسمان بود؛ بی‌هیچ حركتی. توپ بچه‌ها كه افتاد جلوی پایش سرش را از آسمان كند و به زمین برگشت. پسربچه در چند قدمی حاج‌علی متوقف شد. حاج علی خم شد و توپ را برداشت و گرفت سمت پسربچه. پسربچه مكثی كرد و بعد به جایی كه مادرش نشسته بود نگاه كرد. حاج‌علی آرام گفت: «بیا توپت». بچه چند قدم به عقب برداشت. حاج علی توپ را انداخت روی زمین؛ سمت بچه. توپ را برداشت و به سرعت سمت مادرش دوید. حاج‌علی به آهستگی سمت نیمكتی رفت و به زحمت روی نیمكت نشست. دوباره به آسمان خیره شد. صدای غارغار كلاغ‌ها دوباره در آسمان پارك پیچید. صدای آب وسط حوض پارك هم همراه دیگر صداها به گوش می‌رسید. پسرجوانی آمد كنار حاج‌علی نشست. سلام و علیكی كردند و بعد از سكوتی رو به پسر جوان گفت: «صدای كلاغ‌ها رو می‌شنوی؟ صدای آب، صدای باد پیچیده بین برگ‌های درخت‌ها رو می‌شنوی؟»پسر چشم‌هایش را ریز كرد و گوش‌اش را تیز و بعد با لبخندی گفت: «بله». لبخندش پررنگ‌تر شد و ادامه داد: «انگار صدای پرنده‌ها یادم رفته بود». پیرمرد با خوشحالی لبخندی زد و گفت: «تو شهرهای بزرگ آدم از آسمون غافل می‌شه». پسر به‌صورت پیرمرد نگاه كرد و سرش را به نشانه تأیید تكان داد. دوباره هر دو به آسمان خیره شدند و به صدای زندگی گوش دادند. پیرمرد آرام‌تر از قبل گفت: «باید به آسمون نگاه كرد و گوش داد. معنی زندگی انگار تو آسمونه».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
برق دزدی
برق دزدی
مدت ويدئو : 04:09
بازدید : 1285
دیرین دیرین - تابلو کج
دیرین دیرین - تابلو کج
مدت ويدئو : 1:15
بازدید : 207
بچه های کنار شط
بچه های کنار شط
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 1241
نه ناخوشم نه مردنی برام بیار هی خوردنی
نه ناخوشم نه مردنی برام بیار هی خوردنی
مدت ويدئو : 4:37
بازدید : 165
دایره وی مودا
دایره وی مودا
مدت ويدئو : 1:09
بازدید : 139
همه ...
قصه ی نی نی و سنجاب ها
قصه ی نی نی و سنجاب ها
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 860
افسانه تنبلو
افسانه تنبلو
مدت پادکست : 5:06
بازدید : 1614
خرس تنبل
خرس تنبل
مدت پادکست : 5:39
بازدید : 1250
قصه اولین پرواز
قصه اولین پرواز
مدت پادکست : 4:44
بازدید : 555
تاکسی آقا منوچ و پسر بچه شیطون
تاکسی آقا منوچ و پسر بچه شیطون
مدت پادکست : 5:06
بازدید : 17
همه ...
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2702
رضا فلاح
رضا فلاح
تعداد تصوير : 8
بازدید : 96
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4525
سهراب یل بیرانوند
سهراب یل بیرانوند
تعداد تصوير : 12
بازدید : 131
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3003
همه ...