آسمون

در حال بارگذاری ...پادکست
8.8

09 دي 1394

وای ابری پاییزی خودش را بر شهر حاکم کرده بود. برگ‌های زرد یكی‌یكی در میان بادی نسبتا آرام از شاخه‌ها جدا می‌شدند و رقصان خود را به جمع دیگر برگ‌های كف زمین ریخته پارك می‌رساندند. از میان شاخه‌های انبوه درختان صدای چند كلاغ شنیده می‌شد. كمی آن طرف‌تر و شاید بیرون از پارك، صدای گنگ یاكریم بود كه در آسمان پیچیده بود. بچه‌های كوچك از پی هم می‌دویدند و به شادی از دل می‌خندیدند. حاج‌علی اما در میانه میدان وسط پارك تكیه داده به عصایش و چشمش به آسمان بود؛ بی‌هیچ حركتی. توپ بچه‌ها كه افتاد جلوی پایش سرش را از آسمان كند و به زمین برگشت. پسربچه در چند قدمی حاج‌علی متوقف شد. حاج علی خم شد و توپ را برداشت و گرفت سمت پسربچه. پسربچه مكثی كرد و بعد به جایی كه مادرش نشسته بود نگاه كرد. حاج‌علی آرام گفت: «بیا توپت». بچه چند قدم به عقب برداشت. حاج علی توپ را انداخت روی زمین؛ سمت بچه. توپ را برداشت و به سرعت سمت مادرش دوید. حاج‌علی به آهستگی سمت نیمكتی رفت و به زحمت روی نیمكت نشست. دوباره به آسمان خیره شد. صدای غارغار كلاغ‌ها دوباره در آسمان پارك پیچید. صدای آب وسط حوض پارك هم همراه دیگر صداها به گوش می‌رسید. پسرجوانی آمد كنار حاج‌علی نشست. سلام و علیكی كردند و بعد از سكوتی رو به پسر جوان گفت: «صدای كلاغ‌ها رو می‌شنوی؟ صدای آب، صدای باد پیچیده بین برگ‌های درخت‌ها رو می‌شنوی؟»پسر چشم‌هایش را ریز كرد و گوش‌اش را تیز و بعد با لبخندی گفت: «بله». لبخندش پررنگ‌تر شد و ادامه داد: «انگار صدای پرنده‌ها یادم رفته بود». پیرمرد با خوشحالی لبخندی زد و گفت: «تو شهرهای بزرگ آدم از آسمون غافل می‌شه». پسر به‌صورت پیرمرد نگاه كرد و سرش را به نشانه تأیید تكان داد. دوباره هر دو به آسمان خیره شدند و به صدای زندگی گوش دادند. پیرمرد آرام‌تر از قبل گفت: «باید به آسمون نگاه كرد و گوش داد. معنی زندگی انگار تو آسمونه».


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
عدم تحرک
عدم تحرک
مدت ويدئو : 3:35
بازدید : 302
رشوه
رشوه
مدت ويدئو : 1:05
بازدید : 180
ماه و ستاره
ماه و ستاره
مدت ويدئو : 02:57
بازدید : 654
موش کور
موش کور
مدت ويدئو : 04:48
بازدید : 944
شیر فراموشکار
شیر فراموشکار
مدت ويدئو : 04:38
بازدید : 509
همه ...
کلاغ ومرد باقالی کار
کلاغ ومرد باقالی کار
مدت پادکست : 5:51
بازدید : 1346
پسته اخمو
پسته اخمو
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 1170
قصه پیروزی جنگل
قصه پیروزی جنگل
مدت پادکست : 6:00
بازدید : 416
داستان لاکپشت
داستان لاکپشت
مدت پادکست : 3:23
بازدید : 623
فتح و فاتح خیبر
فتح و فاتح خیبر
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 617
همه ...
سهراب یل بیرانوند
سهراب یل بیرانوند
تعداد تصوير : 12
بازدید : 40
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2658
رضا فلاح
رضا فلاح
تعداد تصوير : 8
بازدید : 44
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2942
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4397
همه ...