قانون مدنی-در اموال منقوله

در حال بارگذاری ...پادکست

10 شهريور 1394

در اموال منقوله ماده 19 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است . ماده 20 کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. ماده 21 انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ماده 22 مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
شور شدن آب
شور شدن آب
مدت ويدئو : 2:47
بازدید : 61
تأثیر رنگ پارچه
تأثیر رنگ پارچه
مدت ويدئو : 03:28
بازدید : 497
اثر مگنوس چیست
اثر مگنوس چیست
مدت ويدئو : 2:52
بازدید : 448
ضرب اعداد با تفاضل 20
ضرب اعداد با تفاضل 20
مدت ويدئو : 1:51
بازدید : 65
آب با ارزش ترین منابع
آب با ارزش ترین منابع
مدت ويدئو : 5:04
بازدید : 229
همه ...
نکاتی در مورد خوراک لوبیا
نکاتی در مورد خوراک لوبیا
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 375
ضعف ایمان و اعتیاد
ضعف ایمان و اعتیاد
مدت پادکست : 3:19
بازدید : 878
در سراشیبی سقوط
در سراشیبی سقوط
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 789
عاشق شدن با قلب و مغز ما چه می کند؟
عاشق شدن با قلب و مغز ما چه می کند؟
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 79
همه ...
کهربا
کهربا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1505
سنگ خارا
سنگ خارا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5209
مس ناتیو یکان کهریز
مس ناتیو یکان کهریز
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1549
موشک هرمز
موشک هرمز
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2038
نقشه ایران در طول تاریخ
نقشه ایران در طول تاریخ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1633
همه ...