قانون مدنی-در اموال منقوله

در حال بارگذاری ...پادکست

10 شهريور 1394

در اموال منقوله ماده 19 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است . ماده 20 کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. ماده 21 انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ماده 22 مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
فرآیند رسیدگی به شکایات در بیمارستان
فرآیند رسیدگی به شکایات در بیمارستان
مدت ويدئو : 03:13
بازدید : 711
ساخت موتور ماشین
ساخت موتور ماشین
مدت ويدئو : 05:04
بازدید : 375
پخش اخبار نادرست و شایعات
پخش اخبار نادرست و شایعات
مدت ويدئو : 3:25
بازدید : 185
فیلتر کربن نهایی
فیلتر کربن نهایی
مدت ويدئو : 01:14
بازدید : 464
توسعه پایدار چیست؟
توسعه پایدار چیست؟
مدت ويدئو : 2:11
بازدید : 42
همه ...
اضطراب مفید
اضطراب مفید
مدت پادکست : 3:59
بازدید : 595
چلوگیری ازسرقت اطلاعات کامپیوتر
چلوگیری ازسرقت اطلاعات کامپیوتر
مدت پادکست : 1:42
بازدید : 324
ظروف شیشه ای
ظروف شیشه ای
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 556
کلید
کلید
مدت پادکست : 4:54
بازدید : 530
خواص برگ زیتون
خواص برگ زیتون
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 451
همه ...
سنگ ماه
سنگ ماه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1681
تپه هفت میل
تپه هفت میل
تعداد تصوير : 9
بازدید : 705
کهربا
کهربا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1402
طلای سولفید بالای چوران
طلای سولفید بالای چوران
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1216
سنگ سماک
سنگ سماک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1779
همه ...