قانون مدنی-در اموال منقوله

در حال بارگذاری ...پادکست

10 شهريور 1394

در اموال منقوله ماده 19 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است . ماده 20 کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. ماده 21 انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ماده 22 مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
قانون هوای پاک
قانون هوای پاک
مدت ويدئو : 5:52
بازدید : 91
مه
مه
مدت ويدئو : 01:20
بازدید : 384
لذت ترسیدن
لذت ترسیدن
مدت ويدئو : 4:01
بازدید : 159
خوراکی برای پاکسازی بدن
خوراکی برای پاکسازی بدن
مدت ويدئو : 4:11
بازدید : 161
ترفند پاک کردن لک های  صندلی ماشین
ترفند پاک کردن لک های صندلی ماشین
مدت ويدئو : 3:11
بازدید : 440
همه ...
کودیکس
کودیکس
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 827
معدن الماس میر
معدن الماس میر
مدت پادکست : 6:55
بازدید : 502
ساختارهای میکروسکوپی
ساختارهای میکروسکوپی
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 39
بند رودخانه
بند رودخانه
مدت پادکست : 0:58
بازدید : 592
مراقبتهای  سالمندی
مراقبتهای سالمندی
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 316
همه ...
طلا
طلا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2628
اولین موبایل در ایران
اولین موبایل در ایران
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1854
کفیر
کفیر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 705
مدرسه طبیعت
مدرسه طبیعت
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1571
سنگ خارا
سنگ خارا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4506
همه ...