الک دولک در گرمسار

در حال بارگذاری ...پادکست

18 مرداد 1394

نوع بازی: سرگرمی ، تفریحی، مهارت سنجی، ورزشی تعداد بازیکنان: گروهی، دو دسته مساوی وسایل بازی: دو قطعه چوب یکی کوچک و یکی بزرگ فضای بازی: فضای باز، میدان گاهی، کوچه های پهن و ... گروه سنی: نجوانان ، جوانان جنسیت: پسران، دختران مراحل بازی: در نوع اول ، بچه ها به دو دسته مساوی می شدند یک دسته به عنوان الک انداز و دسته دیگر طرف مقابل قرار می گرفتند. یک نفر از دسته الک انداز، الک را در مرحله مره روی شیار قرار می داد و یک سر چوبی را که در دست داشت در شیار و زیر الک قرار داده و با تمام نیرو الک را به سوی دستهمقابل پرت می کرد. دسته مقابل موظف بودند که الک را در هوا با چوب برگردانند که اگر در این کار موفق می شدند، الک انداز موظف می شد از محله مره تا فصله معینی زو بکشد، و اگر دسته مقابل در برگرداندن الک موفق نمی شدند، یک نفر از آن ها بایستی این فاصله را زو می کشید. اگر کسی که زو می کشید به اصطلاح می سوخت ینی نفسش توان زوکشیدن تافاصله تعیین شده را نداشت آن قدر زوکشیدن راتجدید می کرد تا موفق شود. و در نهایت اگر نمی توانست رفقایش به جای او زو می کشیدند. در بازی الک دولک دوم دو سر چوب باریک بود و بدون اینکه آن را روی شیاری قرار دهند همانگونه که الک روی زمین بود الک انداز با چوب به نوک باریک الک می زد که به هوا بلند می شود و درحالی که در هوا می چرخید الک انداز با چوب دستی خود محکم به آن می زد. به نحوی که تا مسافتی می رفت و طرف مقابل باید این فاصله را زو بکشد. چنانچه فردی از دسته مقابل موفق می شد الک را در هوا و قبل از رسیدن به زمین بگیرد. الک انداز می سوخت و گروه الک انداز مجبور بودند نوبت خود را به گروه مقابل واگزار نمایند. در این بازی طرفین مقابل ممکن بود که هر کدام از یک یا چندنفر تشکیل شوند و در هر دو نوع فوق وقتی همه افراد یک دسته الک را می انداختند نوبت به دسته مقابل می رسید.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
درنا بازی
درنا بازی
مدت ويدئو : 02:10
بازدید : 1363
طناب کشی
طناب کشی
مدت ويدئو : 03:40
بازدید : 1196
قایم باشك
قایم باشك
مدت ويدئو : 04:48
بازدید : 1724
بازی محلی شونقال
بازی محلی شونقال
مدت ويدئو : 05:52
بازدید : 1494
خروس جنگی
خروس جنگی
مدت ويدئو : 03:35
بازدید : 1562
همه ...
بازی دس و دس، نخود و عدس
بازی دس و دس، نخود و عدس
مدت پادکست : 0:54
بازدید : 1628
هفت سنگ در شاهرود
هفت سنگ در شاهرود
مدت پادکست : 2:14
بازدید : 380
تورونه بازی
تورونه بازی
مدت پادکست : 2:16
بازدید : 1169
بازی بو دراوین
بازی بو دراوین
مدت پادکست : 2:33
بازدید : 152
فلسفه بازیهای محلی همدان
فلسفه بازیهای محلی همدان
مدت پادکست : 3:46
بازدید : 262
همه ...
چوب بازی در خراسان جنوبی
چوب بازی در خراسان جنوبی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1633
هفت سنگ
هفت سنگ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2782
معرکه‌گیری
معرکه‌گیری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1510
کفتربازی
کفتربازی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3092
فوتبال در کوچه های سمیرم
فوتبال در کوچه های سمیرم
تعداد تصوير : 7
بازدید : 3444
همه ...