تعبیر خواب ریحان

در حال بارگذاری ...پادکست
0.9

19 ارديبهشت 1394

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ریحان سبز و تازه و خوشبو ببیند نشانه‌ی آن است که صاحب فرزند می‌شود و اگر ریحان را از زمین بکند، به غم و اندوه دچار می‌گردد. کرمانی می‌گوید: اگر کسی ریحان را در جای آن ببیند صاحبش کارهای نیک انجام می‌دهد و اگر در جای خود نباشد، به غم و اندوه دچار می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: دیدن ریحان فروش در خواب اگر در فصل آن باشد، بسیار خوب است و اگر در فصل آن نباشد تعبیرش بد است زیرا ریحان در فصل خود نشانه‌ی شخصی بزرگ و خوب است و دیدن آن نشانه‌ی آن است که با چنین شخصی، دوستی و همنشینی پیدا می‌کند و اگر ببیند ریحان را از زمین کند از چنین افرادی جدا و دور می‌شود و نیز هر کم و زیادی در ریحان‌ها ببیند تعبیر آن به همین افراد مربوط می‌شود. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. 1- زن گرفتن 2- کنیز 3- دوست 4- فرزند 5- سخن خوشایند 6- مجلس علم و دانش 7- کردار نیکو. اگر ببیند در خانه یا باغ او ریحان روییده است برخی از آنچه برشمردیم به دست می‌آورد، و فساد و تباهی و ریحان‌ها نشانه‌ی زیانی‌ست که به او می‌رسد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 974
همه ...
تعبیر خواب بادمجان
تعبیر خواب بادمجان
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 478
تعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب گوسفند
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 4872
تعبیر مار در خواب
تعبیر مار در خواب
مدت پادکست : 3:22
بازدید : 3112
تعبیر چاه در خواب
تعبیر چاه در خواب
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 7688
تعبیر خواب وضو
تعبیر خواب وضو
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 530
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.