تعبیرخواب گندم

در حال بارگذاری ...پادکست

19 ارديبهشت 1394

حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر دیدن گندم در خواب بر سه وجه است. 1- معزول شدن 2- تصرّف کردن 3- مجرّد بودن ابن سیرین می‌گوید تعبیر دیدن گندم در خواب، روزی حلال است که با زحمت و رنج بدست بیاید. اگر ببیند که گندم پخته می‌خورد، غصّه‌دار و غمگین است. اگر کسی در خواب دید که گندم برشته می‌خورد یا گندم برشته دارد، به اندازۀ آن به غم و اندوه دچار می‌شود. اگر دید که به کسی گندم برشته داد یا گندم برشته فروخت، از طرف او به آن شخص غم و غصه و اندوه خواهد رسید. کرمانی می‌گوید: اگر ببیند خوشه‌های گندم خورد قحطی می‌شود. اگر ببیند گندم کاشت، در آن سرزمین گندم ارزان می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند گندم برشته را از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و از آن نخورد، از غم و اندوه خلاص می‌شود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 974
همه ...
تعبیر خواب انگشتر
تعبیر خواب انگشتر
مدت پادکست : 3:03
بازدید : 1381
تعبیر خواب میخ
تعبیر خواب میخ
مدت پادکست : 0:57
بازدید : 1854
تعبیر خواب پیشانی
تعبیر خواب پیشانی
مدت پادکست : 2:27
بازدید : 731
تعبیر خواب گچ
تعبیر خواب گچ
مدت پادکست : 1:37
بازدید : 936
تعبیر خواب پارچه
تعبیر خواب پارچه
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 866
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.