تعبیرخواب شمع

در حال بارگذاری ...پادکست

19 ارديبهشت 1394

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن شمع در خواب، کامرانی و دولت و عزّت است. اگر ببیند با دست خودش شمع روشن می‌کرد، عزت و نعمتش زیاد می‌شود. اگر دید در خانه‌ی او شمعی روشن است که از نور آن خانه‌اش روشن شده، در آن سال، نعمت فراوانی پیدا می‌یابد. اگر ببیند شمعی روشن را از دست کسی گرفت آن شخص به او عزت و نیرو می‌دهد. کرمانی می‌گوید: اگر ببیند شمع روشن در دست او خاموش شد، زنش می‌میرد و اگر زن نداشته باشد وضعیتش بد می‌شود و اگر ببیند کسی شمع را در دست او خاموش کرد به او حسودی می‌کند و اگر ببیند شمعی خاموش در دست دارد، از آنچه گفته شد، فایده‌ی کمی به او می‌رسد. حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: تعبیر شمع در خواب بر چهارده وجه است: 1- پادشاه 2- قاضی 3- فرزند 4- عروسی 5- فرمانروایی 6- سروری 7- خانه 8- شادی 9- علم 10- ثروت 11- عیش 12- کنیز 13- زن 14- همان که بیننده بیند


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 983
همه ...
تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان
مدت پادکست : 1:15
بازدید : 596
تعبیر خواب بیماری
تعبیر خواب بیماری
مدت پادکست : 2:42
بازدید : 739
تعبیر خواب نخل
تعبیر خواب نخل
مدت پادکست : 0:51
بازدید : 530
تعبیر خواب بادام
تعبیر خواب بادام
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 468
تعبیر خواب پرنده
تعبیر خواب پرنده
مدت پادکست : 2:19
بازدید : 804
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.