موزه پارینه سنگی کرمانشاه

در حال بارگذاری ...پادکست
0.3

31 فروردين 1394

موزهای تخصصی در زمینه پیش از تاریخ در ردیف موزههای تخصصی جهان که به عنوان نخستین موزهٔ پارینه سنگی خاورمیانه شناخته شده است. این موزه در تکیه بیگلربیگی و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار دارد که در سال1386 توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده است و شامل مجموعهای از ابزار آلات سنگی و استخوانهای انسان از دورههای پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را شامل میشود. قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری میشود مربوط به ابزار سنگیاست که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال در کشف رود خراسان کشف شدهاست. همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندرتال، انسان هوشمند ،و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده میشود.این موزه از ۴ اتاق تشکیل شدهاست که آثاری از دورههای دیرینهسنگی و نوسنگی که بازه زمانی ۱۰۰ هزار سال تا ۸ هزار سال پیش را دربر دارد. در اتاق اول مستندی در مورد ابزار آلات سنگی و این که چگونه انسانهای نخستین این ابزار را درست میکردند وجود دارد و همچنین نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران و خاورمیانه در این قسمت موزه قرار دارد. اتاق دوم، به استخوانهای انسانها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و همچنین چندین جمجمهٔ انسان در مناطق معروف باستان شناسی از اروپا و خاور نزدیک و همچنین مجموعه فسیلهای غار وزمه که اهمیت ویژهای دارد اختصاص پیدا کردهاست. اتاق سوم، که ابزار آلات سنگی مربوط به دورهٔ دیرینهسنگی مناطق باستانشناسی مختلفی را شامل میشود و در اتاق چهارم هم ابزارهای سنگی و استخوانهای حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی وجود دارد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
موزه گرمابه پهنه سمنان
موزه گرمابه پهنه سمنان
مدت ويدئو : 5:26
بازدید : 70
موزه حشرات
موزه حشرات
مدت ويدئو : 5:40
بازدید : 324
موزه ملی ایران (انگلیسی)
موزه ملی ایران (انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:11
بازدید : 1960
حمام تاریخی روستای انجدان
حمام تاریخی روستای انجدان
مدت ويدئو : 3:44
بازدید : 117
موزه تاریخ طبیعی ارومیه
موزه تاریخ طبیعی ارومیه
مدت ويدئو : 04:44
بازدید : 631
همه ...
موزه مردم شناسی اردکان
موزه مردم شناسی اردکان
مدت پادکست : 5:28
بازدید : 1619
موزه مردم شناسی رفسنجان
موزه مردم شناسی رفسنجان
مدت پادکست : 5:29
بازدید : 1423
موزه پست زاهدان
موزه پست زاهدان
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 248
موزه مردم شناسی جناح
موزه مردم شناسی جناح
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 1125
موزه دفاع مقدس کرمان
موزه دفاع مقدس کرمان
مدت پادکست : 2:17
بازدید : 1423
همه ...
موزه مردم شناسی گناباد
موزه مردم شناسی گناباد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1541
موزه ملی ایران
موزه ملی ایران
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1638
گذر هنرمندان كیش
گذر هنرمندان كیش
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1594
موزه ظروف آستان قدس
موزه ظروف آستان قدس
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2610
موزه آیینه و روشنایی  یزد
موزه آیینه و روشنایی یزد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2104
همه ...