موزه پارینه سنگی کرمانشاه

در حال بارگذاری ...پادکست

31 فروردين 1394

موزهای تخصصی در زمینه پیش از تاریخ در ردیف موزههای تخصصی جهان که به عنوان نخستین موزهٔ پارینه سنگی خاورمیانه شناخته شده است. این موزه در تکیه بیگلربیگی و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار دارد که در سال1386 توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده است و شامل مجموعهای از ابزار آلات سنگی و استخوانهای انسان از دورههای پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را شامل میشود. قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری میشود مربوط به ابزار سنگیاست که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال در کشف رود خراسان کشف شدهاست. همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندرتال، انسان هوشمند ،و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده میشود.این موزه از ۴ اتاق تشکیل شدهاست که آثاری از دورههای دیرینهسنگی و نوسنگی که بازه زمانی ۱۰۰ هزار سال تا ۸ هزار سال پیش را دربر دارد. در اتاق اول مستندی در مورد ابزار آلات سنگی و این که چگونه انسانهای نخستین این ابزار را درست میکردند وجود دارد و همچنین نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران و خاورمیانه در این قسمت موزه قرار دارد. اتاق دوم، به استخوانهای انسانها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و همچنین چندین جمجمهٔ انسان در مناطق معروف باستان شناسی از اروپا و خاور نزدیک و همچنین مجموعه فسیلهای غار وزمه که اهمیت ویژهای دارد اختصاص پیدا کردهاست. اتاق سوم، که ابزار آلات سنگی مربوط به دورهٔ دیرینهسنگی مناطق باستانشناسی مختلفی را شامل میشود و در اتاق چهارم هم ابزارهای سنگی و استخوانهای حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی وجود دارد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
موزه پدر چای ایران در لاهیجان
موزه پدر چای ایران در لاهیجان
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 608
موزه آبگینه (انگلیسی)
موزه آبگینه (انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:13
بازدید : 981
موزه مردم شناسی قم(انگلیسی)
موزه مردم شناسی قم(انگلیسی)
مدت ويدئو : 5:59
بازدید : 268
باغ موزه  نگارستان تهران
باغ موزه نگارستان تهران
مدت ويدئو : 05:51
بازدید : 547
موزه فرش ایران
موزه فرش ایران
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 521
همه ...
موزه پارینه سنگی کرمانشاه
موزه پارینه سنگی کرمانشاه
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 552
موزه پست زاهدان
موزه پست زاهدان
مدت پادکست : 1:39
بازدید : 51
موزه علوم طبیعی بهاباد  یزد
موزه علوم طبیعی بهاباد یزد
مدت پادکست : 4:55
بازدید : 1643
باغ‌ موزه قصر
باغ‌ موزه قصر
مدت پادکست : 4:46
بازدید : 349
موزه سنجش
موزه سنجش
مدت پادکست : 3:14
بازدید : 839
همه ...
موزه سنگ باغ ارم شیراز
موزه سنگ باغ ارم شیراز
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4655
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1208
موزه ماشین های اداری
موزه ماشین های اداری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1317
موزه تاریخ طبیعی اردبیل
موزه تاریخ طبیعی اردبیل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4044
موزه مردم شناسی محمد آباد جرقویه
موزه مردم شناسی محمد آباد جرقویه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 32
همه ...