موزه پارینه سنگی کرمانشاه

در حال بارگذاری ...پادکست

31 فروردين 1394

موزهای تخصصی در زمینه پیش از تاریخ در ردیف موزههای تخصصی جهان که به عنوان نخستین موزهٔ پارینه سنگی خاورمیانه شناخته شده است. این موزه در تکیه بیگلربیگی و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار دارد که در سال1386 توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده است و شامل مجموعهای از ابزار آلات سنگی و استخوانهای انسان از دورههای پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را شامل میشود. قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری میشود مربوط به ابزار سنگیاست که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال در کشف رود خراسان کشف شدهاست. همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندرتال، انسان هوشمند ،و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده میشود.این موزه از ۴ اتاق تشکیل شدهاست که آثاری از دورههای دیرینهسنگی و نوسنگی که بازه زمانی ۱۰۰ هزار سال تا ۸ هزار سال پیش را دربر دارد. در اتاق اول مستندی در مورد ابزار آلات سنگی و این که چگونه انسانهای نخستین این ابزار را درست میکردند وجود دارد و همچنین نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران و خاورمیانه در این قسمت موزه قرار دارد. اتاق دوم، به استخوانهای انسانها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و همچنین چندین جمجمهٔ انسان در مناطق معروف باستان شناسی از اروپا و خاور نزدیک و همچنین مجموعه فسیلهای غار وزمه که اهمیت ویژهای دارد اختصاص پیدا کردهاست. اتاق سوم، که ابزار آلات سنگی مربوط به دورهٔ دیرینهسنگی مناطق باستانشناسی مختلفی را شامل میشود و در اتاق چهارم هم ابزارهای سنگی و استخوانهای حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی وجود دارد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
موزه آستان قدس رضوی (انگلیسی)
موزه آستان قدس رضوی (انگلیسی)
مدت ويدئو : 01:59
بازدید : 458
موزه هدایای مقام معظم رهبری
موزه هدایای مقام معظم رهبری
مدت ويدئو : 05:29
بازدید : 1734
موزه هنرهای معاصر کرمان
موزه هنرهای معاصر کرمان
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 1252
موزه هفت تپه (انگلیسی)
موزه هفت تپه (انگلیسی)
مدت ويدئو : 04:41
بازدید : 779
موزه عشایری ایل سنگسر
موزه عشایری ایل سنگسر
مدت ويدئو : 04:29
بازدید : 2012
همه ...
موزه اسناد و نسخ خطی و مردم شناسی کرج
موزه اسناد و نسخ خطی و مردم شناسی کرج
مدت پادکست : 4:09
بازدید : 2026
تالار عاج
تالار عاج
مدت پادکست : 2:24
بازدید : 362
موزه یاسوج
موزه یاسوج
مدت پادکست : 2:30
بازدید : 1347
موزه جانورشناسی کرج
موزه جانورشناسی کرج
مدت پادکست : 3:28
بازدید : 2444
موزه ایران باستان
موزه ایران باستان
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 1506
همه ...
موزه خرمشهر
موزه خرمشهر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 554
موزه مبل یافت آباد
موزه مبل یافت آباد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 76
موزه محلی تاس و دزک گنجین دران
موزه محلی تاس و دزک گنجین دران
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1458
باغ موزه دفاع مقدس تهران
باغ موزه دفاع مقدس تهران
تعداد تصوير : 8
بازدید : 630
موزه موسیقی اصفهان
موزه موسیقی اصفهان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 570
همه ...