تعبیر خواب بادمجان

در حال بارگذاری ...پادکست

10 اسفند 1393

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ابن سیرین می گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفا به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت. بادنجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می شود و رنجی می رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می دهد. پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می آورد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر خواب یوزپلنگ
تعبیر خواب یوزپلنگ
مدت پادکست : 1:18
بازدید : 771
تعبیر خواب سبیل
تعبیر خواب سبیل
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 632
تعبیر خواب زرافه
تعبیر خواب زرافه
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 655
تعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب سنگ
مدت پادکست : 2:24
بازدید : 862
تعبیر خواب بوقلمون
تعبیر خواب بوقلمون
مدت پادکست : 1:43
بازدید : 1567
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.