علی اکبر دبیر سهرابی

در حال بارگذاری ...پادکست
1.4

03 دي 1393

علی اكبر دبیر سهراب ی ‏، معروف به دبیرالسلطان، از رجال برجسته ایران در اواخر سلطنت قاجار بود . وی در 1251 در تبریز تولد یافت. پدرش حاج وكیل الدوله در دربار مظفرالدین شاه وزیر تحریرات و رسائل بود و ضمنا امور محمدعلی میرزا ولیعهد در تهران با او بود. سهرابی در تبریز طبق معمول زمان به آموختن زبان و ادبیات فارسی و مقدمات عربی پرداخت. فرانسه را نیز یاد گرفت و در شیوه منشی گری كه حسن خط و نگارش مراسلات بود، سرآمد اقران گردید. وی كار خود را از دربار مظفرالدین میرزا ولیعهد در تبریز شروع كرد و سالیان متمادی جزء منشیان و محرران دربار بود. در دوران ولیعهدی محمدعلی میرزا نیز سمت وزارت رسائل را داشت . پس از صدور فرمان مشروطیت، دبیرالسلطان از تهران به وكالت دوره اول مجلس انتخاب گردید. ولی در مجلس به او اعتنای زیادی نمی شد. زیرا آزادیخواهان وقوف داشتند كه او از دوستان و نزدیكان محمدعلی شاه است. پس از انحلال مجلس، او از محارم شاه شد و در تمام كارها نظر مشورتی می داد. به هنگام اقامت محمدعلی میرزا در باغشاه، از اركان و بزرگان حكومت بود. پس از سقوط محمدعلی میرزا، مدتی به صورت اختفا می زیست و با املاك وسیعی كه در آذربایجان و كردستان تهیه كرده بود، زندگی می كرد. در 1310 در دوره هشتم از بیجار گروس به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره نهم نیز نمایندگی را حفظ كرد. در ادوار دهم و یازدهم از قوچان به مجلس رفت. وفات وی در سال 1318 ش در تهران اتفاق افتاد. دبیر سهرابی مردی فاضل، ثروتمند و بذال بود. در اواخر عمر قسمت زیادی از املاك خود را وقف بیمارستان آستان قدس رضوی نمود. در كوانی با دختر میرزا حسن خان مشاورالملك ازدواج كرد. وی به دلیل علاقه به خاندان عصمت و طهارت املاک زیادی را در قوچان وقف آستان قدس رضوی کرد. برخی از رقبات وقفی او عبارتند: از کل ششدانگ مزرعه هی هی، سه دانگ مزرعه قراجوی،مزرعه دولت آباد،دو دانگ مزرعه چالاکی، ششدانگ مزرعه سید آباد. دبیر سهرابی املاک فوق را وقف برآستان قدس کرد و مقرر شد درآمد آن صرف زایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) شود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
محمد زنگنه
محمد زنگنه
مدت ويدئو : 4:54
بازدید : 197
سید نورالدین پرچمدار
سید نورالدین پرچمدار
مدت ويدئو : 02:42
بازدید : 2143
مرحوم حسنعلی علیپور
مرحوم حسنعلی علیپور
مدت ويدئو : 04:11
بازدید : 1082
مدینه صابری خبرنگار سمیرم
مدینه صابری خبرنگار سمیرم
مدت ويدئو : 00:10
بازدید : 995
جعفر خاكیان شاعر همدانی
جعفر خاكیان شاعر همدانی
مدت ويدئو : 03:21
بازدید : 1109
همه ...
حسن ربیعیان
حسن ربیعیان
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 738
قاضی محمد معصوم شوشتری
قاضی محمد معصوم شوشتری
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 801
سید محمد علی گلریز
سید محمد علی گلریز
مدت پادکست : 4:00
بازدید : 878
محمّدباقر منصوری
محمّدباقر منصوری
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 770
سید علی اصغر کردستانی
سید علی اصغر کردستانی
مدت پادکست : 7:11
بازدید : 1110
همه ...
دکتر سعید جلیلی
دکتر سعید جلیلی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1071
رضا محمدپور
رضا محمدپور
تعداد تصوير : 12
بازدید : 798
استاد شاهی اردبیلی
استاد شاهی اردبیلی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5158
بزرگان دوره قاجار
بزرگان دوره قاجار
تعداد تصوير : 9
بازدید : 2994
فرح دیبا
فرح دیبا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4189
همه ...