بیماری کپک سبز

در حال بارگذاری ...پادکست

20 آبان 1393

گروه کپک های سبز ، از متداول ترین قارچ هاست ، گونه های پنی سلیوم وتریکودرما وبرخی از گونه های آسپرگیلوس به دلیل رنگسبز مشخص خود واسپورهایشان کپک های سبز نامیده می شوند این عوامل از قدرت بقای طولانی در شرایط هوای آزمایشگاه ونیز توانایی زیادی در ایجاد آلودگی برخوردارند .کپ سبز به طور عمده در کمپوست های غنی از کربوهیدرات ها با ازتِ کم ، رطوبت زیاد وبافت ضعیف بروز می کنند ودر کمپوست پاستوریزه وخاک پوششی استریل شده با حرارت ، میزان بروز کپک های مختلف در مقایسه با کمپوست غیر پاستوریزه کمتر است قارچ ها که عموماً بر روی مواد ذخیره شده دیده می شوند مانند آسپرین گیلوس spp وپنی سیلیوم spp وآبسیدیا راموس . در گذشته های بیماری کپک سبز تریکو درمایی کم اهمیت تلقی می شد اما امروزه به عنوان یکی از مخرب ترین وخطرناک ترین بیماری قارچهای خوراکی مطرح است این بمیاری به عناوین سفیدک تریکودرمایی ، سوختگی ولکه تریکودرمایی نیز شناخته می شود . قارچ تریکودرما قارچی فراگیر است وعموماً با حضور غبار مانند ،خاک ، ترکیبات گیاهی وسایر بسترها وبه عنوان یک انگل قارچ تلقی می شود .اگرچه تاکنون چهار تا شش گونه از قارچ تریکودرما به عنوان عوامل مولد کپک های سبز در کپوست قارچ خوراکی معرفی شده اند اما گونه t.herzianum به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است . حمله قارچ تریکودرما به صورت گسترش سریع به کمپوست اسپان زده شده است وزیستگاه عمده این قارچ در کمپوست وخاک وپوششی ودر برخی موارد بر روی اسپان قارچ است تریکودرما در ابتدا میسلیوم سفیدرنگی را تولید می کند که به دلیل تشابه رنگ با میسلیوم قارچ خوراکی شاید در آغاز چندان قابل تشخصی نباشد بخش های سفید رنگ بتدریج همزمان با شورع اسپورزایی در قارچ ، به رنگ سبز تبدیل می شود این لکه های سبز رنگ به دلیل اسپورزایی عامل بیماری ، از بارزترین علای بیماری مشاهده شده بر روی کمپوست ، خاک پوششی وقفسه هاست آلودگی های حاصل از این قارچ عموماً به صورت هوازی بوده وآلودگی در روی حاک پوششی از طریق خاک پیت یا هوموس وارد می وشد وجود قارچ تریکودرما باعث کاهش رژیم اسپان کاهش رشد اندامهای باردهی ، کاهش عملکرد محصول وکاهش طول عمر وطول دوره نگهداری قارچ خوراکی می شود


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
دوست داشتن دیگران
دوست داشتن دیگران
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 123
شستن دست
شستن دست
مدت ويدئو : 02:26
بازدید : 2102
گاز ازن
گاز ازن
مدت ويدئو : 04:59
بازدید : 27631
نقشه خوانی
نقشه خوانی
مدت ويدئو : 02:36
بازدید : 1122
سیستم سوخت رسانی خودرو
سیستم سوخت رسانی خودرو
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 99
همه ...
تاریخچه تاكسی در ایران
تاریخچه تاكسی در ایران
مدت پادکست : 1:35
بازدید : 1045
ترانزیشن در فیلمسازی
ترانزیشن در فیلمسازی
مدت پادکست : 6:04
بازدید : 554
نسخه خطی
نسخه خطی
مدت پادکست : 1:59
بازدید : 579
مطالعه
مطالعه
مدت پادکست : 1:34
بازدید : 251
هشت دلیل بزرگ بودن شکم
هشت دلیل بزرگ بودن شکم
مدت پادکست : 5:25
بازدید : 98
همه ...
پخت سنتی نیشكر
پخت سنتی نیشكر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1026
پرورش بلدرچین
پرورش بلدرچین
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3997
سنگ مرمر
سنگ مرمر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2648
مس ناتیو یکان کهریز
مس ناتیو یکان کهریز
تعداد تصوير : 9
بازدید : 993
طلا
طلا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2466
همه ...