خباز (نانوا)

در حال بارگذاری ...پادکست
3.5

19 مهر 1393

خباز یا نانوا کاسب کاری است که تنور وابزارآلات وآرد وسوخت فراهم می کند وبه اتفاق چند کاگر ماهر نان می پزد ومی فروشد . کارگرانی که بدون فعالیت دسته جمعی آنان نانوایی تشکیل نمی گردد ، عبارتند از ،آرد گیر ، خمیرگیر ، آتش انداز ، شاطر ، نان در آورد وپا چالدار . خبازی ها برحسب اینکه نان را به چه ترتیبی بپزند ونان را به چه صورتی در دسترس مشتریان قرار دهند ، اسامی مختلف دارند ، نانوایی دست پزی ، تافتونی ، بربری ، خشکه پزی وسنگکی . ولی تمام آنها به طور مشابه دارای انبار آرد وسوخت ، تنور وتغار ومنبروترازو وابزارآلات مخصوص خودشان هستند .تنور نانوایی دست پزی به درون دیوار نصب است وشاطر فقط با دشت خالی خمیر را پهن می کند وماهرانه به دیواره تنور می چسباند ولی نان در آور با کفگیر وچنگک آهنی نان ها را بیرون می آورد تنور نانوایی بربری هم در داخل دیوار کار گذاشته شده است ولی شاطر چونه های خمیر را که با دست صاف وآماده می کند ، به روی بالشتک می اندازد وبا آن به دیواره تنور می زند .تنور نانوایی تافتون مانند چاه در زیرزمین ، کف دکان ساخته شده است وشاطر هم با سرودهان دستمال بسته کنار ان نشسته وچونه ها را توسط بالتشک به دیواره تنور می چسباند وبا کفگیر وچنگک آهنی نان ها را بیرون می آورد .تنور خشکه پزی مثل تنور تافتونی است ، ولی خیلی کوچکتر وجمع وجور ترمی باشد اما تنور نان سنگکی هیچ شباهتی به تنور ندارد .اطاقک مرتفعی است با دودهانه ، یکی برای قراردادن سوخت ودیگری برای پختن وبیرون آوردن نان کف تنور مانند دامنه کوه سرازیر وپر از ریگ هایی به اندازه فندق است .شاطر با پاروی دسته بلندی چونه های نازک شده را روی ریگ های داغ قرار می دهد ونان در آوردن هم پس از جلو وعقب دادن وبرشته شدن نان با چنگک آهنی دسته بلند آنها را بیرون می آورد وروی منبر می اندازد چون سوخت تمام نانوایی ها فقط بوته خشک والوار می باشد ، واین نوع سوخت هم در فصل زمستان کمیاب است ، خبازها باید همیشه سوخت چند ماه شان را ذخیره داشته باشند که مجبور میشوند به علت نداشتن سوخت کارشان را تعطیل کنند ومردم را بدون نان بگذارند .


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
کاشی معرق
کاشی معرق
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 5253
عطاری
عطاری
مدت ويدئو : 03:16
بازدید : 1556
نیروگاه اتمی بوشهر(انگلیسی)
نیروگاه اتمی بوشهر(انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:41
بازدید : 1339
جشنواره مد و لباس فجر
جشنواره مد و لباس فجر
مدت ويدئو : 05:56
بازدید : 486
مراحل جوجه کشی شتر مرغ
مراحل جوجه کشی شتر مرغ
مدت ويدئو : 5:59
بازدید : 181
همه ...
بازار همدان
بازار همدان
مدت پادکست : 3:27
بازدید : 2222
پژوهشکده رویان
پژوهشکده رویان
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 1214
تولید قارچ اصفهان
تولید قارچ اصفهان
مدت پادکست : 5:50
بازدید : 1134
صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی
مدت پادکست : 3:09
بازدید : 413
کار و زندگی چوپانی
کار و زندگی چوپانی
مدت پادکست : 2:15
بازدید : 285
همه ...
بازار ماهی فروشان فریدونکنار
بازار ماهی فروشان فریدونکنار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 590
بیرق دوزی
بیرق دوزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 684
کارخانه ریسندگی
کارخانه ریسندگی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 5162
چاه شماره یک مسجد سلیمان
چاه شماره یک مسجد سلیمان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1265
مازاری
مازاری
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1027
همه ...