بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استاناستان سيستان و بلوچستان / نخبگان علمی / دكتر محمد کردی تمندانی

بازدید : 1366
29 شهريور 1393
100 / -0.3
 

دكتر محمد کردی تمندانی گروه : زیست شناسی درجه : دانشیار زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشكده علوم تحصیلات DVM نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد درجه: دکتری حرفه ای, تاریخ: 1373-1379 ژنتیک مولکولی نام دانشگاه: پنجاب وهندوستان درجه: Ph.D, تاریخ: 2008 کنفرانس ها Promoter Methylation and Expression profile of the (p15INK4b ,p16INK4a CHD1 and MGMT) Genes in the Clinical Estimation of Oral Cavity Cancer نویسنده ها: DMkordi Tamandani, , A moazeni, M Rigi Ladies ,A Birjandian ,A Torkamanzahi کنفرانس: EPIGENETICS AND STEM CELLS CONFERENCE تاریخ: شهریور 1389, مکان: 2010,Copenhagen, Denmark نویسنده ها: Kordi Tamandani DM کنفرانس: Bio Asia2010, the global bio business forum تاریخ: بهمن 1388, مکان: February 3-6, 2010,helded at Hyderabad, India CYTOKINE GÈNES (IL-1, 1L-RA,IL-12,IFNGAMMA), نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Moazeni K, Torkamanzahi A, Sharifi N, Sobti RC, Shekari M, Huria A کنفرانس: 8th congres of the European Socity of Gynecology,Roma 10-13 September 2009, تاریخ: 15 شهریور 1388, مکان: Roma,Itlay CPG island methylation of نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Sobti, RC, Shekari M کنفرانس: International symposium on Epigenetic Modifications تاریخ: اسفند 1387, مکان: CCMB,India Impact of IFN-Gamma on the risk of cevical cancer in North Indian population نویسنده ها: Tamandani DMK,.Sobti RC, Shekari M کنفرانس: International Symposium on Genetics,Health and Disease,Feb.17-19,2008 تاریخ: دی 1387, مکان: Amritsar ,India Interaction of passive Smoking with Il-b genotype in the risk of cervical cancer in north Indian population نویسنده ها: D. M. Kordi Tamandani, R. C. Sobti, M. Shekari, P. کنفرانس: international Symposium on Genomic Instability and Cancer 22-26 July ,2007, تاریخ: تیر 1387, مکان: Sringar, J&K – India DNA repair gene (NBS1GLU/185/GLN) polymorphism and نویسنده ها: M. Shekari, R. C. Sobti, D.M. Kordi Tamandani کنفرانس: . In international تاریخ: تیر 1387, مکان: Sringar, J&K – India. Association of proinflammatory cytokine gene polymorphism with susceptibility of cervical cancer نویسنده ها: . Kordi Tamandani, R.C.Sobti, M. Shekari کنفرانس: International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, April 30-May 2, 2007 تاریخ: فروردین 1387, مکان: Antalya, Turkey نشریات Promoter hypermethylation and expression profile of MGMT and CDH1 genes in oral cavity cancer. نویسنده ها: Kordi-Tamandani DM, Moazeni-Roodi AK, Rigi-Ladiz MA, Hashemi M, Birjandian E, Torkamanzehi A. نشریه: Arch Oral Biol. 2010 Jul 30. [Epub ahead of print] تاریخ: خرداد 1389 Analysis of methylation patterns and expression profiles of p14ARF gene in patients with oral squamous cell carcinoma. نویسنده ها: Kordi-Tamandani DM, Moazeni-Roodi A, Rigi Ladez MA, Hashemi M, Birjandian E, Torkamanzehi A نشریه: Int J Biol Markers. 2010 Apr-Jun;25(2):99-103 تاریخ: خرداد 1389 The L55M polymorphism of paraoxonase-1 is a risk factor for rheumatoid arthritis. نویسنده ها: Hashemi M, Moazeni-Roodi AK, Fazaeli A, Sandoughi M, Taheri M, Bardestani GR, Zakeri Z, Kordi-Tamandani DM, Ghavami S. نشریه: Genet Mol Res. 2010 Aug 31;9(3):1735-41 تاریخ: خرداد 1389 Lack of association between paraoxonase-1 Q192R polymorphism and rheumatoid arthritis in southeast Iran. نویسنده ها: Hashemi M, Moazeni-Roodi AK, Fazaeli A, Sandoughi M, Bardestani GR, Kordi-Tamandani DM, Ghavami S. نشریه: Genet Mol Res. 2010 Feb 23;9(1):333-9. تاریخ: خرداد 1389 CPG island methylationTMS1/ASC and CASP8 genes in cervical cancer نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Sobti, RC, Shekari M نشریه: Eur J Med Res (2008) 13:1-5. تاریخ: بهمن 1388 Association of IL-18gene promoter polymorphism on the risk of cervix carcinoma نویسنده ها: Shekari M, Sobti R C, Kordi Tamandani DM نشریه: Oncol Res. 2008;17(4):159-66 تاریخ: مرداد 1388 ,.Effect of NBS1 Gene Polymorphism with the Risk of Cervix Carcinoma نویسنده ها: Sobti RC. Shekari M., Kordi Tamandani DM , ¹SatinderKaur, ³ Anju Huria نشریه: . Int J Biol Markers. 2008 Jul-Sep;23(3):133-9. تاریخ: تیر 1388 ..... Interleukin-12 genes نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Sobti RC, Shekari M نشریه: American Journal of Clinical تاریخ: خرداد 1388 Association of Fas -670 gene polymorphism with risk of cervical cancer in north Indian population نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Sobti RC, Shekari M نشریه: Exp ncol. 2008 Sep;30(3):224-9. تاریخ: اردیبهشت 1388 No association of TAP1 and TAP2 genes polymorphism with risk of cervical cancer نویسنده ها: Kordi Tamandani DM , Sobti R C , M Shekari نشریه: J Assist Reprod Genet,2009 Apr;26(4):173-8. تاریخ: اردیبهشت 1388 Interleukin-1beta gene polymorphism and cervical cancer risk نویسنده ها: Sobti R C , Kordi Tamandani D M , M Shekari , P Kaur , KMalekzadeh , V نشریه: Int J Gynaecol Obstet,2008 Apr;101(1):47-52. تاریخ: 1388 . Methylation Patterns of Rb1 and Casp-8 Promoters and Their Impact on Their Expression in Bladder Cancer نویسنده ها: Malekzadeh K, Sobti RC, Nikbakht M, Shekari M, Hosseini SA, Tamandani DK نشریه: Cancer Invest. 2009 Jan 21:1. تاریخ: 1388 Impact of ILRa on cervical cancer - نویسنده ها: Kordi Tamandani DM, Sobti RC, Shekari M, Kaur S, Huria A نشریه: Arch Gynecol Obstet. 2008 Jun;277(6):527-33. تاریخ: بهمن 1387 Expression and polimorphism of IFN-gamma gene in patients with cervical cancer نویسنده ها: Tamandani DMK,.Sobti RC, Shekari M, نشریه: Exp Oncol. 2008, Sep;30(3):224-9 تاریخ: مهر 1387 Association of genetic polymorphism of the DNA base excision repair gene (APE-1 Asp/148 Glu) and HPV type (16/18) with the risk of cervix cancer in north Indian population. نویسنده ها: Shekari M, Sobti RC, Tamandani DM, Malekzadeh K, Kaur P, Suri V. نشریه: Cancer Biomark. 2008;4(2):63-71 تاریخ: مهر 1387 Impact of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) codon (677) and methionine synthase (MS) codon (2756) on risk of cervical carcinogenesis in North Indian population نویسنده ها: Shekari M, Sobti RC, Kordi Tamandani DM, Suri V. نشریه: Arch Gynecol Obstet. 2008 Dec;278(6):517-24. Epub 2008 Mar 20. تاریخ: شهریور 1387 زمینه های پژوهشی مورد علاقه Eukaryotic gene expression Molecular biology of infectious diseases Cancer epigenetic Molecular genetics of Cancer Gene expression and regulation in mammalian systems پروژه های پژوهشی .Analysis of DNA Hypermethylation of promoter region of five candiate genes in saliva as bimarker for early dignosis of oral cavity cxancer محقق : Tamandani,Dr R.Ladize, , Dr. Hashemi تاریخ شروع : 2008.9.1 , تاریخ اتمام : 1.10.2009 مکان : USB Epigenetic study of same candiate genes on Tissue embedded samples of patients with oral cavity cancer محقق : Prof. Tourkamanzahi,DM Kordi Tamandani,Dr R.Ladize, , Dr. Hashemi تاریخ شروع : 2008.9.1 , تاریخ اتمام : 2010 مکان : USB Identification of Biomarkers for Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) محقق : DM Kordi Tamandani, Prof. Tourkamanzahi,Dr. Hashemi تاریخ شروع : 2009.4.1 , تاریخ اتمام : 1.9.2010 مکان : USB Identification of Biomarkers for Metabolic syndrome محقق : DM Kordi Tamandani,Prof. Tourkamanzahi, , Dr. Hashemi تاریخ شروع : 3.2009 , تاریخ اتمام : 3.2010 مکان : USB

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
دکتر حبیب جدیدالسلامی
دکتر حبیب جدیدالسلامی
مدت پادکست : 5:31
بازدید : 1912
ایرج افشار سیستانی
ایرج افشار سیستانی
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 1409
فرحناز یوسفی
فرحناز یوسفی
مدت ويدئو : 04:35/1
بازدید : 2132
عباس رهدار
عباس رهدار
مدت ويدئو : 01:36/1
بازدید : 2840
دکتر فاطمه رخشانی
دکتر فاطمه رخشانی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3386
طاهره نصرآبادی
طاهره نصرآبادی
مدت پادکست : 5:17
بازدید : 2646
احمد رضا طاهری
احمد رضا طاهری
مدت ويدئو : 04:58/1
بازدید : 1325
دكترنور الله رامرودی
دكترنور الله رامرودی
مدت پادکست : 2:53
بازدید : 1299
دکتر حبیب الله دهمرده
دکتر حبیب الله دهمرده
تعداد تصوير : 8
بازدید : 7864
پروفسور سرابندی
پروفسور سرابندی
مدت پادکست : 2:56
بازدید : 2880


دکتر محمدرضا شریفی
دکتر محمدرضا شریفی
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 2484
دکتر رحیم خانی زاد
دکتر رحیم خانی زاد
مدت ويدئو : 4:45/1
بازدید : 304
علامه سیدجلال‌الدین موسوی آشتیانی
علامه سیدجلال‌الدین موسوی آشتیانی
مدت ويدئو : 04:54/1
بازدید : 619
دکتر مهدی اخوان بهابادی
دکتر مهدی اخوان بهابادی
مدت پادکست : 1:04
بازدید : 1577
فرشته فیضی ” حافظ روشندل  قرآن کریم
فرشته فیضی ” حافظ روشندل قرآن کریم
مدت ويدئو : 05:18/1
بازدید : 752