تعبیر خواب گنج

در حال بارگذاری ...پادکست

03 شهريور 1393

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است. جابرمغربیگوید: یافتن گنج درخواب درجائیخراب صعب تر بود تا جائیآبادان به سبب آن که جایآبادان بیمار زود شفا یابد و درجایخراب بیمار هلاک شود. 1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتیدست خواهید یافت . 2ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1005
همه ...
تعبیر خواب جاده
تعبیر خواب جاده
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 773
تعبیر خواب بیماری
تعبیر خواب بیماری
مدت پادکست : 2:42
بازدید : 751
تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برنج
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 562
تعبیر خواب پنبه
تعبیر خواب پنبه
مدت پادکست : 1:38
بازدید : 427
تعبیر خواب پینه دوز
تعبیر خواب پینه دوز
مدت پادکست : 1:11
بازدید : 762
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.