تعبیر خواب نارگیل

در حال بارگذاری ...پادکست

06 مرداد 1393

نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد. نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروایی و استغنای مالی. روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.


يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
تعبیر خواب
تعبیر خواب
مدت ويدئو : 02:37
بازدید : 1127
همه ...
تعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب نارگیل
مدت پادکست : 0:58
بازدید : 619
تعبیر خواب گل
تعبیر خواب گل
مدت پادکست : 0:59
بازدید : 714
تعبیرخواب گندم
تعبیرخواب گندم
مدت پادکست : 1:26
بازدید : 2574
تعبیر آتش در خواب
تعبیر آتش در خواب
مدت پادکست : 4:44
بازدید : 1269
تعبیر خواب چاه
تعبیر خواب چاه
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 971
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.